Tillbaka till Integritet

Informationsmeddelande – Kamerabevakning

Personuppgiftsansvarig

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med organisationsnummer 556653-3096 och adressen Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31, Göteborg, Sverige, hädanefter kallad "Polestar", "vi", "oss", kommer som personuppgiftsansvarig att behandla dina personuppgifter enligt vidare beskrivning nedan.

Ändamål och laglig grund för behandling

Vi kan samla in och på annat sätt behandla bilder av dig, insamlade via vår användning av bevakningskameror i våra anläggningar. Syftet med vår insamling och vidare behandling av dina personuppgifter är att skydda vår egendom och vår personals säkerhet. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att denna behandling är nödvändig för vårt legitima intresses syften. Observera att vi inte indexerar filmerna på annat sätt än beträffande vilken dag och tid de spelades in.

Avslöjande

Dina personuppgifter kan avslöjas för polisen i situationer då vi har anledning att tro att ett brott har begåtts, och vi eller polisen tror att den film där du är avbildad innehåller information som kan användas för att ytterligare utreda det misstänkta brottet.

Behållandetid

Vi lagrar filmen i högst 30 dagar från inspelningsdatum om vi inte har anledning att tro att ett brott har begåtts. I sådana fall lagras och på annat sätt behandlas filmen så länge som den behövs för utredningen.

Dina rättigheter och kontaktinformation

Observera att vissa av de rättigheter som anges nedan, vilka är de rättigheter som du har som registrerad enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679), är svåra att utöva i relation till den inspelade filmen. Det är till exempel svårt att korrigera personuppgifterna, eftersom de i praktiken endast är en inspelning av faktiska händelser. Tänk på det när du läser listan med rättigheter nedan.

Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill ha en kopia av vissa eller alla dina personuppgifter, vänligen använd detta WEBBFORMULÄR. Ange i fritextfältet att du är intresserad av kamerabevakningsuppgifter, och lämna all relevant information som vi kan behöva för att kunna identifiera dig.

Tveka inte att be oss korrigera eller ta bort information som du tycker är felaktig. Du har också rätt att få dina personuppgifter borttagna och att begränsa vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att protestera mot vår behandling av dina personuppgifter. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med lagar och föreskrifter om dataskydd har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Mer information om dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter och kontaktinformation för ytterligare information och klagomål, liksom kontaktinformation till vårt dataskyddsombud, se Integritetspolicy.

Polestar © 2020 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats:

Select your region

Europe

Asia-Pacific