Integritet

Informationsmeddelande – Polestar Connect

För att Polestar Performance AB ("Polestar", "vi") ska kunna förse dig med alla funktioner i samband med tjänsten Polestar Connect, måste vi behandla vissa uppgifter, inklusive personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med organisationsnummer 556653-3096 och adressen Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31, Göteborg, Sverige, hädanefter kallad "Polestar", "vi", "oss", kommer som personuppgiftsansvarig att behandla dina personuppgifter enligt vidare beskrivning nedan.

Databehandlingens ändamål

Syftet med behandlingen är att Polestar ska kunna förse dig med tjänsten Polestar Connect, och med förbättrade versioner av denna tjänst.

Datakategorier

Personuppgifter

Ett Polestar ID krävs för att tjänsten Polestar Connect ska kunna erbjudas. Databehandlingsinformation om Polestar ID finns i Villkor för tjänster . Ditt namn och din e-postadress är personuppgifter som tillhandahålls av Polestar ID. Polestar använder dem för att identifiera dig och göra det möjligt att spara dina personliga inställningar som krävs för tjänsten Polestar Connect. Förutom Polestar ID behövs ett personligt mobiltelefonnummer. Polestar Connect använder mobiltelefonnumret för att kunna skicka information till dig via SMS.

Biluppgifter

Polestar Connect har funktioner för att visa bilens status och fjärrstyra bilen. För att detta ska vara möjligt hämtas följande från bilen, varje gång nyckeln tas ur bilen. Observera att vissa biluppgifter som anges nedan även anses vara personuppgifter.

 • Bilens position
 • Uppgift om bränslenivå
 • Genomsnittlig bränsleförbrukning under den senaste resan
 • Genomsnittlig hastighet under den senaste resan
 • Vägmätarställning
 • Trippmätarens ställning
 • Bromsvätskenivå
 • Trasiga glödlampor
 • Spolarvätskenivå
 • Status för dörrlåsning
 • Motorns tändningsstatus
 • Parkeringsvärmare
 • Hybridbatteriets status
 • Körjournal
 • Andra bilstatusindikatorer

Laglig grund

Polestar behandlar ovan angivna uppgifter med utgångspunkt från att sådan behandling är nödvändig för att vi ska kunna leverera tjänsten Polestar Connect enligt de villkor som gäller mellan dig och Polestar. Om du inte accepterar att vi behandlar dina personuppgifter kommer du inte att kunna använda tjänsten.

Lagring och radering av uppgifter

Abonnemang

När ditt Polestar Connect-abonnemang upphör raderas de uppgifter som är kopplade till denna tjänst, inklusive personuppgifter, efter 90 dagar. För information om hur information kopplad till ditt Polestar ID hanteras vid uppsägning av ditt kontrakt, vänligen se Villkor för tjänster .

Ägarbyte

När ett ägarbyte av bilen registreras i Polestar Connect, raderas alla uppgifter, inklusive personuppgifter, relaterade till den tidigare ägaren permanent. Ett ägarbyte kan registreras hos Polestar Support eller i Polestar Connect App.

Körjournal

Om körjournalen är aktiverad i tjänsten Polestar Connect sparas uppgifter om resor i Polestars moln i 400 dagar och raderas sedan. Om du har en hybrid/Twin Engine-modell lagras också uppgifter om resvägen. Om du avaktiverar tjänsten körjournal samlas inga uppgifter om dina resor in, och eventuella insamlade uppgifter raderas.

Tredje part

Polestar delar aldrig uppgifter med tredje part utan kundens medgivande.

Dina rättigheter och Polestars kontaktinformation

Mer information om dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter och kontaktinformation för ytterligare information och klagomål, liksom kontaktinformation till vårt dataskyddsombud, se Integritetspolicy .

Polestar © 2023 Alla rättigheter förbehållna
JuridikEtikIntegritetCookiesTillgänglighetsmeddelande
Byt plats: