Vilkår og betingelserHjemmelader eller ladekreditt inkludert

Installasjon av hjemmeladeren gjøres av en autorisert elektriker. Installatøren som installerer din hjemmelader er en del av Cirlce Ks partnernettverk som vil kunne hjelpe deg. Installasjonen av hjemmeladeren inkluderer en 32A 3-fase, som gir en ladehastighet opp til 22 kW* (*avhenger av infrastruktur og anlegget ditt)

Installasjon av hjemmeladeren gjøres av en autorisert elektriker. Installatøren som installerer din hjemmelader er en del av Cirlce Ks partnernettverk som vil kunne hjelpe deg. Installasjonen av hjemmeladeren inkluderer en 32A 3-fase, som gir en ladehastighet opp til 22 kW* (*avhenger av infrastruktur og anlegget ditt)

Ved kjøp av bil i kampanjeperioden (kampanjestart 13.04.2022 kl 13:00) vil Polestar 2 nybilkunder (kampanjen gjelder ikke for Polestar Pre-owned / bruktbil eller flåtekunder gjennom Leasingselskap og/eller egne flåteavtaler hvor bil ikke er bestilt online på polestar.com/no ) få valget mellom ladekreditt(1) på alle Circle K hurtigladere(3) på Circle K lokasjoner i Norge, eller én 22 kW hjemmelader fra Easee inkl. Standard installasjon(2) bestilt gjennom Circle K og installert av en av Circle Ks installatører fra deres partnernettverk.

Ved kjøp av bil i kampanjeperioden (kampanjestart 13.04.2022 kl 13:00) vil Polestar 2 nybilkunder (kampanjen gjelder ikke for Polestar Pre-owned / bruktbil eller flåtekunder gjennom Leasingselskap og/eller egne flåteavtaler hvor bil ikke er bestilt online på polestar.com/no ) få valget mellom ladekreditt(1) på alle Circle K hurtigladere(3) på Circle K lokasjoner i Norge, eller én 22 kW hjemmelader fra Easee inkl. Standard installasjon(2) bestilt gjennom Circle K og installert av en av Circle Ks installatører fra deres partnernettverk.

Kampanjen er i samarbeid med Circle K Norge AS, og avtale om ladekreditt(1) eller avtale om Easee hjemmelader inkl. Circle K Standard installasjon(2) gjøres mellom sluttbruker/kunde og Circle K Norge AS.

Polestar Automotive Norge AS er ikke ansvarlig for det kundeforholdet som opprettes mellom sluttbruked/kunde og Circle K Norge AS når et av de to kampanjevalgene bestilles og iverksettes av Circle K Norge AS.

Kampanjen er i samarbeid med Circle K Norge AS, og avtale om ladekreditt(1) eller avtale om Easee hjemmelader inkl. Circle K Standard installasjon(2) gjøres mellom sluttbruker/kunde og Circle K Norge AS.

Polestar Automotive Norge AS er ikke ansvarlig for det kundeforholdet som opprettes mellom sluttbruked/kunde og Circle K Norge AS når et av de to kampanjevalgene bestilles og iverksettes av Circle K Norge AS.

Etter bestilling(4) av ønsket kampanjeprodukt til Circle K Norge AS må derfor all kommunikasjon rundt tjeneste/produkt rettes direkte til Circle K Norge AS og ikke til Polestar Automotive Norge AS.

Etter bestilling(4) av ønsket kampanjeprodukt til Circle K Norge AS må derfor all kommunikasjon rundt tjeneste/produkt rettes direkte til Circle K Norge AS og ikke til Polestar Automotive Norge AS.

Easee Hjemmelader: Ved installasjon av Easee hjemmelader og kunde velger å 1) kansellere sin Polestar 2-ordre før utlevering av bil, eller 2) benytte seg av returrett av bil innen 14 dager etter utlevering (ihh til angrerettloven),vil Circle K Norge AS etterfakturere kunden for installasjon og montering av ladeboks i henhold til deres egne betingelser rundt Angrerett på sine standard tjenester og produkter, les mer her: https://www.circlek.no/elbillading/nettbutikk/vilkar

Easee Hjemmelader: Ved installasjon av Easee hjemmelader og kunde velger å 1) kansellere sin Polestar 2-ordre før utlevering av bil, eller 2) benytte seg av returrett av bil innen 14 dager etter utlevering (ihh til angrerettloven),vil Circle K Norge AS etterfakturere kunden for installasjon og montering av ladeboks i henhold til deres egne betingelser rundt Angrerett på sine standard tjenester og produkter, les mer her: https://www.circlek.no/elbillading/nettbutikk/vilkar

Installasjon: Installasjon av hjemmelader er en forutsetning for å kunne benytte seg av tilbudet om hjemmelader. Hjemmeladeren vil ikke bli levert til kunde med mindre installasjon blir bestilt og avtalt fra Circle K gjennom eget bestillingsskjema (tildeles Polestar-kunder kort tid før utlevering av bil sammen med en unik kampanjekode, sendt per epost(4)). Installasjon av hjemmelader må  være 1) Polestar-kundens hjemmeadresse eller 2) Polestar-kundens hytte/feriested/ (Les: sekundærhjem). Kunde må på forespørsel kunne dokumentere eierskap til adressen hjemmeladeren ønskes installert. Om installasjon ikke utføres som avtalt etter at hjemmeladeren er levert kunde kan Polestar Automotive Norge AS fratre kampanjetilbudet og kunde vil bli etterfakturert for hjemmeladeren fra Circle K Norge AS.

Ladekreditt: Ladekreditten kan kun brukes på Polestar 2 som er kjøpt i kampanjeperioden, og kun av eiere av bilen(1). Kreditten skal ikke deles med andre eller brukes på andre biler. Om bilen leveres tilbake (angrerett innen 14 dager) eller selges innenfor ladekredittperioden (ut 2022) skal Polestar informeres og ladekreditten vil bli avsluttet.

Kun for privatbruk: Ladekreditt er kun for privatbruk. Det er ikke tillatt å bruke ladekreditten i næringssammenheng, som for eksempel taxinæring, bildelingstjenester som Nabobil eller andre/tilsvarende tjenester som er å regne som næring og/eller inntektsregulert bruk knytt opp mot selve bruken av bilen.   

Installasjon: Installasjon av hjemmelader er en forutsetning for å kunne benytte seg av tilbudet om hjemmelader. Hjemmeladeren vil ikke bli levert til kunde med mindre installasjon blir bestilt og avtalt fra Circle K gjennom eget bestillingsskjema (tildeles Polestar-kunder kort tid før utlevering av bil sammen med en unik kampanjekode, sendt per epost(4)). Installasjon av hjemmelader må  være 1) Polestar-kundens hjemmeadresse eller 2) Polestar-kundens hytte/feriested/ (Les: sekundærhjem). Kunde må på forespørsel kunne dokumentere eierskap til adressen hjemmeladeren ønskes installert. Om installasjon ikke utføres som avtalt etter at hjemmeladeren er levert kunde kan Polestar Automotive Norge AS fratre kampanjetilbudet og kunde vil bli etterfakturert for hjemmeladeren fra Circle K Norge AS.

Ladekreditt: Ladekreditten kan kun brukes på Polestar 2 som er kjøpt i kampanjeperioden, og kun av eiere av bilen(1). Kreditten skal ikke deles med andre eller brukes på andre biler. Om bilen leveres tilbake (angrerett innen 14 dager) eller selges innenfor ladekredittperioden (ut 2022) skal Polestar informeres og ladekreditten vil bli avsluttet.

Kun for privatbruk: Ladekreditt er kun for privatbruk. Det er ikke tillatt å bruke ladekreditten i næringssammenheng, som for eksempel taxinæring, bildelingstjenester som Nabobil eller andre/tilsvarende tjenester som er å regne som næring og/eller inntektsregulert bruk knytt opp mot selve bruken av bilen.   

Dersom det ikke er installert overspenningsvern, må dette installeres sammen med ladestasjonen. Estimert pris på dette er mellom kr 2000 – kr 5000 inkl. Mva. Kapasitetsvurdering gjøres av elektriker for å undersøke om ditt anlegg kan tilføre tilstrekkelig med strøm til laderen. Dersom du trenger en egen dedikert ladekurs, eller om du må bytte hovedsikring dersom denne er for liten må dette søkes om hos ditt lokale nettselskap. Dette arbeidet utføres og dekkes av Circle K. Dersom du ønsker et oppmøte fra elektriker for å kvalitetssikre løsningen du har valgt eller for å utbedre andre forhold ved ditt anlegg er dette noe du må dekke selv. Eventuelle nødvendige søknader om dedikert ladekurs til den lokale netteieren og/søknad om skifte av hovedsikring dersom det er nødendig for å øke den tilgjengelige strømmen.

Inkludert i Circle Ks standard installasjon:

Dersom det ikke er installert overspenningsvern, må dette installeres sammen med ladestasjonen. Estimert pris på dette er mellom kr 2000 – kr 5000 inkl. Mva. Kapasitetsvurdering gjøres av elektriker for å undersøke om ditt anlegg kan tilføre tilstrekkelig med strøm til laderen. Dersom du trenger en egen dedikert ladekurs, eller om du må bytte hovedsikring dersom denne er for liten må dette søkes om hos ditt lokale nettselskap. Dette arbeidet utføres og dekkes av Circle K. Dersom du ønsker et oppmøte fra elektriker for å kvalitetssikre løsningen du har valgt eller for å utbedre andre forhold ved ditt anlegg er dette noe du må dekke selv. Eventuelle nødvendige søknader om dedikert ladekurs til den lokale netteieren og/søknad om skifte av hovedsikring dersom det er nødendig for å øke den tilgjengelige strømmen.

Inkludert i Circle Ks standard installasjon:

 • Inntil 15 meter kabel fra ladeboks til sikringsskap
 • Automatsikring - 32-40A 3-fase
 • Inntil 2 gjennomboringer i trevegg
 • Inntil 4 timer arbeid på plassen
 • Montering og tilkobling av ladeboksen
 • Inntil 25 km kjøring fra nærmeste installasjonspartners kontor (kontakt Circle K kundeservice om du ønsker mer informasjon)
 • Søknad til netteier for installasjon av 32A
 • Samsvarserklæring på installasjonen

Forutsetninger

Forutsetninger

 • Fri tilgang i henhold til avtale og en effektiv fremdrift uten hindre
 • Tilstrekkelig kapasitet i det elektriske anlegget for installasjonen
 • Tilgjengelig plass i sikringsskap (oppgradering av sikringsskap kan utføres etter nærmere avtale)

Alle ladestasjoner fra Circle K blir montert med korrekt jordfeilbeskyttelse. Jordfeilvernets oppgave er å beskytte personer mot elektrisk støt ved feil på installasjon eller utstyr.

Alle ladestasjoner fra Circle K blir montert med korrekt jordfeilbeskyttelse. Jordfeilvernets oppgave er å beskytte personer mot elektrisk støt ved feil på installasjon eller utstyr.

Jordfeilbryter “Type B”, eller utstyr med tilsvarende sikkerhetsmekanismer, skal benyttes ved installasjon av et ladepunkt. Dette betyr at installasjonen, og/eller ladestasjonen, skal inneholde jordfeilbeskyttelse både for vekselsstrøms (AC) og likestrøms (DC) jordfeil.

Hjemmeladeren leveres med type 2-uttak og kan lade alle elbiler og ladbare hybridbiler, forutsatt at du benytter en ladekabel som passer din bil. For mer informasjon om pluggtyper, se punkt om Type 1 og Type 2 ladekontakt. Det finnes kjøretøy som ikke vil lade på 230V IT/TT-nett. Dersom en slik bil skal lades, må enten en spesiell ladekabel benyttes, eller en transformator som gjør om til TN-nett være installert.

Jordfeilbryter “Type B”, eller utstyr med tilsvarende sikkerhetsmekanismer, skal benyttes ved installasjon av et ladepunkt. Dette betyr at installasjonen, og/eller ladestasjonen, skal inneholde jordfeilbeskyttelse både for vekselsstrøms (AC) og likestrøms (DC) jordfeil.

Hjemmeladeren leveres med type 2-uttak og kan lade alle elbiler og ladbare hybridbiler, forutsatt at du benytter en ladekabel som passer din bil. For mer informasjon om pluggtyper, se punkt om Type 1 og Type 2 ladekontakt. Det finnes kjøretøy som ikke vil lade på 230V IT/TT-nett. Dersom en slik bil skal lades, må enten en spesiell ladekabel benyttes, eller en transformator som gjør om til TN-nett være installert.

 • ¹ Ladekreditt varer ut 2022 uavhengig av når bilen fysisk hentes ut, også ved eventuelle forsinkelser i forhold til estimert leveringstid ved bestilling av bil / inngåelse av kjøpskontrakt, og har et maksbeløp på NOK 10.000,- Ladekrediten aktiveres innen en uke etter utlevering av bil. Unntaket er kunder som får utlevering av sin bil etter den 15.oktober 2022, som vil få en ekstra, utvidet ladekredittperiode for å kompensere for kortere tidsperiode (kan være en annen aktør enn Circle K). Utvidet periode vil være på to måneder og maksbeløp opp til samlet 10.000 inkl. brukt kreditt fra Circle K i 2022. Det er ikke mulig for kunde å følge med på forbruket selv annet enn ved å kontakte Circle K kundesupport. Ladekrediten kan kun brukes på Polestar 2 som er kjøpt i kampanjeperioden, og kun av eiere (inkl. Familiemedlemmer i samme husstand, ved bruk av Polestar 2 kjøpt i kampanjeperioden. Dvs ikke andre elbiler i samme husstand) av bilen. Krediten skal ikke deles med andre. Om bilen leveres tilbake (angrerett innen 14 dager) eller selges innenfor perioden på 6 måneder skal Polestar informeres og ladekreditten vil bli avsluttet. Ladekreditt kan ikke brukes i sammenheng med inntektsdrivende næringsvirksomhet direkte relatert til bilbruken, inkludert til med ikke utelukkende taxivirksomhet, bilutleie, bildelingstjeneste og tilsvarende. 
  Ler mer om Circle Ks egne betingelser rundt lading her: https://www.circlek.no/elbillading/termsandconditions

  ² Standard Installasjon ihh til Circle Ks betingelser i privatboliger, ikke borettslag/bedrifter. Les mer her: https://www.circlek.no/elbillading/nettbutikk/vilkar

  ³ Med Circle K-ladere menes Circle Ks egne ladestolper (merket med Circle K-logo). Tilbudet gjelder kun Circle K-ladere i Norge. 

  ⁴ Bestilling av ønsket kampanjeprodukt skjer etter at Polestar Automotive Norge AS sender kunde en epost med bestillingsskjema samt en unik kampanjekode per kunde. Denne eposten vil bli sendt ut når dato for utlevering av bil er avtalt. Det vil si kort tid før bilen utleveres.
 • Polestar © 2023 Alle rettigheter forbeholdt
  JuridiskEtikkPersonvernCookiesTilgjengelighetserklæring
  Endre sted: