Integritet

Informationsmeddelande – Håll mig uppdaterad

Personuppgiftsansvarig

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med registreringsnummer 556653-3096 och adress Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg, och Polestar Automotive Sweden AB, en svensk juridisk person med registreringsnummer 559225-6258 och adress Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg, i det följande kallade "Polestar", "vi" och "vår", är gemensamt personuppgiftsansvariga som behandlar dina personuppgifter så som beskrivs nedan. Polestar Performance AB är leverantören av den tekniska plattformen och tillhandahåller global information och marknadsföring, och Polestar Automotive Sweden AB tillhandahåller evenemangstjänster, information och marknadsföring i det land som du har valt.

Ändamål och laglig grund för behandling

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss för att leverera de tjänster, den information och den marknadskommunikation som du har begärt från oss samt för forsknings- och utvecklingsverksamhet i förhållande till våra tjänster och vår marknadskommunikation. Din respons på digital marknadskommunikation behandlas också, för att vi ska kunna ge dig relevant marknadskommunikation av hög kvalitet och för statistiska ändamål. Vi kan använda dina personuppgifter för online och social profilering för att förbättra vår marknadsföringskommunikation.

Om du har godkänt vår användning av cookies, kan vi kombinera dina personuppgifter med ditt beteende online på våra webbplatser.

Genom att lämna en begäran via webben, en app, ett call center eller annan kanal samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Skicka en begäran om återkallande av samtycke till Polestar genom att använda kontaktinformationen som finns i Juridiska kontakter.

Utlämning och mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till och behandlas av din återförsäljare, våra närstående företag och våra affärspartner för ovanstående ändamål. Alla efterföljande samtal mellan dig och din återförsäljare kan spelas in för kvalitetskontroll- och personalutvecklingsändamål. Dina personuppgifter kommer också att lämnas ut till och behandlas av Polestar Performance AB (en svensk juridisk person med registreringsnummer 556653-3096). I relation till våra affärspartners som finns utanför EES överför vi dina personuppgifter på grundval av de standardiserade kontraktsvillkor som antagits av EU-kommissionen.

Lagringstid

Vi behandlar dina personuppgifter i förhållande till din begäran om tjänster, information och marknadskommunikation under en period av tolv (12) månader från datumet för den senaste tjänst som har tillhandahållits dig. Om du har bett oss att avregistrera din prenumeration på ytterligare marknadsföringskommunikation från oss, fortsätter vi att behandla dina personuppgifter under en ytterligare period på tolv (12) månader enbart för statistikändamål.

Dina rättigheter och Polestars kontaktinformation

Mer information om dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter och kontaktinformation för ytterligare information och klagomål, liksom kontaktinformation till vårt dataskyddsombud, se Juridiska kontakter.

Polestar © 2022 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: