Personvern

Personvernerklæring - Referral-program

1. Intro

Dette dokumentet beskriver hvordan Polestar behandler dine personopplysninger når du deltar i Referral-programmet.

2. Hvem vi er

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med organisasjonsnummer 556653-3096 med adresse Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Gøteborg, Sverige, og Polestar Automotive UK Limited, en britisk juridisk person med organisasjonsnummer 11926357 med adresse Li Close, Ansty Park Ansty, Coventry CV7 9RF, Storbritannia, heretter referert til som "Polestar", "vi" og "vår", er felles behandlingsansvarlige som vil behandle dine personopplysninger slik det beskrives nedenfor. Polestar Performance AB er leverandør av teknisk(e) løsning(er) for disse behandlingene, og både Polestar Performance AB og Polestar Automotive UK Limited er leverandører av tjenestene.

3. Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor

Vi behandler personopplysningene som du leverer og som vi samler inn på annen måte når du deltar i referral-programmet ("Programmet"), enten som Vervekunde  eller som Verveeier, som f.eks. navn, kontaktinformasjoner, bestillingsdato, leveringsdato, Polestar-ID og bilens identifikasjonsnummer (VIN).
Personen som verver en annen kunde, er "Verveeieren" og personen som mottar lenken fra Verveeieren, er "Vervekunden". Polestar samler bare inn personopplysninger om Referral når Referral registrerer en Polestar-ID.

>Formålet med behandlingen vår for deg som Verveeier er å administrere din deltakelse i Programmet og gi deg belønninger for gjennomførte og godkjente vervinger. Formålet med behandlingen vår for deg som Vervekunde er å administrere din deltakelse i Programmet og tilby deg gaver så snart bilen er overlevert til deg. Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger, for å administrere din deltakelse i Programmet, er at den er nødvendig for å oppfylle kontrakten med deg.

Vi kan publisere ditt navn, land og referral-poeng på en ledertavle i Programmet. Ledertavlen er synlig i Programmet og på innloggingssiden for alle kunder. Formålet med vår behandling er å skape interesse og engasjement blant Polestar-eierne. Det juridiske grunnlaget for å bruke dine personopplysninger på ledertavlen, er ditt samtykke.

4. Hvor lenge vi beholder dine personopplysninger

Vi oppbevarer dine personopplysninger som brukes for deltakelse i Programmet og levering av belønninger i opp til tretti (30) dager etter avslutning av din Polestar-ID eller i alle fall i opp til tre (3) år etter at du er meldt inn i Programmet.

I forbindelse med ledertavlen vil vi presentere dine personopplysninger så lenge du tillater det, deretter vil navnet ditt bli anonymisert på tavlen. 

5. Hvem vi deler dine personopplysninger med

Vi vil dele dine personopplysninger med følgende kategorier av mottakere, på et trenger-å-vite-grunnlag:

  • Innenfor Polestar-gruppen: Vi deler dine personopplysninger med vår Polestar Sales-enhet i landet som opplysningene kommer fra, for kundepleieformål. Det juridiske grunnlaget for denne delingen er vår legitime interesse i å utføre vår virksomhet og behandlingen på en effektiv måte.
  • Behandlere (tjenesteleverandører og andre parter): Polestar deler dine personopplysninger med behandlere som hjelper oss i prosessen med Programmet. Disse tjenesteleverandørene inkluderer vår skyprogramvare og datalagringsleverandører. Behandleren er begrenset i kontrakt når det gjelder deres muligheter til å bruke dine personopplysninger for noe annet formål enn å levere tjenester for oss i samsvar med databehandlingsavtalen som gjelder:
  • SalesForceUK Limited (Storbritannia) datalagring og plattform for kunderelasjonsadministrasjon
  • SalesForce Marketing Cloud (USA) plattform for e-post-markedsføring
  • Amazon Web Services Ireland Limited og deres underleverandører (EU) bilspesifikk datalagringsplattform og administrasjonssystem for bestillinger
  • Myndigheter: Vi kan dele dine personopplysninger med tredjeparter, som f.eks.juridiske rådgivere, politimyndigheter eller offentlige myndigheter for å beskytte våre juridiske interesser og andre rettigheter, beskytte mot svindel og andre ulovlige aktiviteter, for risikostyringsformål og for å overholde våre juridiske forpliktelser. Det juridiske grunnlaget for denne delingen er overholdelse av juridiske forpliktelser og våre legitime interesser i å overholde lover som gjelder for Polestar.  
  • Virksomhetspartnere: Dersom vi inngår, eller akter å inngå transaksjoner som endrer vår forretningsstruktur, som f.eks. reorganisering, fusjon, oppkjøp, salg, prosjektsamarbeid, overdragelse, konsolidering, overføring, endring av kontroll eller andre disposisjoner for alle eller deler av virksomheten, kan vi dele personopplysninger. Det juridiske grunnlaget for denne delingen er våre legitime interesser i en effektiv drift av vår virksomhet.

 6. Overføring av dine personopplysninger  

I forhold til våre datterselskaper, virksomhetspartnere og databehandlere som befinner seg utenfor EØS, hvor destinasjonslandet ikke er gjenstand for adekvate bestemmelser i Europa-kommisjonen, vil vi overføre dine personopplysninger på grunnlag av standard kontraktsbestemmelser som er godkjent av Europakommisjonen, tilgjengelig her. Mer informasjon om hvilke mottakere vi deler personopplysninger med, finnes i avsnitt 5.

7. Dine rettigheter

Du har bestemte juridiske rettigheter i henhold til Personvernforordningen som gjelder personopplysningene vi behandler om deg. Du kan trekke tilbake din tillatelse, få tilgang til opplysninger vi har lagret om deg, be om retting eller begrensing av dine opplysninger, be om at dine opplysninger overføres til en annen enhet, be om at vi sletter dine opplysninger, og du kan også levere en klage til en datatilsynsmyndighet.

8. Kontaktinformasjon

For å utøve dine rettigheter ber vi om at du bruker dette nettskjemaet. Hvis du har andre spørsmål som gjelder emnet beskyttelse av personopplysninger, kan du ta kontakt med oss eller vårt personvernombud med kontaktinformasjoner som er angitt på polestar.com/privacy-policy.

9. Endringer i vår Personvernerklæring

Vi forbeholder oss retten til etter eget forgodtbefinnende å endre vår praksis for personvern og oppdatere og gjøre endringer i denne personvernerklæringen til enhver tid. Vi oppfordrer deg derfor til å konsultere denne personvernerklæringen på løpende basis. Personvernerklæringen gjelder fra den datoen som vises øverst i dokumentet. Vi behandler dine personopplysninger på en måte som er konsistent med personvernerklæringen da de ble samlet inn, med mindre vi har ditt samtykke til å behandle dem på annen måte.

Polestar © 2022 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: