Personvern

Personvernerklæring – Spørreundersøkelse

1. Intro

Dette dokumentet beskriver hvordan Polestar behandler personopplysningene dine når du deltar i spørreundersøkelser.

2. Hvem vi er

Polestar Performance AB, en svensk juridisk enhet med organisasjonsnummer 556653-3096 med adresse Assar Gabrielssons väg 9, SE-405 31, Göteborg, Sverige, heretter omtalt som "Polestar", "vi" og "vår", vil som behandlingsansvarlig behandle personopplysningene dine som beskrevet nedenfor.

3. Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor

Vi behandler personopplysninger som du oppgir og som vi på annen måte samler inn når du deltar i spørreundersøkelser, som navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse, alder, postnummer, sted, understellsnummer (VIN) og registreringsnummer. Vi behandler også kontrakttype, abonnementsnummer, kjøretøyforhold (kontrakt-/salgstype, startdato og sluttdato) for å kunne koble spørreundersøkelsen til det aktuelle produktet eller tjenesten vi ber deg gi tilbakemelding om. Formålet med behandlingen vår er å gjennomføre spørreundersøkelser og evaluere tilbakemeldinger om produktene og tjenestene våre for å forbedre den generelle driften og kundeopplevelsen.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen vår av personopplysningene dine når du har bestilt produkter eller tjenester fra oss, er vår legitime interesse i å forbedre produktene eller tjenestene våre. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysningene dine når du ikke har bestilt produkter eller tjenester, er ditt samtykke.

4. Hvor lenge vi beholder dine personopplysninger

Vi vil lagre svarene din på spørreundersøkelsen i opptil fire (4) år fra tidspunktet da svarene sendes inn. Deretter vil de bli anonymisert. 

5. Hvem vi deler dine personopplysninger med

Vi vil dele personopplysningene dine med følgende kategorier av mottakere, på grunnlag av need-to-know-prinsippet:

  • Innad i Polestar-gruppen: Vi deler personopplysningene dine med vår Polestar-salgsenhet i landet dataene stammer fra, for formål relatert til kundestøtte, forbedring av driften og forbedring av kundeopplevelsen. Det rettslige grunnlaget for denne delingen er vår legitime interesse i driften av virksomheten vår og effektiv behandling.
  • Behandlere (tjenesteleverandører og andre parter): Polestar deler personopplysningene dine med behandlere som bistår oss i prosessen. Disse tjenesteleverandørene omfatter våre leverandører av skyprogramvare og datahosting. Behandlingen er kontraktbegrenset i deres adgang til å bruke personopplysningene dine til noe annet formål enn å levere tjenester til oss i samsvar med avtalen for databehandling som er inngått:
  • SalesForceUK Limited (Storbritannia) plattform for datahosting og administrasjon av kundeforhold
  • SalesForce Marketing Cloud (USA) plattform for e-postmarkedsføring 
  • Microsoft Corporation (Nederland, Irland) plattform for datahosting og forretningsanalyse
  • QlikTech International AB (Nederland) plattform for forretningsanalyse
  • Myndigheter: Vi kan dele personopplysningene dine med tredjeparter, som juridiske rådgivere, håndhevingsapparat eller regjerings-/kontrollmyndigheter for å beskytte våre juridiske interesser og andre rettigheter, beskytte mot svindel og andre lovstridige aktiviteter, til risikostyringsformål og for å oppfylle våre rettsplikter. Det rettslige grunnlaget for slik deling, er oppfyllelse av rettsplikter og vår legitime interesse i å etterleve lover som gjelder Polestar.
  • Forretningspartnere: Hvis vi går inn i, eller har til hensikt å gå inn i, en transaksjon som endrer strukturen i bedriften vår, som reorganisering, sammenslåing, oppkjøp, salg, joint venture, overdragelse, konsolidering, overføring, styringsendring eller andre disposisjoner av hele eller deler av virksomheten vår, kan vi dele personopplysninger. Det rettslige grunnlaget for denne delingen er vår legitime interesse i effektiv drift av virksomheten vår.

6. Overføring av personopplysningene dine  

Når det gjelder de av våre datterselskap, forretningspartnere og databehandlere som er lokalisert utenfor EØS-området, der destinasjonslandet ikke er dekket av en adekvansbeslutning av Europakommisjonen, vil vi overføre personopplysningene dine på grunnlag av standardbestemmelsene som er godkjent av Europakommisjonen, tilgjengelig her. Mer informasjon om hvilke mottakere vi kan dele personopplysninger med, finnes i seksjon 5.

7. Dine rettigheter

Du har bestemte juridiske rettigheter i henhold til Personvernforordningen som gjelder personopplysningene vi behandler om deg. Du kan trekke tilbake din tillatelse eller protestere på vår behandling av dine opplysninger, få tilgang til opplysninger vi har lagret om deg, be om retting eller begrensing av dine opplysninger, be om at dine opplysninger overføres til en annen enhet, be om at vi sletter dine opplysninger, og du kan også levere en klage til en datatilsynsmyndighet.

8. Kontaktinformasjon

For å utøve dine rettigheter ber vi om at du bruker dette nettskjemaet. Hvis du har andre spørsmål som gjelder emnet beskyttelse av personopplysninger, kan du ta kontakt med oss eller vårt personvernombud med kontaktinformasjonen som er angitt på polestar.com/privacy-policy.

9. Endringer i vår Personvernerklæring

Vi forbeholder oss retten til etter eget forgodtbefinnende å endre vår praksis for personvern og oppdatere og gjøre endringer i denne personvernerklæringen til enhver tid. Vi oppfordrer deg derfor til å konsultere denne personvernerklæringen på løpende basis. Personvernerklæringen gjelder fra den datoen som vises øverst i dokumentet. Vi behandler dine personopplysninger på en måte som er konsistent med personvernerklæringen da de ble samlet inn, med mindre vi har ditt samtykke til å behandle dem på annen måte..

 

Polestar © 2022 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: