Integritet

Integritetsmeddelande - Kontakta oss

1. Introduktion

Detta dokument beskriver hur Polestar behandlar dina personuppgifter när du kontaktar Polestar.

2. Vilka är vi

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med organisationsnummer 556653-3096 och adress Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, och Polestar Automotive Sweden AB, en svensk juridisk person med registreringsnummer 559225-6258 och adress Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg, i det följande kallade "Polestar", "vi" och "vår", är gemensamt personuppgiftsansvariga som behandlar dina personuppgifter så som beskrivs nedan. Polestar Performance AB är leverantören av de tekniska lösningarna för denna behandling, och Polestar Automotive Sweden AB är leverantören av tjänster i det land där du har valt att interagera med oss.

3. Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar och som vi samlar in på annat sätt, såsom namn, kontaktuppgifter, IP-nummer, visningshistorik på Polestar.com under videosamtalet och Polestar ID, när du kontaktar oss via telefon, e-post, chatt, på våra webbsidor (t.ex. vid förfrågningar om våra produkter, erbjudanden och tjänster) eller när du besöker Polestar Spaces. Syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att leverera de tjänster och den information du har efterfrågat. När du väljer att chatta som gäst behandlar vi ditt IP-nummer i syfte att initiera och hålla chattsessionen öppen för att kunna hjälpa dig med din förfrågan. När du väljer att chatta inloggad med ditt Polestar ID, behandlar vi ditt Polestar ID i syfte att komma åt historiken för till dina förfrågningar och spara din chatt för vidare kontakt om dina förfrågningar. Den rättsliga grunden för att behandla uppgifterna är vårt berättigade intresse.

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att följa upp tidigare kontakter och skicka ut kundundersökningar. Syftet med denna behandling är att fråga om ditt intresse för våra produkter, erbjudanden och tjänster, och att förbättra våra tjänster baserat på din feedback. Den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter relaterade till uppföljning av tidigare kontakter med oss är ditt samtycke. Den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter relaterade till kundundersökningar för befintliga kunder (kunder som har köpt våra produkter och/eller tjänster) är vårt berättigade intresse, och för andra kunder (t.ex. kunder som har registrerat sig för en provkörning eller marknadskommunikation) är den rättsliga grunden kundens samtycke.

När du kontaktar oss via telefon kan det hända att vi spelar in samtalet. Behandlingen av uppgifterna görs i kvalitets- och utbildningssyfte för att skapa en bättre kundupplevelse. Den rättsliga grunden för vår behandling är vårt berättigade intresse. Den rättsliga grunden för vår behandling är vårt berättigade intresse.

Vi kan också behandla dina personuppgifter i en aggregerad form i syfte att förbättra våra produkter, erbjudanden eller tjänster och av statistiska skäl.

4. Hur länge vi behåller dina uppgifter

Vi kommer att behålla dina personuppgifter som används för tjänster och information som du har begärt upp till trettio (30) dagar efter uppsägning av ditt Polestar ID eller i vilket fall som helst upp till tre (3) år från datumet för tillhandahållandet av tjänsterna. För chattar kommer vi att behålla dina personuppgifter upp till trettio (30) dagar efter uppsägning av ditt Polestar ID (när du är inloggad med ditt Polestar ID) eller upp till tre (3) månader (när du är inloggad som gäst) men i vilket fall som helst upp till tre (3) år sammanlagt.

För videosamtal kommer vi att behålla dina uppgifter upp till sex (6) månader från dagen för när videosamtalet ägde rum men I vilket fall som helst upp till tre (3) år aggregerat. Vi spelar inte in ljud eller bild under videosamtalet.

Vad gäller behandlingen av dina personuppgifter för att följa upp tidigare kontakter med oss och skicka ut kundundersökningar kommer vi att behålla dina personuppgifter upp till sex (6) månader från datumet för den senaste kontakten. 

Vi kommer att spara inspelade samtal upp till en (1) månad från datumet för inspelningen.

5. Vilka vi delar dina personuppgifter med

Vi delar dina personuppgifter med följande kategorier av mottagare, grundat på deras behov av dem:

 • Inom Polestar-gruppen: Vi delar dina personuppgifter med vår Polestar-säljavdelning i det land som uppgifterna härrör från, i kundtjänstsyfte. Den rättsliga grunden för denna delning är vårt berättigade intresse av att bedriva vår verksamhet och behandla dina uppgifter på ett effektivt sätt.
 • Personuppgiftsbiträden (tjänsteleverantörer och andra parter): Polestar delar dina personuppgifter med personuppgiftsbiträden som levererar tjänster till vårt företag. Dessa tjänsteleverantörer inkluderar våra leverantörer av molntjänster och webbhotelltjänster. Personuppgiftsbiträdena är enligt avtal förhindrade att använda dina personuppgifter för andra syften än att tillhandahålla tjänster till oss i enlighet med gällande avtal om behandling av uppgifter.
  • SalesForce UK Limited (Storbritannien) plattform för datahosting och hantering av kundrelationer
  • SalesForce Marketing Cloud (USA) plattform för e-postmarknadsföring
  • Amazon Web Services Ireland Limited (Europeiska unionen) plattformar för inloggning och orderhantering
  • Genesys Telecommunications Laboratories AB (Frankfurt) programvara för kontaktcenter
  • Vee24 Ltd. (Storbritannien) programvara för live-engagement

 • Myndigheter: Vi delar dina personuppgifter med tredje part, såsom juridiska rådgivare, brottsbekämpande myndigheter eller statliga myndigheter/tillsynsorgan för att skydda våra juridiska intressen och andra rättigheter, för att skydda oss mot bedrägeri eller andra olagliga aktiviteter, i riskhanteringssyften och för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser. Den rättsliga grunden för denna delning är fullgörandet av rättsliga förpliktelser och vårt berättigade intresse av att följa den lagstiftning som Polestar omfattas av.  
 • Affärspartner: Vi kan dela personuppgifter om vi ingår eller avser att ingå en transaktion som ändrar vår företagsstruktur, såsom omorganisation, fusion, förvärv, försäljning, joint venture, överlåtelse, konsolidering, överföring, ändring av kontroll eller annan avyttring av någon del av vårt företag. Den rättsliga grunden för denna delning är vårt berättigade intresse av att kunna bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt.

 6. Överföring av dina personuppgifter 

För våra dotterbolag, affärspartner och personuppgiftsbiträden i länder utanför ESS, där destinationslandet inte omfattas av ett beslut från Europeiska kommissionen om adekvat skyddsnivå, överför vi dina personuppgifter i enlighet med de standardavtalsklausuler som Europeiska kommissionen har godkänt, och som du hittar här. Mer information om vilka mottagare vi delar personuppgifter med finns i avsnitt 5.

7. Dina rättigheter

Du har specifika lagstadgade rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen avseende de av dina personuppgifter vi behandlar. Du kan invända mot vår behandling av dina uppgifter, få tillgång till de uppgifter vi har om dig, begära rättelse av dina uppgifter eller begränsning av behandlingen av dem, samt begära att vi raderar dina uppgifter. Du kan även lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för skydd av personuppgifter.

8. Kontaktinformation

Använd detta webbformulär för att utöva dina rättigheter. Om du har några andra frågor angående skydd av personuppgifter kan du kontakta oss eller vårt personuppgiftsombud med hjälp av de kontaktuppgifter som anges under polestar.com/privacy-policy.

9. Ändringar av vårt integritetsmeddelande

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande ändra vår integritetspraxis och uppdatera och göra ändringar i detta integritetsmeddelande när som helst. Därför uppmuntrar vi dig att läsa detta integritetsmeddelande regelbundet. Integritetsmeddelandet är aktuellt från och med det datum som visas överst i dokumentet. Vi kommer att behandla dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med den version av integritetsmeddelandet som var giltig då de samlades in, såvida vi inte har ditt samtycke att behandla dem på något annat sätt.

Polestar © 2022 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: