Polestar er et varemerke innen elektriske høyytelsesbiler som tar mål av seg til å bidra til å skape et bedre samfunn. Vi stiller høye etiske krav til oss selv og opptrer med integritet for å ivareta et tillitsfullt forhold til kunder, interessenter, kolleger, andre involverte parter og samfunnene der vi driver aktiviteten vår.

Våre etiske retningslinjer er grunnlaget for vår handlemåte. De forklarer hvilke forpliktelser vi påtar oss, og hvilke prinsipper som gjelder for Polestar-gruppen og våre ansatte.

Nedlasting

Våre etiske retningslinjer for forretningspartnere er vår standard for forretningsskikk som vi forventer at forretningspartnerne våre følger.

Nedlasting

Polestar har forpliktet seg til å understøtte en varslingskultur som er karakterisert ved åpenhet, integritet og ansvarlighet. Dette er vesentlig for å identifisere, handle og forhindre uetisk atferd eller forseelser.

For å hjelpe både interne og eksterne personer (som f.eks. virksomhetspartnere, kunder, andre tredjeparter som er involvert med Polestar) med å rapportere mistenkelig atferd eller overtredelse av lover, har Polestar implementert en rapporteringskanal som kalles SpeakUp. Alvorlige overtredelser er for eksempel mistenkt korrupsjon, svindel, brudd på konkurranselover, miljøvernlover eller andre juridiske vilkår. Polestars Compliance & Ethics-komité mottar rapporter fra SpeakUp og fastsetter passende undersøkelsesaktiviteter. Anonym rapportering er mulig der det er tillatt i lovverket.

Rapporter en bekymring i Polestars rapporteringsverktøy SpeakUp
Polestar © 2023 Alle rettigheter forbeholdt
JuridiskEtikkPersonvernCookiesTilgjengelighetserklæring
Endre sted: