Integritet

Informationsmeddelande – Bokning av provkörning

Personuppgiftsansvarig

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med registreringsnummer 556653-3096 och adress Assar Gabrielssons väg 9, SE-405 31 Göteborg, och Polestar Automotive Sweden AB, en svensk juridisk person med registreringsnummer 559225-6258 och adress Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg, i det följande kallade "Polestar", "vi" och "vår", är gemensamt personuppgiftsansvariga som behandlar dina personuppgifter så som beskrivs nedan.

Ändamål och laglig grund för behandling

Vi behandlar de personuppgifter som du tillhandahåller och som vi i övrigt samlar in i samband med din provkörning, till exempel namn, kontaktuppgifter, postnummer, din ålder och ditt körkort. Om en annan person har bokat provkörningen åt dig har vi samlat in ditt namn och dina kontaktuppgifter från den personen. Ändamålet med vår behandling av dina uppgifter är att administrera din provkörning och skicka relaterat marknadsföringsmaterial till dig. Om du har gett ditt samtycke samlar vi också in dina personuppgifter för användning i marknadsföringsmaterial för våra andra produkter och tjänster samt produkter och tjänster som erbjuds av företag inom vårt nätverk av Space-operatörer via din e-postadress eller mobiltelefon.

Vi kan använda dina personuppgifter för online och social profilering för att förbättra vår marknadsföringskommunikation. Om du har godkänt vår användning av cookies, kan vi kombinera dina personuppgifter med ditt beteende online på våra webbplatser.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för att administrera din provkörning är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet mellan dig och oss för provkörningen. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för att skicka marknadsföringsmaterial relaterat till din provkörning är vårt legitima intresse att marknadsföra produkter och tjänster för vilka du har visat ett intresse för genom att boka en provkörning. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter (kontaktinformation) för vår övriga marknadsföring är ditt samtycke.

Utlämning, överföring och mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter lämnas ut till och behandlas av våra filialer och affärspartners för ovanstående ändamål. När personuppgifter överförs till våra filialer och affärspartner utanför EES följer vi de standardavtalsklausuler som antagits av EU-kommissionen för att skydda dina personuppgifter.

Lagringstid

Vi behåller dina personuppgifter som används för administration av din provkörning i upp till tolv (12) månader efter provkörningens slut.

Vi behandlar dina personuppgifter i relation till vår övriga marknadsföring under en period av tolv (12) månader från datumet för den senaste tjänst som vi har tillhandahållit till dig. Om du har bett oss att avregistrera din prenumeration på ytterligare marknadsföringskommunikation från oss, fortsätter vi att behandla dina personuppgifter under en ytterligare period på tolv (12) månader enbart för statistikändamål.

Dina rättigheter och kontaktinformation

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter genom att kontakta oss med hjälp av den kontaktinformation som finns i Legal contacts eller vårt dataskyddsombud med de kontaktuppgifter som finns i vår integritetspolicy.

För mer information om dina rättigheter i relation till vår behandling av dina personuppgifter, såsom rätt att få tillgång, rätt till rättelse, rätt till radering (rätt att bli glömd), rätt att begränsa behandling, rätt att invända mot behandling, rätt till dataportabilitet, rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet samt kontaktuppgifter för ytterligare information och klagomål samt kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud, besök https://www.polestar.com/privacy-policy/

Polestar © 2022 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: