Sekretess

Informationsmeddelande – Håll mig uppdaterad

Personuppgiftsansvarig

Polestar Performance AB är en svensk juridisk enhet med företagsregistreringsnummer 556653-3096 och adress Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31, Göteborg, Sverige, i det följande kallat ”Polestar”, ”vi”, ”vår” och ”oss”, som i egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter så som beskrivs nedan.

Ändamål och laglig grund för behandlingen

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss för att leverera de tjänster, den information och den marknadskommunikation som du har begärt från oss samt för forsknings- och utvecklingsverksamhet i förhållande till våra tjänster och vår marknadskommunikation. Vi behandlar även din eventuella respons och interaktion med den digitala marknadskommunikation som du tar emot för att leverera relevant marknadskommunikation av hög kvalitet till dig och för statistikändamål. Vi kan använda dina personuppgifter för onlinebruk och social profilering för att förbättra vår marknadskommunikation.

Om du har godkänt vår användning av cookies kan vi kombinera dina personuppgifter med ditt användningsmönster på våra webbplatser.

Genom att lämna en begäran via webben, en app, ett call center eller annan kanal samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan. Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Skicka en begäran om tillbakadragande av samtycke till Polestar med hjälp av kontaktinformationen som finns på Juridiska kontakter.

Avslöjande och mottagare av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till och behandlas av din återförsäljare, våra närstående företag och våra affärspartner för ovanstående ändamål. Alla efterföljande samtal mellan dig och din återförsäljare kan spelas in för kvalitetskontroll- och personalutvecklingsändamål. Dina personuppgifter kommer också att lämnas ut till och behandlas av Polestar Performance AB (en svensk juridisk enhet med registreringsnummer 556653-3096). I fråga om våra affärspartner utanför EES överför vi dina personuppgifter på grundval av de standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen.

Behållandetid

Vi behandlar dina personuppgifter i förhållande till din begäran om tjänster, information och marknadskommunikation under en period av tolv (12) månader från datumet för den senaste tjänst som har tillhandahållits dig. Om du avbryter prenumerationen på ytterligare marknadskommunikation fortsätter vi att behandla dina personuppgifter under en period av ytterligare tolv (12) månader, men endast för statistikändamål.

Dina rättigheter och Polestars kontaktinformation

Mer information om dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter och kontaktinformation för ytterligare information och klagomål, liksom kontaktinformation till vårt dataskyddsombud, se Juridiska kontakter.

polestar.com
  • Home
  • Polestar 1
  • Polestar 2
  • Nyheter
Byt plats:

Select your region

Europe

Asia-Pacific