Villkor

Allmänna vilkor för Polestar 1 art for art värdering

Särskilda villkor (inklusive specifika lokala krav ) gäller. Sådana villkor kommer exempelvis att inkludera följande större skillnader jämfört med ett vanligt köp av någon av våra bilar: ett oberoende auktionshus kommer att värdera konsten, och denna värdering kommer att utgöra grunden för ett möjligt byte, köparen kommer att behöva bekräfta konstverkets autenticitet, det oberoende auktionshuset kommer att kontrollera proveniens, köparen kommer att underkastas KYC-kontroller (inklusive relevanta bakgrundskontroller), och sist men inte minst kommer betalningen för bilen inte att göras med kontanter utan genom ett byte, där det relevanta konstverket används som betalning. Köparen kommer att behöva ingå ett konstförsäljningsavtal på de villkor som Polestar anger.

Polestar förbehåller sig rätten att välja mellan deltagare och insända bidrag efter eget gottfinnande, och ett insänt bidrag  garanterar därmed inte ett byte. Polestars uttalanden om ett objekts värde är hänförligt till ett uppskattat auktionspris baserat på den information och det material som finns tillgängligt för Polestar vid tiden för uttalandet. Polestar förbehåller sig rätten att justera värderingen om ny information om autenticitet, proveniens, skick etc. framkommer. En värdering via epost är inte att betrakta som en garanti eller ett bindande anbud, och är inte heller på annat sätt bindande för Polestar att acceptera varan/varorna för byte.

Deltagaren är ansvarig för eventuell följerättsersättning, för transporten av konstverket till och från auktionshuset och Polestars lokaler, inklusive eventuella kostnader i samband därmed, och för att konstverket hålls lämpligt försäkrad fram till det potentiella bytet (inklusive men inte begränsat till under transport och värderingsprocessen). Deltagaren är ansvarig för alla kostnader och all risk relaterad till all skada, kostnader eller värdeminskning av konstverket.

Polestar © 2023 Alla rättigheter förbehållna
JuridikEtikIntegritetCookiesTillgänglighetsmeddelande
Byt plats: