Integritet

Informationsmeddelande – Polestar ID

För att Polestar Performance AB ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med Polestar ID, måste vi behandla vissa uppgifter.

1 Personuppgiftsansvarig

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med organisationsnummer 556653-3096 och adressen Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31, Göteborg, Sverige, hädanefter kallad "Polestar", "vi", "oss", kommer som personuppgiftsansvarig att behandla dina uppgifter enligt vidare beskrivning nedan.

2 Ändamål och laglig grund för behandling

Vi behandlar personuppgifterna som du lämnar i samband med registreringen av ditt Polestar ID-konto och din vidare användning av kontot. Ändamålet med vår behandling är att administrera ditt Polestar ID-konto (från registrering till slutligt avslutande av kontot), för att förse dig med alla funktioner relaterade till Polestar ID, för att tillåta tillgång till våra tjänster som kräver ett Polestar ID-konto och för att meddela uppdateringar relaterade till Polestar ID-kontot. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för att kunna administrera ditt Polestar ID-konto, för att förse dig med alla funktioner relaterade till Polestar ID, för att tillåta tillgång till våra tjänster som kräver ett Polestar ID-konto är att denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt kontrakt med dig.

3 Avslöjande/Mottagare av dina personuppgifter/Överföring

Dina personuppgifter kommer att avslöjas för och behandlas av våra filialer och affärspartners för ovanstående ändamål. I relation till våra affärspartner som finns utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) överför vi dina personuppgifter på grundval av de standardiserade kontraktsvillkor som antagits av EU-kommissionen.

4 Behållandetid

Vi behåller dina personuppgifter i upp till trettio (30) dagar efter det att du har avslutat ditt Polestar ID, om vi inte måste behandla vissa personuppgifter under en längre tidsperiod på grund av lagkrav.

5 Dina rättigheter och kontaktinformation

Mer information om dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter och kontaktinformation för ytterligare information och klagomål, liksom kontaktinformation till vårt dataskyddsombud, se Integritetspolicy .

Polestar © 2022 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: