Personvern

Personvernerklæring - Referral-program

1. Intro    

Dette dokumentet beskriver hvordan Polestar behandler dine personopplysninger når du deltar i Referral-programmet.                               

2. Hvem vi er         

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med organisasjonsnummer 556653-3096 med adresse Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Gøteborg, Sverige, og Polestar Automotive Norway AS, en norsk juridisk person med organisasjonsnummer 922 704 481 med adresse Snarøyveien 32, 1364 Fornebu, Norge, heretter referert til som "Polestar", "vi" og "vår", er felles behandlingsansvarlige som vil behandle dine personopplysninger slik det beskrives nedenfor. Polestar Performance AB er leverandør av teknisk(e) løsning(er) for disse behandlingene. Både Polestar Performance AB og Polestar Automotive Norway AS er leverandør av tjenestene. 

3. Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor

Vi behandler personopplysningene som du leverer og som vi samler inn på annen måte når du deltar i verveprogrammet ("Programmet"), enten som Vervekunde  eller som Verveeier, som f.eks. navn, kontaktinformasjoner, bestillingsdato, leveringsdato, Polestar-ID og bilens identifikasjonsnummer (VIN).

Personen som verver en annen kunde, er "Verveeieren" og personen som mottar lenken fra Verveeieren, er "Vervekunden". Polestar samler bare inn personopplysninger fra Vervekunden når Vervekunden registrerer en Polestar-ID.

Formålet med behandlingen vår for deg som Verveeier er å administrere din deltakelse i Programmet og gi deg belønninger for gjennomførte og godkjente vervinger. Formålet med behandlingen vår for deg som Vervekunde er å administrere din deltakelse i Programmet og tilby deg gaver så snart bilen er overlevert til deg.

Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger, for å administrere din deltakelse i Programmet, er at den er nødvendig for å oppfylle kontrakten med deg.

4. Hvor lenge vi beholder dine personopplysninger

Vi oppbevarer dine personopplysninger som brukes for deltakelse i Programmet og levering av belønninger i opp til tretti (30) dager etter avslutning av din Polestar-ID eller i alle fall i opp til tre (3) år etter at du er meldt inn i Programmet.

5. Hvem vi deler dine personopplysninger med

Dine personopplysninger vil bli delt med og behandlet av våre datterselskaper, databehandlere og virksomhetspartnere for ovennevnte formål. Det juridiske grunnlaget for denne delingen av dine personopplysninger er vår berettigede interesse i effektiv styring av behandlingen vår. 

 

Statusinformasjon om når en bil er bestilt og når bilen overleveres, deles med Verveeieren. Det juridiske grunnlaget for deling av disse personopplysningene er vår og Verveeierens berettigede interesse i å administrere og kreve belønningene.

6. Overføring av dine personopplysninger

Overføringer av dine personopplysninger til datterselskaper, databehandlere og virksomhetspartnere som er lokalisert utenfor EØS, hvor mottakerlandet ikke er gjenstand for adekvate avgjørelser i Europakommisjonen, er basert på Standard kontraktsmessige klausuler som er vedtatt av Europakommisjonen, tilgjengelig her.

7. Dine rettigheter

Du har bestemte juridiske rettigheter i henhold til Personvernforordningen som gjelder personopplysningene vi behandler om deg. Du kan trekke tilbake din tillatelse eller protestere på vår behandling av dine opplysninger, få tilgang til opplysninger vi har lagret om deg, be om retting eller begrensing av dine opplysninger, be om at dine opplysninger overføres til en annen enhet, be om at vi sletter dine opplysninger, og du kan også levere en klage til en datatilsynsmyndighet.

8. Kontaktinformasjon

For å utøve dine rettigheter ber vi om at du bruker dette nettskjemaet. Hvis du har andre spørsmål som gjelder emnet beskyttelse av personopplysninger, kan du ta kontakt med oss eller vårt personvernombud med kontaktinformasjoner som er angitt på polestar.com/privacy-policy.

9. Endringer i vår Personvernerklæring

Vi forbeholder oss retten til etter eget forgodtbefinnende å endre vår praksis for personvern og oppdatere og gjøre endringer i denne personvernerklæringen til enhver tid. Vi oppfordrer deg derfor til å konsultere denne personvernerklæringen på løpende basis. Personvernerklæringen gjelder fra den datoen som vises øverst i dokumentet. Vi behandler dine personopplysninger på en måte som er konsistent med personvernerklæringen da de ble samlet inn, med mindre vi har ditt samtykke til å behandle dem på annen måte.

Polestar © 2022 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: