Personvern

Personvernerklæring - Kontakt oss

1. Intro

Dette dokumentet beskriver hvordan Polestar behandler dine personopplysninger når du tar kontakt med Polestar.

2. Hvem vi er

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med organisasjonsnummer 556653-3096 med adresse Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Gøteborg, Sverige, og Polestar Automotive Norway AS, en norsk juridisk person med organisasjonsnummer 922704481 med adresse Snarøyveien 32, 1364 Fornebu, Norge, heretter referert til som "Polestar", "vi" og "vår", er felles behandlingsansvarlige som vil behandle dine personopplysninger slik det beskrives nedenfor. Polestar Performance AB er leverandør av teknisk(e) løsning(er) for disse behandlingene, og Polestar Automotive Norway AS er leverandør av tjenester i det landet du har valgt å kommunisere med oss i.

3. Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor

Vi behandler personopplysningene du leverer og som vi samler inn på annen måte, som f.eks. navn, kontaktinformasjoner, IP-nummer og Polestar-ID, når du tar kontakt med oss via telefon, e-post, chat, på våre nettsider (f.eks. forespørsel om våre produkter, tilbud og tjenester) eller når du besøker Polestar Spaces. Formålet med vår behandling er å levere tjenestene og informasjonen du har spurt om. Hvis du velger å chatte som gjest, behandler vi ditt IP-nummer, med formål å initiere og beholde chat-sesjonen åpen for å støtte deg med din forespørsel. Hvis du velger å chatte etter innlogging med din Polestar-ID, behandler vi din Polestar-ID med formål å få tilgang til historikken som gjelder dine forespørsler og lagring av chatten for senere kontakt om dine forespørsler. Det juridiske grunnlaget for vår behandling er vår berettigede interesse.

Vi kan behandle dine personopplysninger for å følge opp tidligere kontakter og sende ut kundeundersøkelser. Formålet med denne behandlingen er å spørre om dine interesser for våre produkter, tilbud og tjenester, og å forbedre våre tjenester basert på din tilbakemelding. Det juridiske grunnlaget for vår behandling av personopplysninger som gjelder oppfølging av tidligere kontakter, er ditt samtykke. Det juridiske grunnlaget for vår behandling av personopplysninger i forbindelse med kundeundersøkelser for eksisterende kunder (kunder som har kjøpt vårt/våre produkt(er) og/eller tjeneste(r)) er vår berettigede interesse, og for andre kunder (f.eks. kunder som har registrert seg for testkjøring eller markedskommunikasjon) er ditt samtykke.

Når du tar kontakt med oss per telefon, kan vi ta opp samtalen. Formålene med vår behandling er for kvalitets- og opplæringsformål for å skape en bedre kundeopplevelse. Det juridiske grunnlaget for vår behandling er ditt samtykke.

Vi kan også behandle dine personopplysninger i en aggregert form med formål å forbedre våre produkter, tilbud og tjenester, og av statistiske årsaker. Det juridiske grunnlaget for vår behandling er vår berettigede interesse.

4. Hvor lenge vi beholder dine personopplysninger

Vi oppbevarer dine personopplysninger som er brukt for tjenester og informasjon du har bedt om, i opp til tretti (30) dager etter avslutning av din Polestar-ID eller i alle fall opp til tre (3) år fra dagen da tjenestene ble levert. For chatter oppbevarer vi dine personopplysninger i opp til tretti (30) dager etter avslutning av din Polestar-ID (når du logget inn med din Polestar-ID) eller opp til tre (3) måneder (når du logget inn som gjest), men i alle fall i opptil tre (3) år aggregert.

I forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger for å følge opp tidligere kontakter og utsending av kundeundersøkelser vil vi oppbevare dine personopplysninger i opp til seks (6) måneder fra datoen for den siste kontakten. 

Vi vil oppbevare samtaleopptak i opp til en (1) måned fra datoen for opptaket.

5. Hvem vi deler dine personopplysninger med

Vi vil dele dine personopplysninger med følgende kategorier av mottakere, på et trenger-å-vite-grunnlag:

 • Innenfor Polestar-gruppen: Vi deler dine personopplysninger med vår Polestar Sales-enhet i landet som opplysningene kommer fra, for kundepleieformål. Det juridiske grunnlaget for denne delingen er vår berettigede interesse i å utføre vår virksomhet og behandlingen på en effektiv måte.
 • Behandlere (tjenesteleverandører og andre parter): Polestar deler dine personopplysninger med behandlere som leverer tjenester fil vår virksomhet. Disse tjenesteleverandørene inkluderer vår skyprogramvare og datalagringsleverandører. Behandlere er begrenset i kontrakt når det gjelder deres muligheter til å bruke dine personopplysninger for noe annet formål enn å levere tjenester for oss i samsvar med databehandlingsavtalen som gjelder:
  • SalesForce UK Limited (Storbritannia) datalagring og administrasjonsplattform for kunderelasjoner
  • SalesForce Marketing Cloud (USA) e-post markedsføringsplattform
  • Amazon Web Services Ireland Limited (U) innlogging og plattformer for bestillingsadministrasjon
  • Genesys Telecommunications Laboratories AB (Frankfurt) kontaktsenter programvare
  • Myndigheter: Vi kan dele dine personopplysninger med tredjeparter, som f.eks.juridiske rådgivere, politimyndigheter eller offentlige myndigheter for å beskytte våre juridiske interesser og andre rettigheter, beskytte mot svindel og andre ulovlige aktiviteter, for risikostyringsformål og for å overholde våre juridiske forpliktelser. Det juridiske grunnlaget for denne delingen er overholdelse av juridiske forpliktelser og våre legitime interesser i å overholde lover som gjelder for Polestar.  
  • Virksomhetspartnere: Dersom vi inngår, eller akter å inngå transaksjoner som endrer vår forretningsstruktur, som f.eks. reorganisering, fusjon, oppkjøp, salg, prosjektsamarbeid, overdragelse, konsolidering, overføring, endring av kontroll eller andre disposisjoner for alle eller deler av virksomheten, kan vi dele personopplysninger. Det juridiske grunnlaget for denne delingen er våre legitime interesser i en effektiv drift av vår virksomhet.

   6. Overføring av dine personopplysninger 

  I forhold til våre datterselskaper, virksomhetspartnere og databehandlere som befinner seg utenfor EØS, hvor destinasjonslandet ikke er gjenstand for adekvate bestemmelser i Europa-kommisjonen, vil vi overføre dine personopplysninger på grunnlag av standard kontraktsbestemmelser som er godkjent av Europakommisjonen, tilgjengelig her. Mer informasjon om hvilke mottakere vi deler personopplysninger med, finnes i avsnitt 5.

  7. Dine rettigheter

  Du har bestemte juridiske rettigheter i henhold til Personvernforordningen som gjelder personopplysningene vi behandler om deg. Du kan trekke tilbake din tillatelse, få tilgang til opplysninger vi har lagret om deg, be om retting eller begrensing av dine opplysninger, be om at dine opplysninger overføres til en annen enhet, be om at vi sletter dine opplysninger, og du kan også levere en klage til en datatilsynsmyndighet.

  8. Kontaktinformasjon

  For å utøve dine rettigheter ber vi om at du bruker dette nettskjemaet. Hvis du har andre spørsmål som gjelder emnet beskyttelse av personopplysninger, kan du ta kontakt med oss eller vårt personvernombud med kontaktinformasjoner som er angitt på polestar.com/privacy-policy.

  9. Endringer i vår Personvernerklæring

  Vi forbeholder oss retten til etter eget forgodtbefinnende å endre vår praksis for personvern og oppdatere og gjøre endringer i denne personvernerklæringen til enhver tid. Vi oppfordrer deg derfor til å konsultere denne personvernerklæringen på løpende basis. Personvernerklæringen gjelder fra den datoen som vises øverst i dokumentet. Vi behandler dine personopplysninger på en måte som er konsistent med personvernerklæringen da de ble samlet inn, med mindre vi har ditt samtykke til å behandle dem på annen måte.

  Polestar © 2022 Alle rettigheter forbeholdt
  Endre sted: