Personvern

Personvernerklæring - Video Player

Dette dokumentet beskriver hvordan Polestar behandler dine personopplysninger når du bruker Polestars in-car videoapplikasjon ("Videoappen") og tjenestene som Polestar tilbyr via Polestars nettsted som er gjort tilgjengelige i Videoappen ("Polestartjenestene").

Hvem vi er

Polestar Performance AB, et svensk selskap med organisasjonsnummer 556653-3096 og adresse Assar Gabrielssons Väg 9 405 31 Gøteborg, Sverige, heretter omtalt som "Polestar", "vi" og "vår", er den behandlingsansvarlige som skal behandle dine personopplysninger som beskrevet nedenfor.

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor

Opplysningene vi behandler om deg behandles utelukkende med det formål å anonymisere slike opplysninger umiddelbart, slik at de ikke kan spores tilbake til deg. For å anonymisere opplysningene, deles de med Google. Opplysningene vi deler med Google for umiddelbar anonymisering er de følgende:

Når du bruker Videoappen, samler og behandler Polestar de følgende opplysningene: enhets-ID, nettleser, enhetens IP-adresse, bilmodell og modellår, hvilket land du er bosatt i, informasjon om hvorvidt bilen står stille eller er i bevegelse, nedlastninger, tilbakestillinger og avinstalleringer av Videoappen, oppdateringer av Videoappen, oppdateringer av operativsystem, opplysninger om varslene du mottar, brukte kanaler og aktivitetsfrekvens, skjermvisninger, lengde/dybde og kontekst for bruk av tjeneste som tilbys i Videoappen.

Når du bruker Polestartjenestene, samler og behandler Polestar de følgende opplysningene: informasjon om bruken av videoer som tilbys på Polestars nettsteder, for eksempel om en video startes, settes på pause, fullføres, blir spilt av på nytt, hvor lenge den har blitt spilt, etc.

Opplysningene som samles inn og behandles som beskrevet ovenfor, regnes som dine "personopplysninger".

Når personopplysningene har blitt anonymiserte, behandler vi ikke opplysninger som kan kobles til deg, men kun aggregert statistisk informasjon fra Polestar-biler i bestemte regioner. Vi behandler slik informasjon for å få innsikt i hvordan Videoappen og Polestartjenestene brukes og for å forbedre din opplevelse av Videoapppen, det vil si for undersøkelses- og utviklingsformål. Vi bruker Google-verktøy for å få bedre forståelse av brukeratferd og for å forbedre brukervennligheten og funksjonsstabiliteten til Videoappen.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen av personopplysninger er ditt samtykke, som du har gitt før opplysningene samles inn i forbindelse med plasseringen av informasjonskapsler. Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å avinstallere eller reinstallere Videoappen.

Personopplysningene som vi behandler blir samlet inn direkte fra deg. Behandlingen innebærer ingen former for automatisk beslutningstaking, som profilering, av deg.

Hvem vi deler dine personopplysninger med

Vi vil tilgjengeliggjøre og dele personopplysninger med Google for å kunne anonymisere personopplysningene. Vi kan tilgjengeliggjøre de anonymiserte personopplysningene for våre tilknyttede selskaper og forretningspartnere. Ingen personopplysninger som ikke er anonymiserte vil bli gjort tilgjengelige for forretningspartnere utenfor EU/EØS.

Andre tjenester enn Polestartjenestene vil være tilgjengelige i Videoappen, i tillegg til lenker til tredjeparters nettsteder. Vi vil ikke dele noen personopplysninger med disse tredjepartene. Dersom du bruker tjenestene til slike tredjeparter, kan de behandle personopplysninger om deg i samsvar med sine egne vilkår og personvernerklæringer.

Oppbevaringstid

Vi vil oppbevare dine personopplysninger inntil de har blitt anonymiserte eller inntil du trekker tilbake ditt samtykke.

Dine rettigheter

Etter GDPR har du bestemte juridiske rettigheter i forbindelse med personopplysningene vi behandler om deg. Du kan trekke tilbake ditt samtykke eller protestere mot vår behandling av dine opplysninger, få innsyn i de personopplysningene vi har om deg, etterspørre retting eller begrensning av behandlingen av dine opplysninger, be om å få opplysningene dine overført til et annet selskap, be oss om å slette opplysningene dine eller inngi en klage til en datatilsynsmyndighet.

Du finner mer informasjon om dine rettigheter i vår Personvernpolicy.

Kontaktinformasjon

For å utøve rettighetene dine, vennligst benytt webskjemaet som er tilgjengelig via vår Personvernpolicy. Dersom du har andre spørsmål angående personvern hos Polestar, kan du kontakte oss via kontaktinformasjonen til vårt Personvernombud, vennligst se Personvernpolicy.

Polestar © 2023 Alle rettigheter forbeholdt
JuridiskEtikkPersonvernCookiesTilgjengelighetserklæring
Endre sted: