Privacy

Privacyverklaring – Polestar subscription

Verwerkingsverantwoordelijke

Polestar Automotive Netherlands B.V., hierna genoemd "Polestar", "we/wij" en "ons/onze", is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en verwerkt jouw persoonsgegevens zoals hierna beschreven.

Persoonsgegevens

We verwerken de gegevens die jij verstrekt wanneer je een aanvraag voor Polestar subscription doet, zoals je naam, e-mailadres en adresgegevens. De informatie gemarkeerd met een asterisk (*) ben je verplicht te verstrekken. Als je dat niet doet, kunnen we je verzoek niet verwerken.

Doel en grondslag voor verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt op onze website met betrekking tot jouw verzoek voor Polestar subscription. De doeleinden van onze verwerking zijn:

  • Om jouw verzoek door te sturen aan onze financiële partner ALD Automotive, die jouw verzoek en order zal afhandelen; en
  • Om jouw verzoek en/of order in de gaten te houden.

De grondslag voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden is dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou.

In aanvulling op bovenstaande, verwerken wij jouw persoonsgegevens tevens voor marketingdoeleinden, indien je daarvoor toestemming geeft. Naast het verwerken van jouw persoonsgegevens om je ons marketingcommunicatiemateriaal te zenden, verwerken wij ook jouw eventuele reactie op en interacties met de communicatie die je ontvangt, evenals jouw aankoophistorie, zodat wij u relevante en hoogkwalitatieve marketingcommunicatie kunnen bieden, en voor statistische doeleinden. Jouw persoonsgegevens zullen in deze context worden gebruikt voor het samenstellen van online en sociale profielen, om onze marketingcommunicatie te verbeteren. Als u het gebruik van cookies door ons hebt geaccepteerd, combineren wij, indien mogelijk, bovendien uw persoonsgegevens met uw online gedrag op onze websites.

De grondslag voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, waaronder de verwerking om ons in staat te zijn relevante marketingcommunicatie van hoge kwaliteit te leveren en voor het samenstellen van online en sociale profielen, is uw toestemming waar nodig en ons gerechtvaardigd belang. U hebt te allen tijde het recht uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot marketingdoeleinden in te trekken. Voor het intrekken van uw toestemming kunt u een verzoek sturen aan Polestar met behulp van de contactgegevens hieronder.

Ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan en verwerkt door bij ons aangesloten partijen en onze zakelijke partners (indien van toepassing met inbegrip van de partner die ophaal- en afleverdiensten verzorgt en de partner die de aflevering verzorgt) voor bovengenoemde doeleinden (met inbegrip van kredietbeoordeling en sanctielijstcontrole), waaronder ALD Automotive die jouw persoonsgegevens verwerkt om je verzoek af te kunnen handelen.

Indien van toepassing worden jouw persoonsgegevens ook verstrekt aan voertuiginschrijvingsinstanties. Voor wat betreft onze zakelijke partners buiten de EER geven wij jouw persoonsgegevens door op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen. Je kunt meer informatie verkrijgen over onze doorgiften buiten de EER en de waarborgen die we hanteren, door contact met ons op te nemen via de contactgegevens hieronder.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring, tenzij we op grond van de wet verplicht zijn jouw gegevens langer te bewaren.  Houdt u er rekening mee dat wij, nadat jij je hebt afgemeld voor het van ons ontvangen van verder marketingcommunicatiemateriaal, jouw persoonsgegevens gedurende maximaal twaalf (12) maanden zullen bewaren voor uitsluitend statistische doeleinden.

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens:

  • Het recht om een kopie te ontvangen van de gegevens die wij over jou verwerken;
  • Het recht om ons te verzoeken onjuiste gegevens over jou te corrigeren;
  • Het recht ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te wissen;
  • Onder omstandigheden heb je het recht op beperking van de verwerking;
  • Het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw gegevens; en
  • Het recht op dataportabiliteit, wat inhoudt dat je het recht hebt om de persoonsgegevens die jij hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar format en om die gegevens te verstrekken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Je kunt de bovengenoemde rechten uitoefenen door een verzoek bij ons in te dienen met gebruikmaking van de contactgegevens onderaan dit document.

De contactgegevens van Polestar

Polestar Performance AB heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangewezen voor de Polestar groep, die bereikt kan worden via e-mail of post:

e-mailadres: [email protected]

Postadres:

Polestar Automotive Netherlands B.V.

t.a.v. de functionaris gegevensbescherming

Stationsweg 2

4153 RD, Beesd, Netherlands

Polestar © 2023 Alle rechten voorbehouden
Juridische infoEthiekPrivacyCookiesToegankelijkheidsverklaring
Locatie wijzigen: