Integritet

Integritetsmeddelande – Avbokningar och returer

Personuppgiftsansvarig

Polestar Performance AB, en svensk juridisk enhet med registreringsnummer 556653-3096 och adress Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, och Polestar Automotive Sweden AB, en svensk juridisk enhet med registreringsnummer 559225-6258 och adress Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, i det följande kallade " Polestar ", " vi " och " vår ", är gemensamt personuppgiftsansvariga som behandlar dina personuppgifter så som beskrivs nedan. Polestar Automotive Sweden AB är den avtalspart med vilken du har ingått en beställning och/eller ett försäljningsavtal, och Polestar Performance AB är leverantören av den eller de plattformar som används samt betalningsprocesserna.

Ändamål och laglig grund för behandling

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar i samband med avbokningen av din beställning eller returen av din Polestar. Syftet med vår behandling är att handlägga din begäran, bland annat för att kontrollera att den är giltig och att du har möjlighet att avboka och/eller returnera ditt fordon. Om du eller en tredje part har gjort inbetalningar till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter, inklusive betalningsuppgifter, för att se om vi kan betala tillbaka beloppen (till den person som gjorde den ursprungliga betalningen) samt för att upptäcka bedrägeri eller penningtvätt. Om du betalade via en banktransaktion kommer vi att be om och behandla uppgifter om ditt bankkonto (inklusive bankkontonummer och utdrag som visar den ursprungliga betalningen) för dessa ändamål.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är vår lagstadgade skyldighet att ge dig ångerrätt (om du är konsument inom EES-området och vill utnyttja din ångerrätt enligt den nationella lagstiftning som genomför EU:s direktiv om konsumenträttigheter (direktiv 2011/83/EU)), eller en avtalsförpliktelse i samband med den beställning eller det försäljningsavtal som du har ingått med oss. Den rättsliga grunden de åtgärder som vi vidtar för att betala tillbaka eventuella belopp som vi har mottagit är en rättslig skyldighet enligt berörd lagstiftning om bedrägeri och penningtvätt.

Utlämning och mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till och behandlas av våra filialer och affärspartners (inklusive, om tillämpligt, finansierings- eller leasingföretag, hämtnings- och leveranspartner, överlämnandepartner) för ovanstående ändamål (inklusive kreditkontroll och kontroller av sanktionslistor). I fråga om våra affärspartner utanför EES överför vi dina personuppgifter på grundval av de standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen, som du hittar här .

Lagringstid

Vi lagrar dina personuppgifter i upp till fyra (4) år efter att du inte längre är registrerad som ägare eller förare av en Polestar-bil. Vid andra köp än fordonsköp lagrar vi dina personuppgifter i upp till tolv (12) månader efter din retur eller avbokning.

Dina rättigheter och Polestars kontaktinformation

Mer information om dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter och kontaktinformation för ytterligare information och klagomål, liksom kontaktinformation till vårt dataskyddsombud, se  Juridiska kontakter .

Polestar © 2022 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: