Personvern

Informasjonsmelding – Deltagelse i arrangement

Behandlingsansvarlig

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med organisasjonsnummer 556653-3096 med adresse Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Gøteborg, Sverige, og Polestar Automotive Norway AS, en norsk juridisk person med organisasjonsnummer 922704481 med adresse Snarøyveien 32, 1364 Fornebu, Norge, heretter referert til som "Polestar", "vi" og "vår", er felles behandlingsansvarlige som vil behandle dine personopplysninger slik det beskrives nedenfor. Polestar Performance AB er leverandøren av den tekniske plattformen, og Polestar Automotive Norway AS leverer arrangementstjenester i det landet du har valgt for å kommunisere med oss.

Formål og juridisk grunnlag for behandling

Vi behandler personopplysningene du leverer til oss i forbindelse med din deltagelse i arrangementer, inkludert personopplysninger som vi kan samle inn i løpet av et slikt arrangement, f.eks. bilder av deg (alene eller sammen med andre mennesker). Hensikten med vår behandling av personopplysningene dine er å kunne administrere og planlegge arrangementet og kontakte deg etter at du har deltatt, f.eks. ved tap av gjenstander. Samtykket gjelder også bruk av bilder fra arrangementet til markedsføringsformål.

Det juridiske grunnlaget for vår behandling slik det er beskrevet ovenfor, er ditt samtykke.

Du har når som helst rett til å trekke tilbake ditt samtykke til vår behandling av dine personopplysninger. Vennligst send en forespørsel om tilbaketrekking av ditt samtykke til Polestar ved hjelp av kontaktinformasjonen som finnes i Juridiske kontakter.

Avsløring / Mottakere av dine personopplysninger / Overføring

Personopplysningene dine vil bli utlevert til og behandlet av våre datterselskaper og våre forretningspartnere i tilknytning til arrangementet. Når det gjelder tilknyttede selskaper som er plassert utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EEA), vil vi overføre dine personopplysninger på grunnlag av standard kontraktsbetingelser som er godkjent av EU-kommisjonen.[DJ1] [DJ2]

Tid for oppbevaring av data

Vi lagrer og behandler personopplysningene dine i opptil tolv (12) måneder etter din deltakelse. For arrangementer som ikke er årvisse, vil vi lagre opplysningene dine frem til neste planlagte arrangement.

Dine rettigheter og Polestar kontaktinformasjon

For mer informasjon om dine rettigheter når det gjelder behandling av dine personopplysninger og kontaktdetaljer for ytterligere informasjon og reklamasjoner samt kontaktinformasjoner til vår Datavernansvarlige, se Juridiske kontakter.

Polestar © 2022 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: