Personvern

Personvern

OMFANG OG FORMÅL

Denne erklæringen gjelder behandlingen av kundenes personopplysninger hos alle selskaper inkludert i Polestar Group ("Polestar", "vår", "oss" eller "vi"). Formålet med denne policy er å gi våre nåværende, tidligere og potensielle kunder (heretter omtalt som "kunder" eller "du") en generell forståelse av:

 • Under hvilke omstendigheter vi samler inn og behandler dine personopplysninger
 • Hva slags personopplysninger vi samler inn
 • Årsakene til at vi samler inn dine personopplysninger
 • Hvordan vi behandler dine personopplysninger
 • Fordeling av ansvar for behandling av personopplysninger mellom ulike juridiske personer hos Polestar, og
 • Kontaktdetaljer for oss slik at du kan motta informasjon om og kreve dine rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger.

Disse bestemmelsene oppdateres fortløpende for å sikre at de reflekterer tiltakene Polestar gjennomfører i relasjon til dine personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Polestar Performance AB (en svensk juridisk person med organisasjonsnummer 556653-3096) er behandlingsansvarlig i forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger til forskning og utvikling av nye og aktuelle bilmodeller, og også for visse globale tjenester som tilbys våre kunder. I tillegg er Polestar Performance AB behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger i forbindelse med overvåking av kvaliteten på bilene og eventuelle sikkerhetstilbakekallinger, og for å tilfredsstille myndighetspålagte krav.

Hvert nasjonalt salgskontor innenfor Polestar er generelt ansvarlig for markedsføring, salg og kundepleie, samt markedspesifikke tjenester i sitt marked. Det nasjonale salgsselskapet er kontrollansvarlig for behandlingen av personopplysninger for disse formålene. I markeder uten et nasjonalt salgskontor, vil en importør vanligvis ha samme ansvar som et nasjonalt salgskontor. Derfor er importøren i disse tilfellene behandlingsansvarlig.

Prinsipper for behandling

Behandlingen av dine personopplysninger danner en viktig del av vår leveranse av produkter og tjenester til deg. Vi setter pris på den tilliten du viser oss ved å gi oss dine personopplysninger, og anser at respekt for din integritet er en viktig del av de tjenestene vi tilbyr. For å kunne beskytte dine personopplysninger samtidig som vi øker verdien for kunden og tilbyr bedre og tryggere kjøreopplevelser, følger vi fem generelle prinsipper:

VALGFRIHET

Dine personopplysninger tilhører deg. Vi bestreber oss på ikke å gjøre antagelser vedrørende dine personlige preferanser og prøver å utforme våre tjenester slik at du kan velge om du ønsker å dele dine personopplysninger med oss.

AVVEINING AV INTERESSER

Der hvor bearbeiding av dine personopplysninger er nødvendige for formål knyttet til våre legitime interesser, og hvor denne interessen settes foran behovet for å beskytte din integritet, kan vi (dersom det er tillatt i henhold til lov) behandle visse personopplysninger uten å innhente ditt samtykke. Også i visse andre situasjoner kan vi behandle dine personopplysninger uten ditt samtykke hvis det er påkrevet i henhold til lov. Mer informasjon gis nedenfor i avsnittet "Samtykke".

PROPORSJONALITET

Polestar vil kun bearbeide våre kunders personopplysninger hvis det er adekvat, relevant og nødvendig i forhold til formålet med innsamlingen av slike opplysninger. Vi søker å anonymisere dine personopplysninger når en funksjon eller tjeneste kan oppnås med anonymiserte opplysninger. Hvis vi kombinerer anonymiserte eller ikke-personlige data med dine personopplysninger, vil de bli behandlet som personopplysninger så lenge opplysningene forblir kombinert.

ÅPENHET OG SIKKERHET

Polestar tror på åpenhet om hvilke personopplysninger vi behandler, og for hvilke formål. På forespørsel vil Polestar gi kundene mer informasjon vedrørende vår behandling og beskyttelse av dine personopplysninger.

OPPFYLLELSE AV LEGALE KRAV

Polestars politikk er å overholde gjeldende lover og regler som styrer personvern og databeskyttelse i hvert eneste land vi opererer. Der det er nødvendig, vil vi justere vår behandling av dine personopplysninger slik det beskrives i denne personvernpolicy for å sikre at vi overholder alle lovkrav.

Personopplysningene som Polestar har samlet inn om deg og kjøretøyet vil bli brukt:

 • til å tilby deg produkter og tjenester, inkludert å verifisere din kvalifikasjon for visse kjøp og tjenester, i tillegg til å tilby deg forbedrede tilbud og erfaringer;
 • til å informere deg om oppdateringer eller endringer i våre produkter og tjenester, men ikke begrenset til endringer i våre vilkår og betingelser og klausuler;
 • til å informere deg om nye produkter, tjenester og arrangementer;
 • til å tilby deg støtte og tjenester til bilen (garantiservice, informasjon om innkalling etc.);
 • av produktutviklingshensyn, for eksempel til å forbedre bilens ytelser, kvalitet og sikkerhet;
 • til å evaluere og forbedre vårt tilbud til og kommunikasjon med kundene;
 • til å overholde juridiske eller myndighetspålagte krav;
 • til å informere deg om våre produkter og tjenester og identifisere de som kan være av interesse for deg;
 • til å utføre markedsundersøkelser; og
 • til analyse- og kundeprofileringsformål (online og sosiale media inkludert) utført av oss selv og våre utvalgte leverandører.

NYTTIGE DEFINISJONER

Følgende definisjoner brukes i denne erklæringen:

 • "Behandlingsansvarlig" betyr en naturlig eller legitim person, offentlig myndighet, agent eller annen enhet som alene eller sammen med andre, avgjør hensikt med og måter for bearbeiding av personopplysninger;
 • "Behandler" betyr en naturlig eller legitim person, offentlig myndighet, agent eller enhver annen enhet som bearbeider personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige;
 • "Personopplysninger" betyr all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar person ("datasubjekt"); en identifiserbar naturlig person er en som kan bli identifisert, direkte eller indirekte, spesielt ved referanse til en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, stedsdata, en online identifikator eller en eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til den naturlige personen;
 • "Behandling" betyr enhver operasjon eller rekke med operasjoner som gjøres med personopplysninger eller sett med persondata, enten automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring;
 • "Sensitive personopplysninger" betyr personopplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning, eller fagforeningsmedlemskap, samt behandling av genetiske opplysninger, biometriske opplysninger med det formål å ensidig identifisere en fysisk person, helseopplysninger eller opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuell orientering.

INNSAMLING AV DATA

Du kan gi oss informasjon om deg selv eller bilen din når du bruker Polestars tjenester i eller utenfor en bil eller i annen kontakt med Polestar, for eksempel via våre nettsider eller kundesentre (i denne sammenhengen opplyses at telefonsamtaler kan bli tatt opp, med ditt samtykke, for kvalitetssikringsformål). Vi kan også innhente slike opplysninger fra våre reparasjonsverksteder og andre tredjeparter. Slike opplysninger kan inkludere:

 • dine kontaktopplysninger (navn, adresse, telefonnummer, epost-adresse, etc.);
 • demografisk informasjon (alder, sivilstatus, husstand, etc.);
 • informasjon om bilen (bilens identifikasjonsnummer (VIN), modell, kjøpsdato, servicehistorikk etc.);
 • lokaliseringsdata generert av dine aktiviteter (navigasjonsassistanse, søkeforespørsler, lokaliseringsdeling, etc.); og
 • data vedrørende ditt kjøp og bruk av våre produkter og tjenester (kundepreferanser og innstillinger, kjøpshistorikk, Polestar ID, etc.).

Bilen din vil også automatisk samle inn data som vedrører bilen og dens omgivelser, primært av teknisk natur og ikke direkte relatert til deg som person. Slike data ("Kjøretøyregistrerte data") er typisk koplet til bilens identifikasjonsnummer (VIN) og kan dermed spores til deg. Kjøretøyregistrerte data kan inkludere:

 • sikkerhetsinformasjon (om kollisjonsputer eller beltestrammere har blitt utløst, om dører og vinduer er låst er åpne, etc.);
 • systemers funksjonsstatus (batteri, motor, gass, styring og bremser etc.);
 • kjøredata (hastighet, bruk av brems og gasspedal, rattbevegelser, etc);
 • lokaliseringsdata (bilens posisjon i tilfelle et uhell, etc.); og
 • omgivelsesdata (temperatur utenfor bilen, bilder, etc.).

Informasjon om visse kjøretøyregistrerte data er også inkludert i instruksjonshåndboken.

Vi er spesielt forsiktige og gjennomfører ekstra tiltak hvis og når vi henter og behandler sensitive personopplysninger, i henhold til gjeldende lov. For å unngå tvil, noteres det at gjeldende lov kan kreve andre typer data som også skal behandles som sensitive personopplysninger.

MERKNAD

Der hvor det er praktisk, eller hvis det kreves av gjeldende lov, vil vi i forbindelse med ved innhenting eller registrering av dine personopplysninger, gi deg (i) spesifikk informasjon vedrørende hensikten med Bearbeiding av dine personopplysninger, (ii) den behandlingsansvarliges identitet, (iii) identiteten til eventuelle tredjeparter til hvem data kan opplyses og (iv) annen informasjon som kan være nødvendig for å sikre at du er i stand til å ivareta dine rettigheter. Ovenstående informasjon kan for eksempel oppgis når du kjøper en bil, i bilens infotainmentsystem, i mobile apper utviklet av Polestar, på https://www.polestar.com eller på annen måte i en avtale inngått mellom deg og Polestar.

SAMTYKKE

Hvis det er hensiktsmessig eller påkrevet i henhold til gjeldende regler, vil vi innhente ditt samtykke før vi samler inn eller bruker dine personopplysninger. Spørsmål om ditt samtykke vil være klart og tydelig og gir deg et saklig grunnlag som du kan basere dine avgjørelser på. Vi vil aldri ta ditt samtykke for gitt, og vi vil sørge for at du kan gi oss ditt samtykke på en tydelig og transparent måte. Det er frivillig å gi samtykke og det kan alltid tilbakekalles, for eksempel ved å avslutte en bestemt tjeneste eller ved at du kontakter Polestar på den adresse som er angitt i avsnittet "Informasjon og tilgang" nedenfor. Vi ber deg legge merke til at der hvor ditt samtykke er nødvendig, og du ikke gir ditt samtykke, vil det ikke være mulig for deg å bruke visse tjenester eller deler av slike tjenester.

Innsamling og behandling av personopplysninger uten samtykke

Innsamling og bruk av kjøretøyregistrerte data kan være nødvendig for (i) teknikere som skal feilsøke og rette opp feil i bilene ved service og vedikehold av bilene, (ii) Polestars produktutvikling, for eksempel forbedringer i bilenes kvalitet og sikkerhetsfunksjoner, (iii) administrere Polestars garantiforpliktelser og (iv) oppfyllelse av lovpålagte krav. Når vi samler inn eller bruker kjøretøyregistrerte data for disse formålene, og for tilsvarende legitime interesser som Polestar forfølger, vil vi generelt ikke be om ditt samtykke med mindre det anses nødvendig i hvert enkelt tilfelle eller pålagt av gyldig lov.

TREDJEPARTS APPLIKASJONER

Du kan få tilgang til visse apper og andre tjenester som er koblet til bilen, men som leveres av tredjepart og som, for eksempel, forutsetter overføring av posisjonsdata og andre kjøretøyregistrerte data til slik tredjepart. Polestar er ikke ansvarlig for innsamling eller bruk av personopplysninger i applikasjoner eller tjenester som leveres av en tredjepart, og anbefaler at du grundig gjennomgår de relevante vilkår (og enhver tilknyttet personvernerklæring relatert til) slike applikasjoner eller tjenester før du bruker dem. Hvis du har spørsmål vedrørende en viss tredjeparts bruk av dine personopplysninger, ber vi deg kontakte tredjeparten direkte.

INTERNASJONALE OVERFØRINGER

Polestar kan komme til å overføre dine personopplysninger til mottakere i land utenfor EØS som kan ha annen lovgivning når det gjelder personvern og datasikkerhet. Dette inkluderer land som EU-kommisjonen ikke anser har tilstrekkelig nivå av beskyttelse av personopplysninger. Hvis dette skjer, vil Polestar sikre at det finnes et rettslig grunnlag for overføringen i henhold til relevant lovgivning vedrørende databeskyttelse. Du vil også bli informert om det rettslige grunnlaget for overføringen, hvilke sikkerhetstiltak som er iverksatt og hvor du kan henvende deg for å få kopi av informasjon om disse sikkerhetstiltakene.

DATABRUK

For de fleste Bearbeidingstiltakene vil du være i stand til å avslutte vår bruk av dine personopplysninger ved å oppdatere dine preferanser, avslutte en spesiell tjeneste, tilbakekalle ditt samtykke til Bearbeidingen ved å kontakte Polestar på anvist adresse i avsnittet "Informasjon og tilgang" nedenfor, eller på annen måte som instrueres av oss. Imidlertid, med mindre det på annen måte fremgår av gjeldende lov, har du generelt ikke anledning til å trekke deg fra bearbeidingen av dine personopplysninger:

 • i forhold til visse innsamlingsaktiviteter og ytterligere behandling av dine kjøretøyregistrerte data som gjelder sikkerhet, kvalitet og produktforbedring,
 • som vi gjennomfører for å sende deg viktige meldinger, slik som endringer i våre vilkår og betingelser og klausuler eller i tilfelle produkttilbakekallinger; og
 • som vi gjennomfører for å overholde våre lovpålagte forpliktelser.

VARIGHET

Vi vil bare beholde dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle hensikten i henhold til denne klausulen eller hensiktene som du på annen måte har blitt informert om. Dette betyr at når du har samtykket til vår Behandling av dine Personopplysninger, vil vi oppbevare opplysningene så lenge som kundeforholdet varer (og, hvis aktuelt, til utløpet av garantiperioden) eller til du trekker samtykket ditt tilbake. Hvis du har tilbakekalt ditt samtykke, kan vi allikevel oppbevare visse personopplysninger for den perioden som kreves for at vi kan møte våre lovpålagte forpliktelser og forsvare oss i juridiske tvister. Hvis vi ikke har mottatt ditt samtykke til behandlingen, vil personopplysningene bare bli beholdt i den utstrekning vi kan gjøre det i henhold til gjeldende lov.

DATAKVALITET

Vi bestreber oss på å sikre at dine personopplysninger er korrekte og oppdaterte når vi behandler dem. Vi forsøker å slette eller korrigere personopplysninger ikke er korrekte eller som er ufullstendige. Mer informasjon om dine rettigheter for å kunne sikre riktigheten av dine personopplysninger som vi oppbevarer, gis i avsnittet "Informasjon og tilgang" nedenfor.

Dine rettigheter

Som det fremgår av avsnittet "Merknad" ovenfor, kan vi gi deg spesifikk informasjon om vår behandling av dine personopplysninger når vi samler inn eller registrerer slike opplysninger.

Du har rett til å kreve (i) en kopi av de personopplysninger som vi lagrer om deg, (ii) at vi retter eller sletter personopplysninger som er uriktige, (iii) at vi sletter dine personopplysninger og i visse tilfeller at vår behandling av dine personopplysninger begrenses. Du har dessuten rett til å motsette deg vår behandling av dine personopplysninger samt rett til å motta de personopplysningene du har gitt oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og få dem overført til en annen behandlingsansvarlig.

Slikt krav skal sendes til den juridiske person som angis til slutt i dette dokument. Din begjæring skal behandles raskt og skikkelig. Dersom det er tillatt etter gjeldende regler, kan Polestar kreve en administrasjonsavgift for behandlingen av ditt krav. Du kan også kreve å få tilgang til en oversikt som viser de personopplysninger som du selv har gitt og som Polestar sitter med, samt korrigere eller oppdatere din informasjon ved å logge inn på din konto på Polestars kundeportal, eller en liknende tjeneste som tilbys på ditt lokale marked. Dersom du ønsker mer informasjon om dine rettigheter, kan du kontakte vår Datavernansvarlige. Kontaktopplysning til Datavernansvarlig er inntatt i slutten av dette dokument.

SIKKERHET

Polestar har iverksatt tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, utilsiktet tap eller endring, uautorisert tilgang eller formidling til uvedkommende og eventuelle andre former for behandling som ikke er tillatt.

DELING MED TREDJEPART

Polestar kan dele dine Persondata:

 • blant Polestar-enheter;
 • med finansieringsselskaper eller leasingselskaper som du har valgt ved bestilling av en bil på vår nettside eller som du har informert oss om, med formål å inngå eller oppfylle en kontrakt med deg, begge deler i en situasjon hvor kontrakten er eller vil bli inngått med Polestar, eller med finansieringsselskapet eller leasingselskapet.
 • med Polestars reparasjonsverksteder, av hensyn til distribusjon av produkt- og tjenestetilbud og annen kommunikasjon til deg; med andre samarbeidspartnere for å distribuere produkt- og tjenestetilbud og annen kommunikasjon til deg eller for forsknings- eller utviklingsformål;
 • med partnere som er angitt i avsnittet om Markedsføring nedenfor;
 • i forbindelse med salg eller overføring av et Polestar selskap eller dets aktiva;
 • i henhold til krav etter loven, for eksempel i forbindelse med en myndighetsforespørsel, tvist eller annen juridisk prosess eller forespørsel;
 • når vi, i god tro, mener at deling av opplysninger er nødvendig for å beskytte våre rettigheter: For eksempel for å undersøke potensielle krenkelser av våre vilkår og betingelser eller for å oppdage, hindre eller avsløre svindel eller andre sikkerhetsproblemer
 • med andre forretningspartnere eller tredjeparter hvor du har valgt å motta en tjeneste fra dem og autorisert dem til å be om data fra Polestar;
 • med våre produkt- og tjenesteleverandører som arbeider på oppdrag fra oss til ovennevnte bruk, for eksempel leverandører av leverings- og hentetjenester, leverandører av trådløse tjenester, virksomheter som administrerer eller driver vårt nettsted, sender ut meddelelser, utfører dataanalyser eller kredittkortbehandling eller systemleverandører som er nødvendige for å bearbeide, lagre eller behandle kredittkort eller finansiell informasjon; og
 • med leverandører av nødtjenester, som for eksempel rettshåndhevelse, veiassistanse og ambulansetjenester, for å levere tilhørende tjenester (for eksempel for On Call Emergency Support).

Et Polestar selskap som er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger vil, som generell regel, kun avsløre dine personopplysninger til en tredjepart hvis det har fått ditt samtykke til å gjøre det. Vi vil imidlertid dele dine personopplysninger uten ditt samtykke, hvis vi ikke anser at ditt samtykke er nødvendig i det enkelte tilfellet og ditt samtykke ikke kreves etter loven, i følgende situasjoner:

 • når avsløring kreves av loven; og
 • når avsløring er nødvendig i henhold til legitime interesser som forfølges av Polestar (for eksempel for å beskytte våre juridiske rettigheter, slik det er beskrevet ovenfor).

Databehandling på våre vegne

Vi begrenser tilgang til dine personopplysninger til Polestars ansatte og leverandører som har behov for å bruke informasjonen for å behandle den på vår vegne, og som er kontraktsmessig pålagt å holde dine personopplysninger sikre og konfidensielle. Vi bestreber oss på å velge bearbeidingstjenester som på best mulig måte sikrer dine personopplysningers integritet overfor enhver tredjepart. Noen av disse behandlingsaktivitetene kan utføres utenfor EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområde) når det er i samsvar med nasjonal rett.

MARKEDSFØRING

Markedsføring basert på dine opplysninger om adferd på nettet

Når du besøker vår(e) nettside(r), og hvis du gir tillatelse til bruk av informasjonskapsler, samler vi inn og behandler din IP-adresse, informasjon om din lesing på vår nettside, f.eks. produktinteresse og konfigurasjon, enhetsinformasjon, unike nettidentifikatorer og samhandling i forhold til annonser på tredjeparts-nettsider (dine "Opplysninger om adferd på nettet"). Slike data samles inn av informasjonskapsler som vi og tredjeparter plasserer på vår nettside og i appen vår. For mer informasjon om informasjonskapslene som brukes, kan du se den lokale informasjonen om informasjonskapsler som er publisert for ditt land under https://www.polestar.com (velg først land eller region, rull deretter ned til bunnen av nettsiden og klikk på Informasjonskapsler (Cookies)) og se ytterligere informasjon nedenfor i denne erklæringen under "Nettsider og informasjonskapsler".

Det juridiske grunnlaget for å plassere, samle inn og ha tilgang til informasjon fra informasjonskapsler er din tillatelse. Formålet med vår behandling av opplysninger om adferd på nettet er å identifisere deg som en gjentatt besøkende på nettsiden vår, å analysere adferden til besøkende på nettsiden vår, å forbedre kommunikasjonen og strukturen på nettsiden og å bygge en profil med dine interesser for å kunne vise deg relevant reklame for våre produkter og tjenester også på våre nettsider. Profilene vi lager basert på dine opplysninger om adferd på nettet kan for eksempel inneholde "person som besøkte produktsiden, startet konfigurasjon og valgte fargen Void".

Det juridiske grunnlaget for å lage profiler og å sende deg markedsføring basert på dine opplysninger om adferd på nettet er vår legitime interesse i å levere persontilpasset markedsføring som er relevant for deg basert på dine interesser og tidligere samhandling på vår(e) nettside(r). Alle data vi lagrer om deg for disse formålene vil bli lagret i pseudonymisert form, hvilket betyr at den lagrede informasjonen om deg er koblet til en nettidentifikator som består av en 8-tegns ID med store og små bokstaver, tall og spesialtegn. Dataene vi bruker er samlet inn med informasjonskapsler og vi spør alltid om din tillatelse til å plassere disse informasjonskapslene før vi samler inn og lagrer dataene. Videre utføres profileringen vi utfører alltid på gruppenivå, hvilket betyr at du vil motta samme type markedsføring som andre personer som er inkludert i det samme segmentet. Profilene vi lager er også basert på noen få kriterier, som f.eks. din adferd på nettsiden vår og produktinteresse. Basert på disse faktorene har vi konkludert med at vi har en legitim interesse i å behandle dine personopplysninger for disse formålene og du har alltid mulighet til å protestere på denne behandlingen ved å trekke tilbake din tillatelse til bruken av informasjonskapsler, for instruksjoner om hvordan du gjør dette, se den lokale informasjonen som gjelder informasjonskapsler, publisert for ditt land under https://www.polestar.com (velg først land eller region, rull deretter ned til bunnen av nettsiden og klikk på Informasjonskapsler (Cookies)).

Markedsføring basert på dine kundedata, tredjepartsdata og opplysninger om adferd på nettet

Hvis du samtykker ved å klikke i tillatelseboksen som vises i vår nettsidemelding, vil vi kombinere dine opplysninger om adferd på nettet med data som er innhentet fra tredjepartsleverandører. Hvis du gir tillatelse under samhandling med oss, f.eks. ved abonnering på et nyhetsbrev, vil vi kombinere personopplysningene som du har levert til oss under samhandlingen med opplysninger om din adferd på nettet og med data som er samlet inn fra tredjepartsleverandører. Dermed vil det juridiske grunnlaget for slik behandling være din tillatelse.

Data som er innhentet fra tredjeparter, består av data som er samlet inn gjennom informasjonskapsler og kan inkludere informasjon om dine preferanser, demografi og innholdsforbruk inkludert din leserhistorikk. Slike data leveres oss i aggregert form og opplysninger om adferd på nettet og tredjepartsdata kombineres ved å matche din unike nettidentifikator som er innsamlet gjennom informasjonskapsler. Dermed knyttes all informasjon som er lagret om deg, til en nettidentifikator som består av en 8-tegns ID med store og små bokstaver, tall og spesialtegn som beskrevet ovenfor. Formålet med å kombinere disse opplysningene er å forbedre dine opplysninger om adferd på nettet og lage segmenter for å gi deg persontilpasset markedsføring på nettsiden vår og også på andre nettsider du besøker. Segmentene kan for eksempel være basert på din antatte alder, din utdanning, inntekt og dine produktpreferanser, og profileringen utføres alltid på gruppenivå hvilket betyr at du vil motta samme type markedsføring som andre personer som er inkludert i det samme segmentet.

Personopplysningene som du har levert i forbindelse med din samhandling med oss, består av navn, e-postadresse, telefonnummer, alder, kjønn, land, bestillinger, forhåndsbestillinger, konfigurasjons-ID og bestilte prøvekjøringer. Hvis du samtykker, kan vi kombinere disse opplysningene med opplysninger om din adferd på nettet med formål å sende deg målrettet markedsføring per e-post, på våre nettsider og andre nettsider du besøker og ved å sende pushmeldinger på mobil. Ved å kombinere slike opplysninger vil vi kunne lage segmenter og sende for eksempel tilpasset markedsføring på nettet som er basert på det faktum at en kunde har forhåndsbestilt en bil. Vi er i stand til å matche de forskjellige opplysningene ved å bruke en pseudonymisert versjon av din e-postadresse, hvilket betyr at din egentlige e-postadresse erstattes med kombinasjon av tall og bokstaver ved å bruke en algoritme. Din e-postadresse vil for eksempel bli samlet inn når du registrerer deg for en Polestar-ID og så fall vil e-postadressen bli koblet til din nettidentifikator. På den måten vil vi kunne lagre informasjon som gjelder din adferd på nettet og koble den til din pseudonymiserte e-postadresse. Ved å gjøre dette vil vi for eksempel kunne sende deg persontilpasset markedsføring per e-post.

Hvis du ønsker å trekke tilbake din tillatelse til behandlingen ovenfor, sender du inn skjemaet ved å bruke NETTSKJEMA.

Lignende lesergrupper

Profilene som er beskrevet ovenfor, brukes også til å lage såkalte lignende lesergrupper, dette betyr at vi lager lesergrupper basert på karakteristikkene i profilene som er beskrevet ovenfor for å kunne treffe personer som har lignende interesser, adferd eller karakteristikker som personene vi allerede har truffet. Med andre ord vil vi bruke segmentene hvor du er inkludert, til å kunne treffe andre personer. Sik behandling er basert på vår legitime interesse for å levere målrettet markedsføring til et bredere publikum basert på profiler som vi har laget ved å bruke data fra våre besøkere og kunder på nettsidene. Ved bruk av profilene hvor du er inkludert for å lage lignende segmenter, vil dine personopplysninger være pseudonymisert og det vil dermed ikke være mulig å identifisere deg direkte. Basert på dette har vi gjort en vurdering om at vi har en legitim interesse i å behandle dine personopplysninger for dette formålet.

Du har alltid rett til å protestere på denne behandlingen ved å bruke dette NETTSKJEMAET.

Deling av personopplysninger

Personopplysningene som vi samler inn for formålene ovenfor med å lage profiler og sende deg målrettet markedsføring, vil bli delt med våre samarbeidspartnere inkludert vår tjenesteleverandør for plattformen for kundedatastyring, leverandører av etterspørselsplattformer som f.eks. partnere for sosiale medier og vår medieagent. Disse samarbeidspartnerne er plassert innenfor EU/EØS (inkludert Sverige, Norge, Irland, Amsterdam, Storbritannia, Tyskland og Belgia) og USA. Når vi overfører dine personopplysninger til et tredjeland som har en lavere grad av beskyttelse for personopplysninger enn innenfor EU/EØS, bruker vi standard kontraktsklausuler som er godkjent av den europeiske kommisjonen for å sikre et tilstrekkelig nivå av beskyttelse for dine personopplysninger.

Vi vil ikke selge eller handle med dine personopplysninger med tredjeparter med mindre vi har ditt samtykke til å gjøre det. Vi vil ikke dele dine personopplysninger med tredjeparter for deres markedsføringsformål, med mindre vi har mottatt ditt samtykke til slik deling. Hvis du har gitt oss slikt samtykke, men ikke lenger ønsker å motta markedsføringsmateriell fra tredjepart, bes du kontakte den aktuelle tredjeparten direkte. Hvis du ønsker å avslutte abonnementet på et spesielt e-postnyhetsbrev eller tilsvarende kommunikasjon, ber vi deg følge instruksene i relevant kommunikasjon. 

NETTSIDER OG COOKIES (INFORMASJONSKAPSLER)

Generelt kan du besøke Polestars nettsider uten å fortelle oss hvem du er eller oppgi noen som helst informasjon om deg selv. For å kunne tilby deg visse tjenester eller tilbud, trenger vi ofte å registrere enkelte personopplysninger f.eks. ditt navn og din e-postadresse. Vi kan også samle inn (ved hjelp av cookies) anonym informasjon om hvordan du har brukt våre nettsider før slik registrering. Denne informasjonen kan vi benytte for å forbedre våre nettsider eller vår markedsføring. Alle Polestar nettsider som er åpne for våre kunder, inneholder informasjon om vår bruk av cookies. I noen land er det en online-prosedyre for å akseptere eller avslå cookies. For mer informasjon vedrørende bruk av cookies, ber vi deg rådføre deg med lokal informasjon om publisering av cookies i landet der du bor under https://www.polestar.com (velg først ditt land eller region, rull så ned til bunnen av nettsiden og klikk på cookies).

Apper

Når du laster ned eller registrer deg for bruk av en av våre apper, kan du oppgi personopplysninger til oss som navnet ditt, e-postadresse, telefonnummer og annen registreringsinformasjon. I tillegg, når du bruker våre apper, kan vi samle inn noe informasjon automatisk, inkludert teknisk informasjon vedrørende din mobile enhet og informasjon om hvordan du bruker appen. Avhengig av den spesielle appen du bruker, og kun etter at du har gitt oss ditt samtykke til slik innsamling, kan vi også samle inn informasjon som er lagret på enheten din, inkludert kontaktinformasjon, stedsinformasjon eller annet digitalt innhold. Flere detaljer om typen informasjon vi samler inn fremgår av informasjonsmeldinger og/eller den spesielle meldingen for hver enkelt app.

Tredjeparts tjenester og apper

Visse tredjepartsapper som du laster ned, er forhåndsinstallert eller du kan logge deg inn på, kan ha separate vilkår og personvernerklæringer som gjelder uten å ta hensyn til vår personvernerklæring. Polestar er ikke ansvarlig for bruk av personopplysninger i apper eller tjenester fra en tredjepart. Vi anbefaler at du gjennomgår grundig vilkårene og personvernerklæringen til hver enkelt tredjepartstjeneste eller app før du logger deg inn, laster ned eller bruker dem. Vi anbefaler også at ser etter personvernvalg og -kontroller i tredjepartsapper etter nedlasting.

BARN

Våre tjenester er ikke beregnet for bruk av barn. Vi ber ikke om eller samler ikke bevisst inn personopplysninger om og driver ikke markedsføring av våre produkter eller tjenester rettet mot barn under 13 år. Hvis barn har gitt oss personopplysninger, kan en av barnets foreldre eller foresatte kontakte oss for å få informasjonen slettet fra våre registre. Vi ber om å bli kontaktet hvis du tror vi kan ha informasjon om et barn under 13 år. Hvis vi får kjennskap til at vi utilsiktet har samlet inn personopplysninger om et barn under 13 år (eller annen minstealder avhengig av land), skal vi iverksette tiltak for å slette informasjonen så snart som mulig.

OVERVÅKNING

Som resultat av lovpålagte krav, må vi overvåke hvordan systemet vårt virker, inkludert de bilene vi har produsert. Dette betyr at vi kan samle inn eksempeldata fra disse bilene.

Framføre klage til en tilsynsmyndighet

Dersom du mener at vi behandler dine personopplysninger i strid med lov og forskrift om personvern på en måte som krenker, har du rett til å innlevere klage til tilsynsmyndighetene (i Norge Datatilsynet).

KONTAKTDETALJER

For å utøve dine rettigheter som datasubjekt, dvs å oppnå informasjon vedrørende Polestars behandling av dine personopplysninger eller få tilgang til personopplysninger som Polestar har om deg, ber vi deg bruke dette WEBSKJEMA.

Datavernansvarlig

Polestar har utnevnt en Datavernansvarlig for gruppen som kan nås via e-post eller via post slik det fremgår nedenfor:

E-postadresse: [email protected]

Postadresse: Polestar Performance AB, Attention: Datavernansvarlig, 405 31 Göteborg, Sverige.

Polestar © 2022 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: