Personvern

Informasjonsmerknad - Connected Safety

For at Polestar Performance AB ("Polestar", "vi", "oss") skal kunne levere deg all funksjonalitet som berører Connected Safety, må vi behandle bestemte data.

1. Kontrollør

Polestar Performance AB, en svensk juridisk enhet med organisasjonsnummer 556653-3096 med adresse Assar Gabrielssons väg 9, SE-405 31, Göteborg, Sverige, heretter omtalt som "Polestar", "vi", "oss", vil som kontrollør behandle dine personopplysninger slik som beskrevet nedenfor.

2. Bearbeiding av personlige data

Formålet med bearbeiding av personlige data er for at Polestar skal være i stand til å levere deg tjenesten Connected Safety som inkluder varsel om veiforhold med lite friksjon (glatt vei) og informasjon om varsellys. Denne informasjonen deles mellom din egen bil og andre biler over internett, og vil også bli brukt av Polestar for å forbedre aktivt sikkerhetsutstyr som Pilot Assist, trafikkskiltinformasjon, etc.

Formålet med bearbeiding av personlige data er også å overvåke funksjonen til Connected Safety.

3. Datakategorier

3.1 Bilens posisjon

Dette brukes for å informere andre biler om hvor et varsel har forekommet. Det er også nødvendig for at du skal kunne motta varsler.

3.2 Tid

Et tidsstempel leveres sammen med varselet.

3.3 Varseltype

Beregnet friksjon på veien og manuelt tillagt varsellys vil bli matchet med bilens posisjon. Flere varseltyper er planlagt i nærmeste fremtid.

3.4 Bilens identifikasjonsnummer (VIN)

Hvis din bil er i samme område som der varslene oppstår, bruker vi VIN til å identifisere bilen din og dermed finne posisjonen til bilen din. På denne måten kan vi sende et varsel til bilen din hvis det er relevant.

4. Datadeling

Varseltype og bilens posisjon deles over internett med biler som nærmer seg varselstedet. Personlige data vil aldri bli overført utenfor EU/EEA.

5. Juridisk bakgrunn

Polestar vil bearbeide personlige data som er listet ovenfor for å kunne levere tjenesten Connected Safety. Den juridiske bakgrunnen for denne bearbeidingen er at det er nødvendig for oppfyllelsen av kontrakten for Connected Safety mellom deg og oss. Polestar vil også bearbeide oppgitte personlige data for å forbedre aktivt sikkerhetsutstyr som Pilot Assist, trafikkskiltinformasjon etc. og til kontinuerlig overvåking av ytelsen for Connected Safety over tid. Den juridiske bakgrunnen for denne bearbeidingen er at det er nødvendig av hensyn til legitime interesser fra vår side.

6. Lagring og sletting av data

Alle personlige data tilknyttet denne tjenesten vil bli slettet innen maks. en uke etter at de ble samlet inn.

7. Dine rettigheter og Polestar kontaktinformasjon

For mer informasjon om dine rettigheter når det gjelder behandling av dine personopplysninger og kontaktdetaljer for ytterligere informasjon og reklamasjoner samt kontaktinformasjoner til vår behandlingsansvarlige for personopplysninger, se Personvern .

Polestar © 2023 Alle rettigheter forbeholdt
JuridiskEtikkPersonvernCookiesTilgjengelighetserklæring
Endre sted: