Integritet

Informationsmeddelande – Connected Safety

För att Polestar Performance AB ("Polestar", "vi", "oss") ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Connected Safety, måste vi behandla vissa uppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med registreringsnummer 556653-3096 och adressen Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31, Göteborg, Sverige, hädanefter kallad "Polestar", "vi", "oss", kommer som personuppgiftsansvarig att behandla dina uppgifter enligt vidare beskrivning nedan.

2. Behandling av personuppgifter

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att Polestar ska kunna förse dig med tjänsten för Connected Safety som inbegriper information om låg vägfriktion (hal körbana) och varningsblinkers. Denna information delas mellan ditt eget fordon och andra fordon via internet, och används även av Polestar för att förbättra funktioner för aktiv säkerhet såsom Pilot Assist, trafikskyltsinformation o.s.v.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är även att övervaka prestandan för Connected Safety.

3. Datakategorier

3.1 Fordonsposition

Detta används för att informera andra fordon om var en varning har inträffat. Det krävs också för att du ska kunna ta emot varningar.

3.2 Tid

En tidsstämpel tillhandahålls med varningen.

3.3 Varningstyp

Beräknad vägfriktion eller manuellt tillagt varningsljus matchas med fordonets position. Fler varningstyper planeras inom den närmaste framtiden.

3.4 Chassinummer (VIN)

Om ditt fordon finns inom samma vägområde som den där varningen inträffat, använder vi VIN för att identifiera din bil och hittar därigenom ditt fordons position. På så sätt kan vi skicka en varning till din bil om detta är relevant.

4. Datadelning

Varningstyp och fordonsposition delas via internet med fordon som närmar sig varningsplatsen. Personuppgifter överförs aldrig utanför EU/EES.

5. Laglig grund

Polestar behandlar de ovannämnda personuppgifterna för att kunna förse dig med tjänsten Connected Safety. Den lagliga grunden för denna behandling är att den är nödvändig för genomförandet av kontraktet för Connected Safety mellan dig och oss. Polestar kommer även att behandla de angivna personuppgifterna för att förbättra funktioner för aktiv säkerhet såsom Pilot Assist, trafikskyltsinformation o.s.v. och kontinuerligt övervaka prestandan för Connected Safety över tiden. Den lagliga grunden för denna behandling är att den är nödvändig för fullföljandet av våra legitima intressen.

6. Lagring och radering av uppgifter

Alla personuppgifter relaterade till denna tjänst kommer att raderas inom högst en vecka efter att de har samlats in.

7. Dina rättigheter och Polestars kontaktinformation

Mer information om dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter och kontaktinformation för ytterligare information och klagomål, liksom kontaktinformation till vårt dataskyddsombud, se Integritetspolicy .

Polestar © 2023 Alla rättigheter förbehållna
JuridikEtikIntegritetCookiesTillgänglighetsmeddelande
Byt plats: