Tilbake til Personvern

Juridisk merknad

Når navnet "Polestar" benyttes, betyr det enten Polestar Performance AB, en av flere enheter innenfor Polestar-gruppen eller hele Polestar-gruppen, avhengig av sammenhengen.

Ingen garantier osv.

Selv om all rimelig forsiktighet er tatt for å sikre nøyaktigheten av informasjonen på dette nettstedet ("Nettstedet"), leveres den "som den er". Under ingen omstendigheter skal Polestar være ansvarlig overfor noen part for direkte, indirekte, følgeskader eller andre former for skader for bruk av nettstedet, eller på noe hyperkoblet nettsted, inkludert, uten begrensning, tapt fortjeneste, forretningsavbrudd, tap av programmer, tap av data eller på annen måte, selv om Polestar uttrykkelig har blitt informert om muligheten for slike skader.

Eventuelle garantier eller representasjoner på nettsiden for Polestars produkter eller tjenester som du kjøper eller bruker, vil være underlagt de avtalte betingelser og vilkår i kontrakten for slike produkter eller tjenester.

Informasjon på nettsiden kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller skrivefeil. Informasjonen på nettsiden kan når som helst endres uten forutgående varsel. Legg også merke til at Polestar forbeholder seg retten til når som helst å gjøre endringer i sine produkter og tjenester, inkludert sine priser.

Informasjon på nettsiden kan inneholde referanser til Polestars produkter og tjenester som ikke er annonsert eller tilgjengelig der du bor. Slike referanser innebærer ingen garanti for at Polestar har til hensikt å annonsere eller gjøre tilgjengelig slike produkter og tjenester der du bor. Legg også merke til at visse produkter og tjenester kun kan være tilgjengelig mot ekstra kostnad, og at noe av informasjonen på nettsiden ikke er korrekt grunnet produktendringer som har funnet sted etter lanseringen eller siste oppdatering av nettsiden. Kontakt Polestar-forhandleren din for å få nærmere opplysninger om tilgjengelige produkter og tjenester.

Spontane ideer osv.

Polestar setter pris på innspill fra alle interesserte parter og tar gjerne imot kommentarer og tilbakemeldinger om Polestars produkter og tjenester. Det er imidlertid Polestars policy ikke å akseptere eller på annen måte vurdere informasjon (som idéer, forslag og kommentarer) som Polestar ikke spesifikt har bedt om. Denne policyen er ment for å unngå misforståelser eller tvister siden nye produkter, tjenester, egenskaper, forretningsmodeller osv. er under kontinuerlig utvikling av Polestar eller dens leverandører, og som kan være tilsvarende eller identisk med idéer eller informasjon fra andre, selv om det er utviklet uten noen inspirasjon fra slike idéer eller informasjon fra andre.

Hvis du på tross av Polestars anmodning om ikke å sende informasjon til Polestar, likevel sender Polestar informasjon, for eksempel idéer, forslag, antydninger, kommentarer osv. (samlet kalt "Innlevering"), aksepterer du, uansett eventuelle reservasjoner fra din side i medfølgende brev eller på annen måte

  • at innleveringen eller deler av den skal anses som ikke-konfidensiell og ikke merkevarebeskyttet
  • at Polestar ikke skal ha noen forpliktelser (kontraktsmessig eller på andre måter, inkludert, men ikke begrenset til, forpliktelser til gjennomsyn, svar eller andre prosesser for innleveringen og/eller å holde innleveringen konfidensiell) med hensyn til innleveringen eller deler av den
  • at Polestar ikke skal ha noe ansvar for bruk eller avsløring av innleveringen, eller deler av den, og
  • at Polestar skal ha rett til ubegrenset bruk på alle måter av innleveringen eller deler av denne til ethvert formål, kommersielt eller annet, uten noen godtgjørelse eller kompensasjon for deg.

Spesifikk programvare tilgjengelig på nettsiden

Enhver programvare som kan være tilgjengelig for nedlasting fra nettsiden ("Programvaren") er Polestars opphavsrettbeskyttede og/eller dens lisensgivers eiendom.

Bruk av Programvaren styres av vilkårene i lisensavtalen for sluttbruker, hvis noen, som følger med eller er inkludert i Programvaren ("Lisensavtale"). Med mindre noe annet opplyses i Lisensavtalen, gjøres Programvaren tilgjengelig for nedlasting og bruk kun for sluttbrukere. Dessuten, med mindre annet fremgår av lisensavtalen, kan programvaren brukes utelukkende til de formålene som programvaren er gjort tilgjengelig for. Enhver reproduksjon eller videredistribusjon av programvaren som ikke er i henhold til lisensavtalen, er uttrykkelig forbudt og kan resultere i sivil og kriminell straffeforfølgelse.

Programvaren berettiges kun, om i det hele tatt, i henhold til vilkårene i lisensavtalen. Unntatt det som måtte være berettiget i lisensavtalen, frasier Polestar seg herved alle garantier når det gjelder programvaren, inkludert alle underforståtte garantier og vilkår om omsettelighet, egnethet for et spesielt formål, tittel og ukrenkelighet.

Polestar © 2020 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted:

Select your region

Europe

Asia-Pacific