Personvern

Informasjonsmerknad - Polestar ID

For at Polestar Performance AB skal kunne levere deg all funksjonalitet som berører din Polestar ID, må vi behandle bestemte data.

1 Kontrollør

Polestar Performance AB, en svensk juridisk enhet med organisasjonsnummer 556653-3096 med adresse Assar Gabrielssons väg 9, SE-405 31, Göteborg, Sverige, heretter omtalt som "Polestar", "vi", "oss", vil som kontrollør behandle dine personopplysninger slik som beskrevet nedenfor.

2 Formål og juridisk grunnlag for behandling

Vi behandler personopplysningene som du oppgir i forbindelse med registreringen av Polestar ID-kontoen og ved senere bruk av kontoen. Formålet med behandlingen vår er å administrere din Polestar ID-konto (fra registrering til eventuell avslutning av kontoen), for å kunne levere all funksjonalitet som gjelder Polestar ID, for å gi tilgang til tjenestene våre som krever en Polestar ID-konto og for å kommunisere oppdateringer som gjelder Polestar ID-kontoen. Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger for å administrere din Polestar ID-konto, for å kunne levere all funksjonalitet som gjelder Polestar ID, for å gi tilgang til tjenestene våre som krever en Polestar ID-konto er at denne behandlingen er nødvendig for ytelsen i vår kontrakt med deg.

3 Avsløring / Mottakere av dine personopplysninger / Overføring

Dine personopplysninger vil bli avslørt for og behandlet av våre undergrupper og våre samarbeidspartnere for formålene ovenfor. Når det gjelder våre samarbeidspartnere som er plassert utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EEA), vil vi overføre dine personopplysninger på grunnlag av standard kontraktsbetingelser som er godkjent av EU-kommisjonen.

4 Tid for oppbevaring av data

Vi oppbevarer dine personopplysninger i opp til tretti (30) dager etter at du har avsluttet din Polestar ID, med mindre vi er pålagt å behandle bestemte personopplysninger for en lengre tidsperiode på grunn av juridiske krav.

5 Dine rettigheter og kontaktinformasjon

For mer informasjon om dine rettigheter når det gjelder behandling av dine personopplysninger og kontaktdetaljer for ytterligere informasjon og reklamasjoner samt kontaktinformasjoner til vår behandlingsansvarlige for personopplysninger, se Personvern .

Polestar © 2022 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: