Etikk

Polestar er et varemerke innen elektriske høyytelsesbiler som tar mål av seg til å bidra til å skape et bedre samfunn. Vi stiller høye etiske krav til oss selv og opptrer med integritet for å ivareta et tillitsfullt forhold til kunder, interessenter, kolleger, andre involverte parter og samfunnene der vi driver aktiviteten vår.

Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer er grunnlaget for vår handlemåte. De forklarer hvilke forpliktelser vi påtar oss, og hvilke prinsipper som gjelder for Polestar-gruppen og våre ansatte.

Nedlasting

Etiske retningslinjer for forretningspartnere

Våre etiske retningslinjer for forretningspartnere er vår standard for forretningsskikk som vi forventer at forretningspartnerne våre følger.

Nedlasting
Polestar © 2022 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: