Integritet

Integritetsmeddelande - beställning av additionals på polestar.se

Personuppgiftsansvariga

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med registreringsnummer 556653-3096 och adress Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg, i det följande kallad "Polestar", och Prominate Ltd., en brittisk juridisk person med registreringsnummer 07795532 och adress 21 Lombard Street, London, ECV3 9AH, Storbritannien, i det följande kallad "Prominate", är gemensamt personuppgiftsansvariga som behandlar dina personuppgifter så som beskrivs nedan. Polestar och Prominate kallas i det följande gemensamt för "vi" och "vår".

Ändamål och rättslig grund för behandling

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar när du beställer en eller flera produkter på vår webbplats. Syftet med behandlingen är att hantera ditt köp (från beställning till leverans), hantera din begäran om relaterade tjänster, följa upp leveransen och hur nöjd du är via enkäter, ge kundsupport och informera om uppdateringar till den eller de produkter som du har beställt. Om du har valt att delbetala din beställning på webbplatsen överför vi dina personuppgifter till det utvalda finansbolag eller leasingbolag vars erbjudanden visas på webbplatsen, så att du kan slutföra din kreditansökan och din beställning. Detta kan även vara fallet om du vill ändra betalmetod till delbetalning efter det att beställningen har gjorts. Om du har ansökt om att delbetala din beställning behandlar vi även de uppgifter om statusen på din ansökan som vi mottar från finansbolaget. Vi behandlar även de personuppgifter som du lämnar till oss för statistiska ändamål, forskningsändamål och utvecklingsändamål och för att underrätta dig om eventuella återkallanden och andra frågor som rör produkten eller produkterna. Dessutom behandlar vi dina personuppgifter för att kunna känna igen dig som en återkommande kund och på så sätt ge dig en bättre kundupplevelse.

Rättslig grund för vår behandling av dina personuppgifter för att hantera din beställning, hantera din begäran om relaterade tjänster och följa upp leveransen samt statusen på din eventuella kreditansökan är att denna behandling är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig. Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter för att följa upp hur nöjd du är, ge kundsupport, informera om uppdateringar till produkten eller produkterna, statistik, forskning och utveckling och underrätta dig om eventuella återkallanden och andra frågor som rör produkten eller produkterna, samt för att känna igen dig som en återkommande kund är att vårt berättigade intresse gör denna behandling nödvändig. Vårt berättigade intresse av behandlingen består i att vi vill kunna i) erbjuda en sömlös kundupplevelse inom ramen för varumärket Polestar, ii) tillhandahålla information till våra kunder, och iii) analysera användningen av vår webbplats för att kunna erbjuda bättre produkter och tjänster.  Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter i samband med återkallanden som genomförs på grund av ett lagkrav är att denna behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Utöver ovanstående behandlar Polestar även dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, antingen baserat på vårt berättigade intresse av marknadsföring till våra kunder, eller på ditt samtycke när detta krävs enligt lag. Utöver att behandla dina personuppgifter för att kunna skicka marknadsföringsmaterial till dig behandlar vi ditt eventuella svar och interaktion med den digitala marknadsföringskommunikation som du mottar och din köphistorik för att kunna erbjuda relevant marknadsföringskommunikation av hög kvalitet och för statistiska ändamål. I detta sammanhang kommer dina personuppgifter att användas för profilering online och på sociala medier för att förbättra vår marknadsföringskommunikation. Om du har godkänt vår användning av kakor kombinerar vi när det är möjligt dessutom dina personuppgifter med ditt onlinebeteende på våra webbplatser. Rättslig grund för vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål och för profilering online och på sociala medier är ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. En begäran om återkallande av samtycke ska riktas till Polestar med hjälp av kontaktinformationen i Juridiska kontakter.

Utlämning och mottagare av personuppgifter

När du gör en beställning på vår webbplats eller på något annat sätt interagerar med Prominate, delar Prominate och Polestar de personuppgifter som du lämnar för de gemensamma ändamål som beskrivs ovan i detta meddelande.

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till och behandlas av våra dotterbolag och affärspartner (inklusive, i förekommande fall, finansbolag, hämtnings- och leveranspartner, överlämningspartner) för ovannämnda ändamål (inklusive kreditprövning). När det gäller våra affärspartner utanför EES överför vi dina personuppgifter på grundval av de standardiserade avtalsvillkor som antagits av kommissionen.

Lagringstid

I samband med ditt köp behåller vi dina personuppgifter i fem (5) år efter ditt köp eller under den lagstadgade bokföringsperioden, beroende på vilken period som är längst. Om du har ett giltigt Polestar ID-konto behålls dina uppgifter så länge som Polestar ID-kontot är aktivt.

Observera att vi för marknadsföringsändamål lagrar dina personuppgifter i upp till tolv (12) månader efter det att du har valt att avsluta prenumerationen på marknadskommunikationsmaterial, men endast för statistikändamål.

Dina rättigheter och den uppgiftsansvariges kontaktinformation

För mer information om dina rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter och kontaktuppgifter för ytterligare information och klagomål samt kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud, se länkarna nedan. Om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du rikta din begäran till antingen Prominate eller Polestar. Vi rekommenderar emellertid att du riktar din begäran till Prominate, eftersom Prominate är huvudansvarig för handläggningen av din ansökan enligt vårt avtal om datadelning.

Prominate: [email protected]

Polestar: Juridiska kontakter.

 

Polestar © 2022 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: