Integritet

Integritetsmeddelande - Polestar 1 intresseanmälan

Personuppgiftsansvarig

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med registreringsnummer 556653-3096 och adress Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg, och Polestar Automotive Sweden AB, en svensk juridisk person med registreringsnummer 559225-6258 och adress Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg, i det följande kallade "Polestar", "vi" och "vår", är gemensamt personuppgiftsansvariga som behandlar dina personuppgifter så som beskrivs nedan. De båda företagen bestämmer gemensamt vilket av dem som ska förse dig med information, baserat på den information du lämnar. 

Ändamål och laglig grund för behandling

Vi behandlar de personuppgifter du lämnar i samband med din intresseanmälan. Syftet med vår behandling är att ge dig personlig information om Polestar 1 via de olika kommunikationskanalerna (e-post och/eller telefon).

Den lagliga grunden är du har gett ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivning ovan. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter.

Avslöjande/Mottagare av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att avslöjas för och behandlas av våra filialer och affärspartners för ovanstående ändamål. I relation till våra affärspartners som finns utanför EES överför vi dina personuppgifter på grundval av de standardavtalsklausuler som antagits av EU-kommissionen.

Lagringstid

Vi behandlar dina personuppgifter i relation till din begäran om användning av Tjänsten, för att följa upp intresset för våra produkter och för att skicka uppdateringar relaterade till detta under en period om tolv (12) månader från det datum då du anmälde dig. Du har rätt att när som helst återkalla ditt medgivande till vår behandling av dina personuppgifter relaterat till marknadsföringsändamål. Se Integritetspolicy.

Dina rättigheter och kontaktinformation

Mer information om dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter och kontaktinformation för ytterligare information och klagomål, liksom kontaktinformation till vårt dataskyddsombud, se Integritetspolicy.

 

Polestar © 2022 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: