Personvern

Personvernerklæring - Kontakt oss

1. Intro

Dette dokumentet beskriver hvordan Polestar behandler dine personopplysninger når du tar kontakt med Polestar eller deltar i kundeundersøkelser.

2. Hvem vi er

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med organisasjonsnummer 556653-3096 med adresse Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Gøteborg, Sverige, og Polestar Automotive Norway AS, en norsk juridisk person med organisasjonsnummer 922704481 med adresse Snarøyveien 32, 1364 Fornebu, Norge, heretter referert til som "Polestar", "vi" og "vår", er felles behandlingsansvarlige som vil behandle dine personopplysninger slik det beskrives nedenfor. Polestar Performance AB er leverandør for den/de tekniske løsningen(e) for disse behandlingene, og  Polestar Automotive Norway AS er leverandør for salgs- og markedsføringstjenester i landet hvor du har valgt å samhandle med oss.

3. Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor

Vi behandler personopplysningene du leverer eller som vi samler inn på annen måte, som f.eks. navn, kontaktinformasjoner, IP-adresse og Polestar-ID, når du tar kontakt med oss via telefon, e-post, på våre nettsider (f.eks. forespørsel om våre produkter, tilbud og tjenester) eller når du besøker Polestar Spaces. Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å levere tjenestene og informasjonen du ber om. Vi kan behandle dine personopplysninger for å følge opp tidligere kontakter og sende ut kundeundersøkelser når du velger å delta i disse. Formålet med denne behandlingen er å spørre om din interesse for våre produkter, tilbud og tjenester, og å forbedre våre tjenester basert på din tilbakemelding.
Vi kan også behandle dine personopplysninger i aggregert form med formål å forbedre våre produkter, tilbud og tjenester, og for statistiske årsaker. 

Når du velger å chatte som gjest, behandler vi din IP-adresse, med formål å starte og beholde chat-samtalen åpen for å støtte deg med din forespørsel. Når du velger å chatte som innlogget med din Polestar-ID, behandler vi din Polestar-ID med formål å få tilgang til historikken som gjelder dine forespørsler og å lagre chatten for senere kontakt om dine forespørsler.

Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger for å levere tjenester eller informasjon, inkludert behandling via chat-funksjonen på nettsidene våre, er vår berettigede interesse. Det samme juridiske grunnlaget gjelder for vår behandling av dine personopplysninger i forbindelse med utsending av kundeundersøkelser, forbedring av produkter, tilbud og tjenester og for statistiske årsaker. 
Det juridiske grunnlaget for vår behandling av personopplysninger i forbindelse med oppfølging av tidligere kontakter, er ditt samtykke.

4. Hvor lenge vi beholder dine personopplysninger

Vi oppbevarer dine personopplysninger som er brukt for tjenester og informasjon du har bedt om, i opp til tretti (30) dager etter avslutning av din Polestar-ID eller i alle fall i opp til tre (3) år etter at tjenestene er levert. For chatter vil vi oppbevare dine personopplysninger i opp til tretti (30) dager etter avslutning av din Polestar-ID (når du har vært pålogget med din Polestar-ID) eller i opp til tre (3) måneder (når du har vært pålogget som gjest), men i alle fall opp til tre (3) år aggregert.

I forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger for å følge opp tidligere kontakter og for utsending av kundeundersøkelser vil vi oppbevare dine personopplysninger i opp til seks (6) måneder etter datoen for den siste kontakten.  

5. Hvem vi deler dine personopplysninger med

Dine personopplysninger vil bli utlevert til og behandlet av våre datterselskaper og våre forretningspartnere for de nevnte formålene. Når det gjelder våre datterselskaper og forretningspartnere utenfor EØS, vil vi overføre dine personopplysninger på grunnlag av Standard kontraktsmessige klausuler som er vedtatt av Europakommisjonen - for å sikre dine personopplysninger. 

6. Dine rettigheter

Du har bestemte juridiske rettigheter i henhold til Personvernforordningen som gjelder personopplysningene vi behandler om deg. Du kan trekke tilbake din tillatelse eller protestere på vår behandling av dine opplysninger, få tilgang til opplysninger vi har lagret om deg, be om retting eller begrensing av dine opplysninger, be om at dine opplysninger overføres til en annen enhet, be om at vi sletter dine opplysninger, og du kan også levere en klage til en datatilsynsmyndighet. 

7. Kontaktinformasjon

For å utøve dine rettigheter ber vi om at du bruker dette nettskjemaet. Hvis du har andre spørsmål som gjelder emnet beskyttelse av personopplysninger, kan du ta kontakt med oss eller vårt personvernombud med kontaktinformasjoner som er angitt på polestar.com/privacy-policy.

8. Endringer i vår Personvernerklæring

Vi forbeholder oss retten til etter eget forgodtbefinnende å endre vår praksis for personvern og oppdatere og gjøre endringer i denne personvernerklæringen til enhver tid. Vi oppfordrer deg derfor til å konsultere denne personvernerklæringen på løpende basis. Personvernerklæringen gjelder fra den datoen som vises øverst i dokumentet. Vi behandler dine personopplysninger på en måte som er konsistent med personvernerklæringen da de ble samlet inn, med mindre vi har ditt samtykke til å behandle dem på annen måte.

Polestar © 2022 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: