Integritet

Informationsmeddelande – Beställning av produkt(er) på polestar.com

Personuppgiftsansvarig

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med registreringsnummer 556653-3096 och adress Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg, och Polestar Automotive Sweden AB, en svensk juridisk person med registreringsnummer 559225-6258 och adress Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg, i det följande kallade "Polestar", "vi" och "vår", är gemensamt personuppgiftsansvariga som behandlar dina personuppgifter så som beskrivs nedan.

Ändamål och laglig grund för behandling

Vi behandlar personuppgifterna som du tillhandahåller i samband med din beställning av produkt(er) via vår webbplats. Ändamålet med vår behandling är att administrera ditt köp (från order till leverans), inklusive alla nödvändiga kontakter med myndigheter för officiell rapportering av fordonet enligt vad som är tillämpligt, administration av din begäran om relaterade tjänster, uppföljning av leveransen och din nöjdhet via enkäter och för att kommunicera uppdateringar relaterade till produkt(er) som du har beställt. Om du har valt att finansiera din beställning på vår webbplats, t.ex. om du avser att leasa bilen, överför vi dina personuppgifter till det valda finansieringsföretaget eller leasingföretaget vars erbjudanden presenteras på vår webbplats, så att du ska kunna fylla i din finansieringsansökan och din beställning. Detta kan också vara fallet om du avser att byta betalningsmetod till en finansieringsmetod efter det att beställningen har gjorts. I den händelse som du har ansökt om finansiering eller leasing av din beställning behandlar vi också information om statusen för din ansökan som vi får från finansierings-/leasingföretaget. Vi kommer också att behandla de personuppgifter du tillhandahåller till oss för ändamålen statistik, forskning och utveckling och för att kommunicera med dig i samband med eventuella återkallanden och andra frågor som rör produkt(er). Vi kommer vidare att behandla dina personuppgifter för att kunna känna igen dig som en återkommande kund och därigenom förbättra din upplevelse som kund.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för att administrera din beställning, administration av din begäran om relaterade tjänster och uppföljning av leveransen samt status för eventuell kreditansökan är att denna behandling är nödvändig för fullgörandet av avtalet med dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att följa upp din nöjdhet, kommunicera uppdateringar relaterade till produkterna, statistik, forskning och utveckling samt att kommunicera med dig i samband med eventuella återkallanden och andra frågor rörande produkterna, och även att känna igen dig som en återkommande kund, är att behandlingen är nödvändig för vårt legitima intresses syfte. Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i samband med återkallanden som utförs på grund av ett lagstadgad krav är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra vår rättsliga skyldighet.

Förutom ovanstående behandlar vi också dina personuppgifter för marknadsföringsändamål om samtycke har getts. Utöver att behandla dina personuppgifter för att skicka vårt kommunikationsmaterial för marknadsföring behandlar vi eventuell respons och interaktioner med den digitala marknadsföringskommunikationen för att leverera relevant marknadsföringskommunikation av hög kvalitet och för statistikändamål. Dina personuppgifter kommer i detta sammanhang att användas för ändamålen online-profilering och social profilering för att förbättra vår marknadsföringskommunikation. Om du har godkänt vår användning av cookies, kombinerar vi dessutom dina personuppgifter med ditt beteende online på våra webbplatser när det är möjligt. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, inklusive vår behandling för att kunna leverera relevant marknadsföringskommunikation av hög kvalitet samt online-profilering och social profilering är ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter relaterad till marknadsföringsändamål. Skicka en begäran om återkallande av samtycke till Polestar genom att använda kontaktinformationen som finns i Juridiska kontakter.

Utlämning och mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att avslöjas och behandlas av våra filialer och affärspartners (inklusive, om tillämpligt, finansierings- eller leasingföretag, hämtnings- och leveranspartner, överlämnandepartner) för ovanstående ändamål (inklusive kreditkontroll och kontroller av sanktionslistor). Dina personuppgifter kommer också att avslöjas för fordonsregistreringsmyndigheter i förekommande fall. I relation till våra affärspartners som finns utanför EES överför vi dina personuppgifter på grundval av de standardiserade kontraktsvillkor som antagits av EU-kommissionen.

Lagringstid

Vi lagrar dina personuppgifter i upp till fyra (4) år efter att du inte längre är registrerad som ägare eller förare av en Polestar-bil. I relation till andra köp än av bilar, lagrar vi dina personuppgifter i upp till tolv (12) månader efter ditt köp. Observera att vi lagrar dina personuppgifter i upp till tolv (12) månader efter att du har undanbett dig att få ytterligare marknadsföringskommunikationsmaterial från oss, endast för statistikändamål.

Dina rättigheter och Polestars kontaktinformation

Mer information om dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter och kontaktinformation för ytterligare information och klagomål, liksom kontaktinformation till vårt dataskyddsombud, se Juridiska kontakter.

Polestar © 2022 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: