Personvern

Personvernerklæring - Polestar-plattform for bruktbiler

Felles behandlingsansvarlige

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med organisasjonsnummer 556653-3096 med adresse Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg, Sverige, og (den mulige) selgeren av den brukte Polestar-bilen, som kalles "Polestar-bruktbilpartneren" på plattformen for salg av brukte Polestar-biler ("Polestar-plattform for bruktbiler"), heretter referert til som "vi" og "vår", er felles behandlingsansvarlige som vil behandle dine personopplysninger slik det beskrives nedenfor.

Formål og juridisk grunnlag for behandling

Vi behandler personopplysningene du leverer når du bruker Polestar-plattformen for bruktbiler på polestar.com. Formålet med vår behandling er å understøtte salget av brukte Polestar-biler og avslutte salgskontrakten med deg, for å administrere alle prosesser i denne forbindelse og gi råd og informasjon.

For å understøtte salget av brukte Polestar-biler og legge til rette for avslutning av en salgskontrakt gjennom Polestar-plattformen for bruktbiler, behandler vi dine elektroniske identifikasjonsdata (IP-adresse og informasjonskapsler). Videre kan vi behandle dine personlige identifikasjonsdata (navn, (selskapets) fakturaadresse, (selskapets) leveringsadresse, telefonnummer og e-postadresse), økonomisk informasjon og annen informasjon som du kan ha levert til oss. Disse personopplysningene gjør at vi kan sette opp og drifte Polestar-plattformen for bruktbiler som tilrettelegger og støtter salget av brukte Polestar-biler. Det juridiske grunnlaget for behandling av dine personopplysninger er inngåelse av en avtale som du er en del av (art. 6, §1, (b) GDPR). Hvis du er en B2B-kunde, har vi legitime interesser i å behandle dine personopplysninger for å inngå en avtale (art. 6, §1, (f) GDPR). Det juridiske grunnlaget for å plassere teknisk vesentlige og funksjonelle informasjonskapsler er en legitim interesse i å tilby en velfunksjonerende og brukervennlig Polestar-plattform for bruktbiler (art. 6, §1, (f) GDPR). Analytiske informasjonskapsler og målrettede informasjonskapsler vil bare bli plassert hvis du har gitt samtykke til å plassere slike informasjonskapsler (art. 6, §1, (a) GDPR) (for mer informasjon, se Retningslinjer for informasjonskapsler). Vi innhenter alltid dine personopplysninger direkte fra deg (f.eks. når du bruker Polestar-plattformen for bruktbiler).

For vår administrasjon av prosesser kan vi behandle dine personlige identifikasjonsdata (navn, (selskapets) adresse, e-postadresse), ansattdata (hvis du er en B2B-kunde) og all annen informasjon som er relevant for (den mulige) prosessen. Disse dataene gjør at vi kan forsvare våre legitime interesser i alle former for tvisteløsninger og administrasjon av tvister. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er de legitime interessene for å utøve våre rettigheter til forsvar (art. 6, §1, (f) GDPR). Vi innhenter alltid disse personopplysningene direkte fra deg.

Avsløring og mottakere av dine personopplysninger

Dine personopplysninger vil bli utlevert til og behandlet av tredjeparter som vi samarbeider med for Polestar-plattformen for bruktbiler (IT- og programvareleverandører), og som nevnt i våre Retningslinjer for informasjonskapsler. Videre kan vi dele dine personopplysninger med tilknyttede partnere (grossister, distributører/forhandlere) når de har behov for det.

Ved eventuelle prosesser kan vi dele dine personopplysninger med eksterne juridiske rådgivere, inkassobyråer og andre tredjeparter (offentlige myndigheter, rettsinstanser, rettsbetjenter) når de har behov for det.

Tid for oppbevaring av data

Vi vil beholde personopplysningene dine i opptil ti år etter (det siste) kjøpet ditt. Når det gjelder personopplysninger som er innsamlet gjennom informasjonskapsler, varierer utløpsdatoen med de enkelte informasjonskapslene. Se våre Retningslinjer for informasjonskapsler for mer informasjon.

Ved eventuelle prosesser kan vi lagre dine personopplysninger i opptil 5 år etter at vi har avsluttet tvisten eller - i tilfelle juridiske prosedyrer - 5 år etter utløpet av eventuelle juridiske forhandlinger

SIKKERHET

Vi bestreber oss på å sørge for at informasjonen din er sikker. Vi har derfor implementert passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre konfidensialiteten til dine personopplysninger og for å beskytte opplysningene mot utilsiktet og ulovlig destruksjon, tap, endring, uautorisert utlevering og tilgang.

Vi har gjennomført de nødvendige kontraktsmessige arrangementene med tredjeparter som vi samarbeider med og vil ikke overføre dine personopplysninger utenfor det europeiske økonomiske området uten å sikre at opplysningene er underlagt et tilsvarende beskyttelsesnivå der.

Dine rettigheter og Polestar kontaktinformasjon

Du kan alltid ta kontakt med oss for å utøve følgende rettigheter: Retten til å be om tilgang eller retting av dine personopplysninger, retten til å be om sletting av dine personopplysninger, retten til å be om begrensing av behandlingen av dine personopplysninger, retten til å protestere på behandlingen av dine personopplysninger, en klage dersom du mener at vi ikke arbeider i samsvar med aktuelle personvernlover. Du kan også sende en klage til personvernmyndigheten. Vi respekterer alle rettigheter som gjelder dine personopplysninger hvor du har rettigheter under gjeldende lover og vil derfor alltid følge opp din forespørsel slik som krevet i lovverket.

For prosessaktiviteter hvor det juridiske grunnlaget er en legitim interesse, kan du spørre oss om mer informasjon om balanseringstesten vi har gjennomført i den forbindelse (for mer informasjon, se Formål og juridisk grunnlag for behandling).

For identifikasjonsformål kan vi be deg om en kopi av forsiden på identifikasjonskortet ditt.

For mer informasjon om dine rettigheter når det gjelder behandling av dine personopplysninger og kontaktinformasjoner for ytterligere informasjon og reklamasjoner samt kontaktinformasjoner til vår Datavernansvarlige, se Juridiske kontakter.

Oppdateringer

Denne Personvernerklæringen kan endres fra tid til annen, innenfor grensene for gjeldende personvernlover. Via nettstedet vårt har du alltid tilgang til den siste versjonen.

Polestar © 2022 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: