Vilkår

Betingelser for Polestar 1 art for art verdsettelse

Vilkår og betingelser (herunder spesifikke lokale krav) gjelder. Slike vilkår vil for eksempel omfatte følgende store forskjeller sammenlignet med et ordinært salg av våre biler: et uavhengig auksjonshus vil foreta en verdivurdering av kunsten som vil danne grunnlaget for et mulig bytte, kjøperen vil måtte bekrefte kunstens autentisitet, det uavhengige auksjonshuset vil gjennomføre kontroller av kunstens opprinnelse, kjøperen vil bli underlagt "kjenn-din-kunde"-kontroller (inkludert relevante bakgrunnssjekker), og ikke minst vil betalingen for bilen ikke være i kontanter, men i stedet et bytte ved å bruke det aktuelle kunstverket som betaling. Kjøperen må inngå en salgsavtale for kunsten på de vilkårene som er fastsatt av Polestar. 
 
Polestar kan velge mellom deltakere og innsendt bidrag etter eget skjønn, og et innsendt bidrag vil dermed ikke garantere en handel. Polestars uttalelser om verdien av et objekt refererer til en estimert auksjonspris basert på informasjonen og materialet som ble gjort tilgjengelig for Polestar på tidspunktet for uttalelsen. Polestar forbeholder seg retten til å justere verdsettelsen dersom ny informasjon om autentisitet, opprinnelse, tilstand osv. skulle dukke opp. En verdivurdering via e-post er ikke en garanti eller et bindende tilbud, og er heller ikke på annen måte bindende for Polestar til å godta varen(e) for handel.

Deltakeren er ansvarlig for enhver kunstners royalty for videresalg, for transport av kunsten til og fra auksjonslokalet og Polestars lokaler, inkludert eventuelle kostnader knyttet til det, og for å holde kunsten tilfredsstillende forsikret frem til det potensielle byttet (inkludert, men ikke begrenset til, under transporten og verdsettelsesprosessen). Deltakeren er ansvarlig for alle kostnader og risiko knyttet til eventuelle skader, kostnader eller avskrivninger av kunsten.

Polestar © 2023 Alle rettigheter forbeholdt
JuridiskEtikkPersonvernCookiesTilgjengelighetserklæring
Endre sted: