Personvern

Informasjonsmelding - Bestille prøvekjøring

Behandlingsansvarlig

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med organisasjonsnummer 556653-3096 med adresse Assar Gabrielssons väg 9, SE-405 31 Göteborg, Sverige, og Polestar Automotive Norway AS, en norsk juridisk person med organisasjonsnummer 922704481 med adresse Snarøyveien 32, 1364 Fornebu, Norge, heretter referert til som "Polestar", "vi" og "vår", er felles behandlingsansvarlige som vil behandle dine personopplysninger slik det beskrives nedenfor.

Formål og juridisk grunnlag for behandling

Vi behandler de personopplysningene som du gir oss og som vi på annen måte samler inn i forbindelse med din prøvekjøring, som navn, kontaktdetaljer, postnummer, din alder og ditt førerkort. Hvis en annen person har bestilt prøvekjøringen på dine vegne, har vi samlet inn ditt navn og dine kontaktdetaljer fra den personen. Formålet med vår behandling av dine data er å administrere prøvekjøringen din og å sende deg aktuelt markedsføringsmateriale. Hvis du har gitt ditt samtykke, vil vi også behandle dine personopplysninger til bruk i markedsføring av våre andre produkter og tjenester, i tillegg til produkter og tjenester som tilbys av firmaer innenfor vårt nettverk av Space-operatører via din e-post eller mobiltelefon.

Vi kan bruke dine personopplysninger til online og sosial profilering for å forbedre vår markedsføringskommunikasjon. Hvis du har godtatt vår bruk av informasjonskapsler, kan vi kombinere dine personopplysninger med din adferd online på våre nettsteder.

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger for å administrere din prøvekjøring, er at denne behandlingen er nødvendig for utøvelsen av kontrakten mellom deg og oss for prøvekjøringen. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger for å sende markedsføringsmateriale relatert til din prøvekjøring, er vår berettigede interesse i å markedsføre produkter og tjenester som du har vist interesse for gjennom din bestilling av en prøvekjøring. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger (kontaktinformasjon) for vår øvrige markedsføring, er ditt samtykke.

Avsløring / Mottakere av dine personopplysninger / Overføring

Dine personopplysninger vil bli gjort tilgjengelig for og behandlet av våre undergrupper og våre samarbeidspartnere for formålene ovenfor. Når det gjelder våre tilknyttede selskaper eller samarbeidspartnere som er plassert utenfor EEA, vil vi overføre dine personopplysninger på grunnlag av standard kontraktsbetingelser som er godkjent av EU-kommisjonen - for å sikre dine personopplysninger.

Tid for oppbevaring av data

Vi vil oppbevare dine personopplysninger som er brukt til administrering av din prøvekjøring, opptil tolv (12) måneder etter at prøvekjøringen er avsluttet.

Vi vil behandle dine personopplysninger i forhold til vår øvrige markedsføring i en periode på tolv (12 måneder) fra den datoen den siste tjenesten har blitt levert til deg. Hvis du har bedt om å bli avmeldt fra ytterligere markedskommunikasjon fra oss, vil vi fortsette å behandle dine personopplysninger i ytterligere tolv (12) måneder kun for statistiske formål.

Dine rettigheter og kontaktinformasjon

Du har når som helst rett til å trekke tilbake ditt samtykke til vår behandling av dine personopplysninger ved å kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen som finnes i Juridiske kontakter eller vår Datavernansvarlige i kontaktdetaljene i vår Personvernerklæring.

For mer informasjon om dine rettigheter til vår behandling av dine personopplysninger, som tilgangsrett, rett til korrigering, rett til sletting (rett til å bli glemt), rett til å begrense behandlingen, rett til å protestere mot behandlingen, rett til dataportabilitet, rett til å registrere en klage hos en tilsynsmyndighet og kontaktdetaljer for mer informasjon og klager, samt kontaktdetaljer til vår Datavernansvarlige, bes du besøke https://www.polestar.com/privacy-policy/

Polestar © 2022 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: