Vilkår

Betingelser og vilkår for referral program

Betingelser for verver

Som privatperson/enkeltperson ("Verver") med en bil som er registrert med din Polestar-ID og et gyldig førerkort, kan du opptjene belønninger fra Polestar Performance AB og/eller datterselskaper ("Polestar") når venner, familie og fans bruker en vervelenke som er generert av deg, når de bestiller en Polestar-bil. Selskaper og organisasjoner er utelukket og kan ikke belønnes eller motta gaver som del av dette programmet. Hvis du som verver av Polestar-bilen, er en ansatt, juridisk representant eller partner i Polestar eller i noen datterselskaper hos Polestar, vil du ha tillatelse til å verve, men vil ikke motta belønninger.

Etter at en kjøper legger inn en bestilling av en ny Polestar-bil og bruker vervelenken, vil Polestar levere en belønning, slik som kommunisert i forbindelse med den aktuelle vervekampanjen, 14 dager etter at kjøperen mottar bilen sin. Vervelenken kan ikke legges til etter at kjøper har lagt inn bestillingen. Returnerte biler unntas fra alle belønninger.

Ververen vil være eneansvarlig for alle skatter og betalinger som er påkrevet å sende til den aktuelle skattemyndigheten.

Alle vervelenker er unike og skal bare deles med venner, familie og fans.

Det skal ikke foregå noen kommersialisering, massedistribusjon, publisering, reklame, salg, betaling eller oppsamling av lenker.

Ingen spamming eller reklame med våre lenker. 

Vi vil holde tilbake belønninger der vi har grunn til å tro at kunder ikke handler i samsvar med god tro.

Belønninger kan ikke byttes ut eller overføres og kan ikke veksles inn i kontanter.

Behandlingen av fysiske belønninger, for eksempel klær eller kunstverk, er underlagt Vilkår og betingelser for Polestar Additionals.

Hvis belønningen er klær, kan disse erstattes med andre størrelser dersom disse er tilgjengelig.

Polestar forbeholder seg retten til å endre belønninger til enhver tid på grunn av tilgjengelighet eller av andre årsaker.

Betingelser for kjøper

Som privatperson/enkeltperson ("Kjøper") kan du opptjene belønninger fra Polestar Performance AB og/eller datterselskaper ("Polestar") når du legger inn en bestilling en ny Polestar-bil og bruker en vervelenke. Selskaper og organisasjoner er utelukket og kan ikke belønnes eller motta gaver som del av dette programmet. Hvis du som Kjøper, er en ansatt, juridisk representant eller partner i Polestar eller i noen datterselskaper hos Polestar, vil du ikke motta belønninger. 

Etter at en Kjøper legger inn en bestilling av en ny Polestar-bil og bruker vervelenken, vil Polestar levere en belønning, slik som kommunisert i forbindelse med den aktuelle vervekampanjen, 14 dager etter at Kjøperen mottar bilen. Vervelenken kan ikke legges til etter at Kjøper har lagt inn bestillingen. Returnerte biler unntas fra alle belønninger. 

Kjøperen vil være eneansvarlig for alle skatter og betalinger som er påkrevet å sende til den aktuelle skattemyndigheten. 

Belønninger kan ikke byttes ut eller overføres og kan ikke veksles inn i kontanter. 

Polestar forbeholder seg retten til å endre belønninger til enhver tid på grunn av tilgjengelighet eller av andre årsaker.

Polestar © 2023 Alle rettigheter forbeholdt
JuridiskEtikkPersonvernCookiesTilgjengelighetserklæring
Endre sted: