Integritet

Informationsmeddelande – Servicebokning

Personuppgiftsansvarig

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med registreringsnummer 556653-3096 och adress Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg, och Polestar Automotive Sweden AB, en svensk juridisk person med registreringsnummer 559225-6258 och adress Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg, i det följande kallade "Polestar", "vi" och "vår", är gemensamt personuppgiftsansvariga som behandlar dina personuppgifter så som beskrivs nedan. Polestar Performance AB är leverantören av de tekniska plattformarna, och Polestar Automotive Sweden AB tillhandahåller servicebokningen i ditt land.

Ändamål och laglig grund för behandling

Vi behandlar dels de personuppgifter som du uppger när du bokar fordonsservice med vår app, på vår hemsida eller per telefon med Polestar eller när du köper tjänster till din bil, dels de personuppgifter som laddas ned från bilen vid servicetillfället i verkstaden. Ändamålet för vår behandling är att administrera tjänsten, genomföra analyser för att kunna utföra tjänsten, följa upp den utförda tjänsten och din nöjdhet via enkäter samt att kommunicera uppdateringar relaterade till den eller de tjänster som du har köpt. Om hämtning och återlämning ingår, kommer vi eller vår partner också att kontakta dig för att boka en tid. Vi behandlar också dina personuppgifter för ändamålen statistik, forskning och utveckling och för att kommunicera med dig i samband med eventuella återkallanden och andra frågor som rör fordonet. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna känna igen dig som återkommande kund och därigenom förbättra din upplevelse hos oss.

Om du har gett ditt samtycke samlar vi också in dina personuppgifter till marknadsföringsmaterial för våra andra produkter och tjänster samt produkter och tjänster som erbjuds av företag inom vårt nätverk av Space-operatörer via din e-postadress eller mobiltelefon.

Vi kan använda dina personuppgifter för online och social profilering för att förbättra vår marknadsföringskommunikation. Om du har godkänt vår användning av cookies, kan vi kombinera dina personuppgifter med ditt beteende online på våra webbplatser.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för att administrera din servicebokning, boka tid för hämtning och återlämning samt utföra analyser är att behandlingen är nödvändig för fullgörandet av vårt avtal med dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att följa upp din nöjdhet, kommunicera uppdateringar relaterade till produkterna, statistik, forskning och utveckling, kommunicera med dig i samband med eventuella återkallanden och andra frågor rörande produkterna samt känna igen dig som återkommande kund. Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i samband med återkallanden som utförs på grund av ett lagstadgad krav är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra vår rättsliga skyldighet. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter (kontaktinformation) för vår marknadsföring är ditt samtycke.

Utlämning, överföring och mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter lämnas ut till och behandlas av din valda verkstad, våra filialer och våra potentiella affärspartners för ovanstående ändamål. När personuppgifter överförs till våra filialer och affärspartner utanför EES följer vi de standardavtalsklausuler som antagits av EU-kommissionen för att skydda dina personuppgifter.

Lagringstid

Om tjänster har utförts enligt ett serviceavtal, sparar vi dina personuppgifter i upp till fem (5) år efter utförandet av service på din bil eller i fem (5) år efter det att bilens serviceavtal har löpt ut.

Vi behandlar dina personuppgifter i relation till vår marknadsföring under en period av tolv (12) månader från datumet för den senaste tjänst som vi har tillhandahållit till dig. Om du har bett oss att avregistrera din prenumeration på ytterligare marknadsföringskommunikation från oss, fortsätter vi att behandla dina personuppgifter under en ytterligare period på tolv (12) månader enbart för statistikändamål.

Dina rättigheter och kontaktinformation

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter genom att kontakta oss med hjälp av den kontaktinformation som finns i Legal contacts eller vårt dataskyddsombud med de kontaktuppgifter som finns i vår integritetspolicy.

För mer information om dina rättigheter i relation till vår behandling av dina personuppgifter, såsom rätt att få tillgång, rätt till rättelse, rätt till radering (rätt att bli glömd), rätt att begränsa behandling, rätt att invända mot behandling, rätt till dataportabilitet, rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet samt kontaktuppgifter för ytterligare information och klagomål samt kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud, besök https://www.polestar.com/privacy-policy/.

Polestar © 2022 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: