Integritet

Informationsmeddelande - Evenemangsdeltagande

Personuppgiftsansvarig

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med registreringsnummer 556653-3096 och adress Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg, och Polestar Automotive Sweden AB, en svensk juridisk person med registreringsnummer 559225-6258 och adress Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg, i det följande kallade "Polestar", "vi" och "vår", är gemensamt personuppgiftsansvariga som behandlar dina personuppgifter så som beskrivs nedan. Polestar Performance AB är leverantören av den tekniska plattformen, och Polestar Automotive Sweden AB tillhandahåller evenemangstjänster i det land som du har valt för att interagera med oss.

Ändamål och laglig grund för behandling

Vi behandlar de personuppgifter du lämnar i samband med ditt deltagande i evenemanget inklusive personuppgifter som vi kan samla in under evenemanget, till exempel fotografier som avbildar dig (ensam eller tillsammans med andra personer). Syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att administrera och planera evenemanget och att kunna kontakta dig efter deltagandet beträffande exempelvis förlorade tillhörigheter. Samtycket omfattar också användning av bilder från evenemanget för marknadsföringsändamål.

Den lagliga grunden för vår behandling enligt ovan är ditt samtycke.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Skicka en begäran om återkallande av samtycke till Polestar genom att använda kontaktinformationen som finns i Juridiska kontakter .

Utlämning, överföring och mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter lämnas ut till och behandlas av våra närstående företag och affärspartner i samband med evenemanget. I fråga om våra affärspartner utanför EES överför vi dina personuppgifter på grundval av de standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen.[DJ1] [DJ2]

Lagringstid

Vi lagrar och behandlar dina personuppgifter i upp till tolv (12) månader efter ditt deltagande. För icke-årliga evenemang lagrar vi dina uppgifter till nästa planerade evenemang.

Dina rättigheter och Polestars kontaktinformation

Mer information om dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter och kontaktinformation för ytterligare information och klagomål, liksom kontaktinformation till vårt dataskyddsombud, se Juridiska kontakter .

Polestar © 2022 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: