Personvern

Personvernerklæring - Bestilling av produkt(er) på polestar.com

Behandlingsansvarlig

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med organisasjonsnummer 556653-3096 med adresse Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Gøteborg, Sverige, og Polestar Automotive Norway AS, en norsk juridisk person med organisasjonsnummer 922704481 med adresse Snarøyveien 32, 1364 Fornebu, Norge, heretter referert til som "Polestar", "vi" og "vår", er felles behandlingsansvarlige som vil behandle dine personopplysninger slik det beskrives nedenfor.

Formål og juridisk grunnlag for behandling

Vi behandler personopplysningene som du leverer i forbindelse med din bestilling av produkt(er) på vår nettside. Formålet med vår behandling er å administrere kjøpet ditt (fra bestilling til leveranse) inkludert eventuelle nødvendige kontakter med myndigheter for offentlig rapportering av bilen etter behov, administrasjon av din forespørsel om relatert service, oppfølging av levering og din tilfredshet gjennom spørreundersøkelser og for å kommunisere oppdateringer som gjelder produktet/produktene som du har bestilt. Hvis du har valgt å finansiere bestillingen på vår nettside, f.eks. hvis du har tenkt å lease bilen, vil vi overføre dine personopplysninger til det valgte finansieringsselskapet eller leasingselskapet med tilbud som er presentert på vår nettside, slik at du kan fylle ut din søknad om finansiering og din bestilling. Dette kan også være tilfelle hvis du har tenkt å endre betalingsmetode til en finansieringsmetode etter at bestillingen ble lagt inn. Hvis du har søkt om finansiering eller leasing for din bestilling, vil vi også behandle informasjon om status for din søknad som vi mottar fra finansierings/leasingselskapet. Vi behandler også personopplysninger som du leverer til oss i forbindelse med statistikk, forskning og utvikling og for å kommunisere med deg i forbindelse med eventuelle tilbakekallinger og andre saker som gjelder produktet/produktene. Vi behandler også dine personopplysninger for å kunne gjenkjenne deg som en tilbakevendende kunde og dermed forbedre din opplevelse som kunde.

Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger for å administrere din bestilling, administrasjon av din forespørsel om relatert service og for å følge opp leveringen samt status for din eventuelle kredittsøknad, er at denne behandlingen er nødvendig for å gjennomføre kontrakten med deg. Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger for å følge opp din tilfredshet, kommunisere oppdateringer som gjelder produktet/produktene, statistikk, forskning og utvikling og for å kommunisere med deg i forbindelse med eventuelle tilbakekallinger og andre saker som gjelder produktet/produktene, samt å gjenkjenne deg som en tilbakevendende kunde, er at behandlingen er nødvendig med formål i vår legitime interesse. Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger i forbindelse med tilbakekallinger som gjennomføres etter juridiske krav, er at behandlingen er nødvendig for vår overholdelse av en juridisk forpliktelse.

I tillegg til ovenstående vil vi også behandle dine personopplysninger for markedsføringsformål hvis det er gitt tillatelse. I tillegg til behandling av dine personopplysninger for å kunne sende deg vårt kommunikasjonsmateriale for markedsføring, vil vi behandle din eventuelle respons og samhandlinger med den digitale markedsføringskommunikasjonen du mottar og din kjøpshistorikk for å levere relevant og høykvalitets markedsføringskommunikasjon og for statistiske formål. Dine personopplysninger vil i denne sammenhengen bli brukt for profileringsformål på nett og sosialt for å forbedre vår markedsføringskommunikasjon. Hvis du har godtatt vår bruk av informasjonskapsler, kan vi også kombinere dine personopplysninger med din adferd på våre nettsteder der det er mulig. Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger for markedsføringsformål, inkludert vår behandling i forbindelse med å kunne levere relevant og høykvalitets markedsføringskommunikasjon samt profilering på nett og sosialt, er ditt samtykke. Du har når som helst rett til å trekke tilbake ditt samtykke til vår behandling av dine personopplysninger når det gjelder markedsføringsformål. Vennligst send en forespørsel om tilbaketrekking av ditt samtykke til Polestar ved hjelp av kontaktinformasjonen som finnes i Juridiske kontakter.

Avsløring og mottakere av dine personopplysninger

Dine personopplysninger vil bli videreformidlet og behandlet av våre datterselskaper og forretningspartnere (inkludert, hvis aktuelt, finansieringsselskap eller leasingselskap, partner for henting og levering, overleveringspartner) for formålene ovenfor (inkludert kredittkontroll og kontroll i sanksjonslister). Dine personopplysninger vil også bli avslørt til registreringsmyndighetene for kjøretøy, hvis aktuelt. Når det gjelder våre samarbeidspartnere som er plassert utenfor EEA, vil vi overføre dine personopplysninger på grunnlag av standard kontraktsbetingelser som er godkjent av EU-kommisjonen.

Tid for oppbevaring av data

Vi vil beholde dine personopplysninger i opp til fire (4) år etter at du ikke lenger er registrert som eier eller fører av en Polestar-bil. I forbindelse med andre kjøp enn biler, vil vi beholde dine personopplysninger i opp til tolv (12) måneder etter kjøpet. Merk at vi vil beholde dine personopplysninger i opp til tolv (12) måneder etter at du har meldt fra om at du ikke vil motta mere markedsføringskommunikasjon fra oss kun for statistiske formål.

Dine rettigheter og Polestar kontaktinformasjon

For mer informasjon om dine rettigheter når det gjelder behandling av dine personopplysninger og kontaktdetaljer for ytterligere informasjon og reklamasjoner samt kontaktinformasjoner til vår Datavernansvarlige, se Juridiske kontakter.

Polestar © 2022 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: