Polestar tillverkar eldrivna prestandabilar av en anledning – vi har en vision om att förbättra samhället vi lever i. Vår verksamhet genomsyras av en hög etisk standard, och vi agerar med integritet för att vinna och behålla våra kunders, intressenters och kollegors förtroende liksom förtroendet från de samhällen vi verkar i.

Vår uppförandekod ligger till grund för hela vår verksamhet. I den beskrivs de åtaganden och principer som gäller för Polestarkoncernen och våra anställda.

Ladda ner

Uppförandekoden för våra affärspartner är en standard för vår verksamhet som vi förväntar oss att alla våra affärspartner lever upp till.

Ladda ner

Polestar arbetar för att främja en ”speak up”-kultur som kännetecknas av öppenhet, integritet och ansvarstagande. Detta är viktigt för att identifiera, agera mot och förhindra oetiskt beteende eller oegentligheter.

För att hjälpa både interna och externa personer (såsom affärspartner, kunder, andra tredje parter som är involverade i Polestar) att rapportera misstänkta oegentligheter eller lagbrott har Polestar upprättat en rapporteringskanal som kallas SpeakUp. Allvarliga regelöverträdelser inkluderar till exempel misstänkt korruption, bedrägeri, brott mot konkurrenslagstiftning, miljölagstiftning eller andra lagbestämmelser. Polestars efterlevnads- och etikfunktion tar emot rapporter från SpeakUp och beslutar om lämpliga utredningsåtgärder. Rapporter kan lämnas anonymt om detta är tillåtet enligt lokala lagar.

Rapportera ett problem i Polestars rapporteringsverktyg SpeakUp
Polestar © 2023 Alla rättigheter förbehållna
JuridikEtikIntegritetCookiesTillgänglighetsmeddelande
Byt plats: