Integritet

Integritetsmeddelande - Kontakta oss

1. Inledning

Detta dokument beskriver hur Polestar behandlar dina personuppgifter när du kontaktar Polestar eller deltar i kundundersökningar.

2. Vilka är vi

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med registreringsnummer 556653-3096 och adress Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg, och Polestar Automotive Sweden AB, en svensk juridisk person med registreringsnummer 559225-6258 och adress Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg, i det följande kallade "Polestar", "vi" och "vår", är gemensamt personuppgiftsansvariga som behandlar dina personuppgifter så som beskrivs nedan. Polestar Performance AB tillhandahåller tekniska lösningar för behandlingen och  Polestar Automotive Sweden AB tillhandahåller sälj- och marknadsföringstjänster i det land som du har valt att interagera med oss i.

3. Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar och som vi samlar in på annat sätt (såsom namn, kontaktuppgifter, IP-nummer och Polestar ID) när du kontaktar oss via telefon, e-post, chatt eller på våra webbplatser (t.ex. för att begära information om våra produkter, erbjudanden och tjänster) eller när du besöker Polestar Spaces. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att tillhandahålla de tjänster och den information som du har begärt. Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att följa upp tidigare kontakter och skicka ut kundenkäter när du har valt att delta i kundundersökningar. Syftet med denna behandling är att ta reda på mer om ditt intresse för våra produkter och för att förbättra våra tjänster baserat på din feedback.
Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter i aggregerad form för att förbättra våra produkter, erbjudanden eller tjänster, och för statistikändamål. 

När du väljer att chatta som gäst behandlar vi ditt IP-nummer, för att starta och hålla igång chatten så att du kan få svar på din förfrågan. När du väljer att chatta med ditt Polestar ID behandlar vi ditt Polestar ID för att få åtkomst till historiken i samband med dina förfrågningar och för att lagra din chatt för vidare kontakter om dina förfrågningar.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter, för att tillhandahålla tjänster eller information, inklusive behandlingen via chattfunktionen på våra webbplatser, är vårt berättigade intresse. Samma rättsliga grund gäller för vår behandling av personuppgifter i samband med utskick av kundenkäter, förbättringar av våra produkter, erbjudanden eller tjänster och av statistikskäl. 
Den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter i samband med uppföljning av tidigare kontakter är ditt samtycke.

4. Hur länge vi behåller dina uppgifter

Vi sparar de personuppgifter som du har använt i samband med dina förfrågningar om tjänster eller information i upp till trettio (30) dagar efter det att ditt Polestar ID gick ut eller under alla omständigheter i upp till tre (3) år från det att vi tillhandahöll tjänsterna. Vid chattar sparar vi dina personuppgifter i upp till trettio (30) dagar från det att ditt Polestar ID gick ut (när du loggade in med ditt Polestar ID) eller i upp till tre (3) månader (när du loggade in som gäst), men under alla omständigheter i upp till sammanlagt tre (3) år.

I samband med behandling av dina personuppgifter för att följa upp tidigare kontakter och för att skicka ut kundenkäter sparar vi dina personuppgifter i upp till sex (6) månader från den senaste kontakten.  

5. Vilka vi delar dina personuppgifter med

Dina personuppgifter lämnas ut till och behandlas av våra dotterbolag och våra affärspartner för ovanstående ändamål. Överföringen av dina personuppgifter till våra dotterbolag eller affärspartner utanför EES sker i enlighet med Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler, i syfte att skydda dina personuppgifter. 

6. Dina rättigheter

Du har specifika lagstadgade rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen avseende de av dina personuppgifter som vi behandlar. Du kan återkalla ditt samtycke eller invända mot vår behandling av dina uppgifter, få tillgång till de uppgifter vi har om dig, begära rättelse av dina uppgifter eller begränsning av behandlingen av dem, begära att få dina uppgifter överförda till en annan organisation samt begära att vi raderar dina uppgifter. Du kan även lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för skydd av personuppgifter. 

7. Kontaktinformation

För att utöva dina rättigheter, använd detta webbformulär. Om du har andra frågor om skydd av personuppgifter kan du kontakta oss eller vårt dataskyddsombud med hjälp av de kontaktuppgifter som anges på polestar.com/privacy-policy.

8. Ändringar av vårt integritetsmeddelande

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspraxis och när som helst uppdatera eller ändra detta integritetsmeddelande. Därför uppmanar vi dig att regelbundet gå in och läsa detta integritetsmeddelande. Integritetsmeddelandet gäller från och med det datum som anges överst i dokumentet. Vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med det integritetsmeddelande som gällde när uppgifterna samlades in, om inte vi har ditt samtycke att hantera dem på annat sätt.

Polestar © 2022 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: