Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor Polestar Referral-programma

Voorwaarden voor Verwijzer

Als privépersoon/individu (niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf) kunt u ("Verwijzer), als er een voertuig van het merk Polestar op uw Polestar ID staat geregistreerd en u een geldig rijbewijs hebt, beloningen verdienen van Polestar Performance AB en/of haar dochterondernemingen (tezamen: "Polestar") wanneer vrienden, familie en/of liefhebbers gebruikmaken van een door u aan hen verstrekte doorverwijzingslink om een voertuig van het merk Polestar te bestellen en daadwerkelijk afnemen. Bedrijven en organisaties zijn uitgesloten en kunnen in het kader van dit referral programma niet worden beloond of geschenken ontvangen. Bent u, de Verwijzer van het voertuig van het merk Polestar, een werknemer, wettelijk vertegenwoordiger of partner van Polestar, dan mag u een verwijzing doen, maar ontvangt u geen beloning of geschenk.

Nadat een koper via de doorverwijzingslink een bestelling voor een nieuw voertuig van het merk Polestar heeft gedaan, zal Polestar 14 dagen nadat een koper zijn of haar voertuig in ontvangst heeft genomen een beloning of geschenk aan de Verwijzer verstrekken, zoals gecommuniceerd tijdens de betreffende Referral-campagne. Het is niet mogelijk de doorverwijzingslink toe te voegen nadat de koper de bestelling heeft geplaatst. Voor geretourneerde voertuigen wordt geen beloning of geschenk verstrekt.

Uitsluitend de Verwijzer is verantwoordelijk voor aangifte van verschuldigde belastingen en betalingen aan de betreffende belastingdienst indien en voor zover van toepassing.

Elke doorverwijzingslink is uniek en mag alleen worden gedeeld met vrienden, familie en liefhebbers.

Commerciële toepassing, massaverspreiding, publicatie, promotie, verkoop, betaling of samenvoeging van links is niet toegestaan. Spammen of adverteren met onze links is niet toegestaan. In voorkomend geval staat het Polestar vrij een dergelijke link uit te sluiten van het referral programma.

Indien er reden is aan te nemen dat klanten niet te goeder trouw handelen, zullen we beloningen of geschenken inhouden.

Beloningen zijn niet inwisselbaar, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar tegen contanten.

De verwerking van fysieke beloningen of geschenken, bijvoorbeeld kleding of kunst, valt onder de Voorwaarden van Polestar Additionals.

Indien de beloning kleding is, kan die, afhankelijk van beschikbaarheid, tegen een andere maat worden gewisseld. Polestar kan de beschikbaarheid van de gewenste maat niet garanderen.

Polestar behoudt zich het recht voor beloningen vanwege beschikbaarheid of andere redenen op elk moment te wijzigen.

Voorwaarden voor Koper

Als privépersoon/individu (niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf) kunt u ("Koper"), als u via de doorverwijzingslink een bestelling plaats voor een nieuw voertuig van het merk Polestar, beloningen of geschenken verdienen van Polestar. Bedrijven en organisaties zijn uitgesloten en kunnen in het kader van dit referral programma niet worden beloond of geschenken ontvangen. Bent u, de Koper,  een werknemer, wettelijk vertegenwoordiger of partner van Polestardan ontvangt u geen beloning. 

Nadat een Koper via de doorverwijzingslink een bestelling voor een nieuw voertuig van het merk Polestar heeft gedaan, zal Polestar 14 dagen nadat Koper het voertuig in ontvangst heeft ontvangen een beloning of geschenk verstrekken, zoals gecommuniceerd tijdens de betreffende Referral-campagne. Het is niet mogelijk de doorverwijzingslink toe te voegen nadat de Koper de bestelling heeft geplaatst. Voor geretourneerde voertuigen wordt geen enkele beloning verstrekt. 

Uitsluitend de Koper is verantwoordelijk voor aangifte van verschuldigde belastingen en betalingen aan de betreffende belastingdienst indien en voor zover van toepassing.. 

Beloningen zijn niet inwisselbaar, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar tegen contanten. 

De verwerking van fysieke beloningen of geschenken, bijvoorbeeld kleding of kunst, valt onder de Voorwaarden van Polestar Additionals.

Indien de beloning kleding is, kan die, afhankelijk van beschikbaarheid, tegen een andere maat worden gewisseld. Polestar kan de beschikbaarheid van de gewenste maat niet garanderen.

Polestar behoudt zich het recht voor beloningen vanwege beschikbaarheid of andere redenen op elk moment te wijzigen.

Polestar © 2023 Alle rechten voorbehouden
Juridische infoEthiekPrivacyCookiesToegankelijkheidsverklaring
Locatie wijzigen: