Personvern

Personvernerklæring - Eierskifte

1. Intro

Dette dokumentet beskriver hvordan Polestar behandler dine personopplysninger når du ber om eierskifte for en Polestar-bil.

2. Hvem vi er

Polestar Performance AB, en svensk juridisk enhet med organisasjonsnummer 556653-3096 med adresse Assar Gabrielssons väg 9, SE-405 31, Göteborg, Sverige, heretter omtalt som "Polestar", "vi" og "vår", vil som kontrollør behandle dine personopplysninger slik som beskrevet nedenfor.

3. Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor

Vi behandler dine personopplysninger, som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, Polestar-ID, chassisnummer (VIN), bilens vognkort og kontrakt, når du som en registrert eier eller ny eier, forespør eierskifte av en Polestar-bil ("Forespørsel"). Hvis den registrerte eieren sender inn Forespørselen, vil vi samle inn den nye eierens e-postadresse fra den registrerte eieren, for å sende ut informasjon om Forespørselen. Formålet med vår behandling er å administrere Forespørselen.

Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger, for å administrere Forespørselen, er at denne behandlingen er nødvendig for formål i vår legitime interesse.

4. Hvor lenge vi beholder dine personopplysninger

Vi beholder dine personopplysninger som ble brukt for Forespørselen, i opp til 5 år fra Forespørselen ble godkjent eller avslått. 

5. Hvem vi deler dine personopplysninger med

Vi vil dele dine personopplysninger med følgende kategorier av mottakere, på et trenger-å-vite-grunnlag:

  • Innenfor Polestar-gruppen: Vi deler dine personopplysninger med vår Polestar Sales-enhet i landet som opplysningene kommer fra, for kundepleieformål. Det juridiske grunnlaget for denne delingen er vår legitime interesse i å utføre vår virksomhet og behandlingen på en effektiv måte.
  • Behandlere (tjenesteleverandører og andre parter): Polestar deler dine personopplysninger med behandlere som hjelper oss i prosessen. Disse tjenesteleverandørene inkluderer vår skyprogramvare og datalagringsleverandører. Behandlingen er begrenset i kontrakt når det gjelder deres muligheter til å bruke dine personopplysninger for noe annet formål enn å levere tjenester for oss i samsvar med databehandlingsavtalen som gjelder:
  • SalesForce UK Limited (Storbritannia)
  • SalesForce Marketing Cloud (USA)
  • Amazon Web Services Ireland Limited (EU)

Det juridiske grunnlaget for denne delingen er vår legitime interesse i effektiv administrasjon av vår behandling. 

  • Myndigheter: Vi kan dele dine personopplysninger med tredjeparter, som f.eks.juridiske rådgivere, politimyndigheter eller offentlige myndigheter for å beskytte våre juridiske interesser og andre rettigheter, beskytte mot svindel og andre ulovlige aktiviteter, for risikostyringsformål og for å overholde våre juridiske forpliktelser. Det juridiske grunnlaget for denne delingen er overholdelse av juridiske forpliktelser og våre legitime interesser i å overholde lover som gjelder for Polestar.
  • Virksomhetspartnere: Dersom vi inngår, eller akter å inngå transaksjoner som endrer vår forretningsstruktur, som f.eks. reorganisering, fusjon, oppkjøp, salg, prosjektsamarbeid, overdragelse, konsolidering, overføring, endring av kontroll eller andre disposisjoner for alle eller deler av virksomheten, kan vi dele personopplysninger. Det juridiske grunnlaget for denne delingen er våre legitime interesser i en effektiv drift av vår virksomhet.

6. Overføring av dine opplysninger

I forhold til våre datterselskaper, virksomhetspartnere og databehandlere som befinner seg utenfor EØS, hvor destinasjonslandet ikke er gjenstand for adekvate bestemmelser i Europa-kommisjonen, vil vi overføre dine personopplysninger på grunnlag av standard kontraktsbestemmelser som er godkjent av Europakommisjonen, tilgjengelig her. Mer informasjon om hvilke mottakere vi deler personopplysninger med, finnes i avsnitt 5.

7. Dine rettigheter

Du har bestemte juridiske rettigheter i henhold til Personvernforordningen som gjelder personopplysningene vi behandler om deg. Du kan protestere på vår behandling av dine opplysninger, få tilgang til opplysninger vi har lagret om deg, be om retting eller begrensing av dine opplysninger, be om at vi sletter dine opplysninger, og du kan også levere en klage til en datatilsynsmyndighet.

8. Kontaktinformasjon

For å utøve dine rettigheter ber vi om at du bruker dette nettskjemaet. Hvis du har andre spørsmål som gjelder emnet beskyttelse av personopplysninger, kan du ta kontakt med oss eller vårt personvernombud med kontaktinformasjoner som er angitt på polestar.com/privacy-policy.

9. Endringer i vår Personvernerklæring

Vi forbeholder oss retten til etter eget forgodtbefinnende å endre vår praksis for personvern og oppdatere og gjøre endringer i denne personvernerklæringen til enhver tid. Vi oppfordrer deg derfor til å konsultere denne personvernerklæringen på løpende basis. Personvernerklæringen gjelder fra den datoen som vises øverst i dokumentet. Vi behandler dine personopplysninger på en måte som er konsistent med personvernerklæringen da de ble samlet inn, med mindre vi har ditt samtykke til å behandle dem på annen måte.

Polestar © 2022 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: