Privacy

Privacyverklaring - Bestelling van additionals op polestar.com

Verwerkingsverantwoordelijken

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Zweden, hierna genoemd "Polestar", en Prominate Ltd., een rechtspersoon in het Verenigd Koninkrijk met bedrijfsregistratienummer 07795532 met het adres 21 Lombard Street, London, ECV3 9AH, Verenigd Koninkrijk, hierna genoemd "Prominate", zijn gezamenlijke beheerders en verwerken uw persoonsgegevens zoals hierna beschreven. Polestar en Prominate worden hier gezamenlijk genoemd "we/wij" en "ons/onze".

Doel en rechtsgrond voor verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens die u verstrekt in samenhang met uw bestelling van een product of producten via onze website. Doel van onze verwerking is het afhandelen van uw aankoop (van bestelling tot levering), het beheer van uw aanvraag van gerelateerde diensten, follow-up van de levering en het peilen van uw tevredenheid via enquêtes, het bieden van klantondersteuning en het informeren over updates met betrekking tot het/de door u bestelde product(en). Indien u op de website hebt gekozen voor financiering van uw aankoop, zullen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan de geselecteerde financierings- of leasemaatschappij, waarvan de aanbiedingen op onze website staan, zodat u uw financieringsaanvraag en uw bestelling kunt afronden. Een en ander kan ook het geval zijn indien u een betaalmethode wilt omzetten naar een financieringsmethode nadat de bestelling is geplaatst. Indien u financiering hebt aangevraagd voor uw bestelling, zullen wij ook gegevens verwerken over de status van uw aanvraag die wij ontvangen van de financieringsmaatschappij. Ook zullen wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt verwerken ten behoeve van statistiek, onderzoek en ontwikkeling en voor communicatie met u met betrekking tot eventuele terugroepacties en andere zaken aangaande het/de product(en). Voorts zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om u als terugkerende klant te herkennen en zo uw klantervaring te verbeteren.

De rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens voor afhandeling van uw bestelling, voor het beheer van uw aanvraag van gerelateerde diensten en voor follow-up van de levering en van de status van uw eventuele kredietaanvraag, is het feit dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract met u. De rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens voor het peilen van uw tevredenheid, het bieden van klantondersteuning en het informeren over updates met betrekking tot het/de product(en), voor statistieken, onderzoek en ontwikkeling en voor communicatie met u met betrekking tot eventuele terugroepacties en andere zaken aangaande het/de product(en) en om u als terugkerende klant te herkennen, is het feit dat deze verwerking noodzakelijk is voor ons gerechtvaardigd belang. Onze gerechtvaardigde belangen bij verwerking zijn i) dat wij u een gestroomlijnde service-ervaring onder het merk Polestar willen bieden, ii) dat wij in staat willen zijn onze klanten van informatie te voorzien, en iii) dat wij in staat willen zijn het gebruik van onze website te analyseren, ten behoeve van verstrekking van verbeterede producten en diensten.  De rechtsgrond voor verwerking van uw persoonsgegevens in samenhang met terugroepacties uitgevoerd krachtens een wettelijke verplichting, is het feit dat deze verwerking voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichting.

In aanvulling op bovenstaande zal Polestar uw persoonsgegevens ook verwerken voor marketingdoeleinden op basis van hetzij ons rechtmatig belang om onze klanten marketing te bieden, hetzij uw toestemming wanneer dat krachtens wetgeving vereist is. Naast verwerking van uw persoonsgegevens om u marketingcommunicatiemateriaal toe te sturen, zullen wij uw eventuele respons op en interactie met de digitale marketingcommunicatie die u ontvangt verwerken, evenals uw aankoopgeschiedenis, teneinde relevante en hoogwaardige marketingcommunicatie te kunnen leveren, alsmede voor statistische doeleinden. Uw persoonsgegevens zullen in dit kader worden gebruikt ten behoeve van online en sociale profilering ter verbetering van onze marketingcommunicatie. Indien u gebruik door ons van cookies hebt geaccepteerd, combineren wij bovendien, waar mogelijk, uw persoonsgegevens met uw online gedrag op onze websites. De rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, met inbegrip van onze verwerking ten behoeve van het aan u kunnen leveren van relevante en hoogkwalitatieve marketingcommunicatie evenals online en sociale profilering, is uw toestemming. U hebt het recht om uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens in samenhang met marketingdoeleinden op elk moment in te trekken. Richt uw verzoek tot intrekking van toestemming in dat geval aan Polestar via de contactgegevens die u aantreft in Juridische contactgegevens.

Verstrekking en ontvangers van uw persoonsgegevens

Bij het plaatsen van een bestelling op onze website of andersoortige interactie met Prominate, zullen Prominate en Polestar de door u verstrekte persoonsgegevens delen ten behoeve van de gezamenlijke doeleinden beschreven bovenaan in deze mededeling

Uw persoonsgegevens zullen worden bekendgemaakt aan en verwerkt door bij ons aangesloten partijen en onze zakenpartners (met inbegrip van, indien van toepassing, financieringsmaatschappij, partner voor ophaal- en- afleverservice, afleveringspartner) voor bovengenoemde doeleinden (met inbegrip van een kredietbeoordeling). In samenhang met onze zakenpartners buiten de EER, zullen wij uw persoonsgegevens overdragen op basis van de modelcontractbepalingen vastgesteld door de Europese Commissie.

Bewaartijd

In samenhang met uw aankopen, zullen wij uw persoonsgegevens na uw aankoop maximaal (5) jaar bewaren, of gedurende de wettelijk vereiste periode met betrekking tot de boekhouding, als dat langer is. Indien u een geldige Polestar ID-account hebt, worden uw persoonsgegevens bewaard zolang uw Polestar ID-account actief is.

Houd u er rekening mee dat, voor het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden, wij uw persoonsgegevens, uitsluitend voor statistische doeleinden, gedurende maximaal twaalf (12) maanden zullen bewaren nadat u zich hebt afgemeld voor het verder ontvangen van marketingmateriaal onzerzijds.

Uw rechten en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Voor meer informatie over uw rechten in samenhang met onze verwerking van uw persoonsgegevens, voor contactgegevens voor nadere informatie of klachten en voor de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming, raadpleegt u onderstaande links. Indien u enig recht wilt uitoefenen, kunt u uw verzoek richten aan hetzij Prominate, hetzij Polestar. Wij raden u evenwel aan uw verzoek aan Prominate te richten, aangezien Prominate primair verantwoordelijk zal zijn voor het afhandelen van uw verzoek krachtens onze overeenkomst inzake gegevensuitwisseling.

Prominate: [email protected]

Polestar: Juridische contactgegevens.

 

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: