Integritet

Informationsmeddelande – Jobbansökningar

Personuppgiftsansvarig

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med registreringsnummer 556653-3096 och adress Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg, och Polestar Automotive Sweden AB, en svensk juridisk person med registreringsnummer 559225-6258 och adress Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg, i det följande kallade "Polestar", "vi" och "vår", är gemensamt personuppgiftsansvariga som behandlar dina personuppgifter så som beskrivs nedan.

Ändamål och laglig grund för behandling

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnat när du ansöker om en utannonserad plats, eller lämnar in en spontan ansökan, såsom namn, kontaktinformation och andra personuppgifter som ingår i din jobbansökan. Dina uppgifter kommer att behandlas i en teknisk lösning som tillhandahålls av Polestar Performance AB. Ändamålet med vår behandling av personuppgifterna är att administrera och granska din jobbansökan för en potentiell anställning. Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter, i förhållande till ett utannonserat jobb som du har ansökt om, är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att tillsätta den lediga platsen. Vi kommer sedan inte att kunna behandla din jobbansökan för andra lediga platser än den som du har ansökt om. Om du har skickat en spontan ansökan till oss är din lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter ditt samtycke, som du gav genom att bocka för samtyckesrutan innan du skickade in ansökningsformuläret. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Skicka en begäran om tillbakadragande av samtycke till [email protected]

Utlämning, överföring och mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter lämnas ut till och behandlas av företag inom samma koncern som Polestar. I fråga om företag inom samma koncern som Polestar utanför EES överför vi dina personuppgifter på grundval av de standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen – för att skydda dina personuppgifter.

Lagringstid

Vi kommer att lagra dina personuppgifter under en period av två (2) år efter att det jobb du sökte har tillsatts, eller efter det att du lämnade in din spontana ansökan.

Dina rättigheter och kontaktinformation

Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som vi lagrar om dig. Vi vill vara säkra på att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Tveka inte att be oss korrigera eller ta bort information som du tycker är felaktig. Du har också rätt att få dina personuppgifter borttagna och att begränsa vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter samt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsbestämmelserna har du rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Om du har en begäran i anslutning till det ovanstående eller vill ha mer information om dina rättigheter, skicka ett e-postmeddelande till [email protected] Mer information om dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter och kontaktinformation för ytterligare information och klagomål, samt kontaktinformation till vårt dataskyddsombud, se Juridiska kontakter.

Polestar © 2022 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: