Integritet

Informationsmeddelande - kontaktuppgifter och begäran som rör den registrerades rättigheter

Personuppgiftsansvarig

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med registreringsnummer 556653-3096 och adress Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg, och Polestar Automotive Sweden AB, en svensk juridisk person med registreringsnummer 559225-6258 och adress Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg, i det följande kallade "Polestar", "vi" och "vår", är gemensamt personuppgiftsansvariga som behandlar dina personuppgifter så som beskrivs nedan. Polestar Performance AB är leverantören av de tekniska lösningarna för dessa behandlingar, och Polestar Automotive Sweden AB är leverantören av sälj- och marknadsföringstjänster i det land som du har valt för att interagera med oss i.

Ändamål och laglig grund för behandling

De personuppgifter som du uppger i kontakten med oss per telefon, e-post, chatt eller via webbsidorna behandlas i syfte att tillhandahålla de tjänster, den information och den marknadskommunikation som du har begärt samt för forskning och utveckling i samband med våra tjänster och vår marknadskommunikation. Din respons på digital marknadskommunikation behandlas också, för att vi ska kunna ge dig relevant marknadskommunikation av hög kvalitet och för statistiska ändamål.

När du initierar en chatt på våra webbsidor, väljer du om du vill chatta som en gäst eller loggas in med ditt Polestar ID. Om du väljer att chatta som gäst behandlar vi ditt IP-nummer för att initiera och behålla chattsessionen, och de data som du skriver i chatten för att stödja dig med din begäran. I ditt val att chatta inloggad med ditt Polestar ID behandlar vi de personuppgifter som är kopplade till ditt Polestar ID för att kunna komma åt historien relaterad till din begäran och för att lagra din chatt så att är tillgänglig om du kontaktar oss igen om din begäran.

När du ringer oss kan du bli tillfrågad om att delta i kundundersökningar. Svaren används för att förbättra vår service. Om du tackar ja får du ett sms eller mejl med en länk till kundundersökningen. Vi kan använda dina personuppgifter för online och social profilering för att förbättra vår marknadsföringskommunikation. Om du har godkänt vår användning av cookies, kan vi kombinera dina personuppgifter med ditt beteende online på våra webbplatser.

Laglig grund för vår databehandling i samband med de tjänster och den information du begär är vårt berättigade intresse av att se till att tjänsterna håller hög kvalitet. Laglig grund för vår databehandling relaterad till chattfunktionen på våra webbsidor är ditt samtycke. Laglig grund för ditt deltagande i kundundersökningar är ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Det gör du genom att skicka en begäran om återkallande av samtycke till Polestar (se kontaktinformation i vårt kontaktformulär).

Om du skickar en begäran om att utöva dina rättigheter som registrerad, behandlar vi de personuppgifter som du uppger i din begäran (namn, e-postadress etc.). Syftet med databehandlingen är att administrera din begäran. Vi behandlar också de personuppgifter som du lämnar i syfte att utveckla vårt system för hantering av begäran från registrerade och för statistik i samband med detta system.

Laglig grund för vår personuppgiftsbehandling i syfte att administrera din begäran som registrerad är att denna behandling är nödvändig för att vi ska fullgöra våra rättsliga skyldigheter i förhållande till dina rättigheter. Laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter för utveckling av, och statistikändamål relaterade till, vårt system för hantering av begäran från registrerade är att behandlingen är nödvändig för dessa ändamål, som rör vårt berättigade intresse.

Utlämning och mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter lämnas ut till och behandlas av våra filialer och affärspartners för ovanstående ändamål. När personuppgifter överförs till våra filialer och affärspartner utanför EES följer vi de standardavtalsklausuler som antagits av EU-kommissionen för att skydda dina personuppgifter.

Om du lämnar in en begäran om att utöva dina rättigheter som registrerad, kan dina personuppgifter lämnas ut både till våra lokala representanter och till Polestars interna avdelningar i syfte att underlätta behandlingen av ditt ärende. Observera att uppgifterna endast behandlas i samband med ditt ärende.

Lagringstid

I samband med de tjänster, den information och det marknadsföringsmaterial du har begärt sparas dina personuppgifter i tolv månader från det datum tjänsten levereras eller från det datum du avbeställer våra reklamutskick. Chattar lagras i tolv (12) månader (inloggad med ditt Polestar ID) eller tre (3) månader (gäst).

Om du har deltagit i en undersökning behandlar vi personuppgifterna i upp till sex (6) månader efter genomförd undersökning. Mer information om dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter och kontaktinformation för ytterligare information och klagomål, liksom kontaktinformation till vårt dataskyddsombud, se nedan.

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med din begäran som registrerad i tolv (12) månader från det datum då din begäran har tillgodosetts.

Dina rättigheter och Polestars kontaktinformation

Mer information om dina rättigheter i samband med vår personuppgiftsbehandling, kontaktuppgifter för ytterligare information och klagomål samt kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud finns i Legal contacts.

Polestar © 2022 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: