Personvern

Informasjonsmelding - kjøp av tjenester

For at Polestar skal kunne levere deg all funksjonalitet som berører ditt Kjøp av Tjenester, må vi behandle bestemte data.

Behandlingsansvarlig

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med organisasjonsnummer 556653-3096 med adresse Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Gøteborg, Sverige, og Polestar Automotive Norway AS, en norsk juridisk person med organisasjonsnummer 922704481 med adresse Snarøyveien 32, 1364 Fornebu, Norge, heretter referert til som "Polestar", "vi" og "vår", er felles behandlingsansvarlige som vil behandle dine personopplysninger slik det beskrives nedenfor. Polestar Performance AB er leverandøren av den/de tekniske plattformen(e) for tjenestene, og Polestar Automotive Norway AS er leverandøren av Tjenestene du kjøper fra oss.

Formål og juridisk grunnlag for behandling

Du inviteres til å kjøpe Tjenester online fra oss. "Tjeneste" betyr en tjeneste kjøpt av Polestar som kan bestilles gjennom bruk av en Polestar ID, og som inkluderer, men ikke er begrenset til, tilkoplede tjenester (som Polestar Connect-abonnement), apper og annen programvare.

Vi behandler de personopplysningene som du gir oss i forbindelse med ditt kjøp av Tjenester, for å kunne levere det du kjøper.

Formålet med vår behandling er å administrere og overvåke kjøpet ditt (fra kjøp til levering) inkludert enhver nødvendig kontakt med myndigheter for offisiell rapportering, administrasjon av din forespørsel om relaterte Tjenester, oppfølging av leveransen og å kommunisere oppdateringer relatert til de Tjenestene som du har kjøpt. Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er at denne behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår kontrakt med deg.

Vi vil anonymisere personopplysningene du gir oss og behandle dem for statistikk-, forsknings- og utviklingsformål. Det juridiske grunnlaget er at denne behandlingen er nødvendig av hensyn til vår legitime interesse.

DATAKATEGORIER

Vi kan samle inn data som dine kontaktdetaljer, ditt kredittkortnummer og om du er berettiget til MVA-unntak eller ikke.

Vi kan også samle inn VIN-nummeret på dine biler og/eller din Polestar ID for å bekrefte at du kan kjøpe nevnte Tjeneste.

Avsløring / Mottakere av dine personopplysninger / Overføring

Datakategoriene i ovenstående liste er overført til Polestar og våre datterselskaper og forretningspartnere.

MVA-numre rapporteres til myndighetene i henhold til lokale lover og regler.

Når det gjelder våre samarbeidspartnere som er plassert utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EEA), vil vi overføre dine personopplysninger på grunnlag av standard kontraktsbetingelser som er godkjent av EU-kommisjonen.

Avslutning av datainnsamling

For å avslutte innsamlingen av kjøretøyregistrerte data slik det er beskrevet ovenfor, må du som eier av kjøretøyet kontakte vår kundeservice, enten på telefon, via e-post eller med det skjemaet som beskrives senere. For å finne den kontaktinformasjonen som er relevant der du bor, ber vi deg besøke polestar.com/contact.

Tid for oppbevaring av data

Vi vil oppbevare dine personopplysninger i opp til 90 dager etter at du sluttet å bruke den Tjenesten du har kjøpt.

Vi vil arkivere data vedrørende kjøpet opp til 10 år for å overholde lovgivning om regnskapsføring og finansiell rapportering.

Dine rettigheter og kontaktinformasjon

Som individ har du visse rettigheter i henhold til loven om generell databeskyttelse. Rettighetene som gjelder denne behandlingen av kjøretøydata er:

Rett til tilgang

Du har rett til å be om en kopi av de personopplysningene som vi lagrer om deg.

Rett til endring

Vi ønsker å forsikre oss om at dine personopplysninger er nøyaktige og oppdaterte. Du kan be oss å endre eller fjerne informasjon som du mener er unøyaktig.

Rett til å slette

Du har også rett til å få dine personlige opplysninger permanent slettet dersom dine opplysninger har blitt behandlet på en ulovlig måte.

Rett til å protestere mot behandling / begrense behandling

I tillegg har du rett til å protestere mot og stanse vår innsamling av kjøretøydata og å få behandlingen begrenset under visse omstendigheter.

Rett til å framføre klage hos tilsynsmyndighet

Dersom du mener at vi behandler dine personopplysninger i strid med lov og forskrift om personvern, har du rett til å innlevere klage til tilsynsmyndighetene (i Norge Datatilsynet). Tilsynsmyndighetene i Sverige er Datainspektionen med adresse:

Datainspektionen
Box 8114
SE 104 20 Stockholm
Sverige

For å benytte deg av dine rettigheter som datasubjekt, dvs å få informasjon eller tilgang til de personopplysninger som Polestar behandler, ber vi deg bruke dette: WEBSKJEMA.

For mer informasjon om dine rettigheter når det gjelder behandling av dine personopplysninger og kontaktdetaljer for ytterligere informasjon og reklamasjoner samt kontaktinformasjoner til vår Datavernansvarlige, se Personvern .

Polestar © 2022 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: