Privacy

Privacyverklaring - Contact met ons opnemen

1. Inleiding

Dit document beschrijft hoe Polestar uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u contact opneemt met Polestar of deelneemt aan klantonderzoeken.

2. Wie wij zijn

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Zweden, Polestar Automotive Netherlands B.V., een Nederlandse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 76386228 met het adres Stationsweg 2, 4153 RD Beesd, Nederland, hierna "Polestar", "we/wij" en "ons/onze", zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en verwerken uw persoonsgegevens zoals hierna beschreven. Polestar Performance AB is de leverancier van technische oplossingen voor genoemde verwerking, en  Polestar Automotive Netherlands B.V is de leverancier van de verkoop- en marketingservices in het land dat u hebt gekozen voor uw interactie met ons.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom

We verwerken de persoonsgegevens die u ons verstrekt of die we op andere wijze verzamelen, zoals naam, contactgegevens, IP-nummer en Polestar ID, wanneer u contact met ons opneemt via telefoon, e-mail, chat, via onze website (bijv. voor vragen over onze producten, aanbiedingen en diensten) of wanneer u Polestar Spaces bezoekt. Doel van verwerking van uw persoonsgegevens door ons is u de service en informatie te leveren waarom u vraagt. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor follow up na contact met u en klantonderzoeken verzenden indien u ervoor kiest daaraan deel te nemen. Doel van die verwerking is navraag naar uw interesses in onze producten, aanbiedingen en diensten, en het verbeteren van onze diensten op basis van uw feedback.
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook in samengevoegde vorm verwerken teneinde onze producten, aanbiedingen en diensten te verbeteren en voor statistische doeleinden. 

Wanneer u ervoor kiest als gast te chatten, verwerken wij uw IP-nummer om de chat te starten en open te houden en u naar aanleiding van uw vraag te ondersteunen. Wanneer u ervoor kiest om ingelogd met uw Polestar ID te chatten, verwerken wij uw Polestar ID om toegang te hebben tot de geschiedenis die verband houdt met uw vragen en voor het opslaan van uw chat voor verder contact erover.

De rechtsgrond voor verwerking van uw persoonsgegevens door ons, om u diensten of informatie te leveren, met inbegrip van verwerking via de chatfunctie van onze website, is ons legitiem belang. Dezelfde rechtsgrond geldt voor verwerking van uw persoonsgegevens door ons in verband met verzending van klantonderzoeken, het verbeteren van onze producten, aanbiedingen en diensten en voor statistische doeleinden. 
De rechtsgrond voor verwerking van uw persoonsgegevens door ons met betrekking tot follow up na contact met u is uw toestemming.

4. Hoelang wij uw gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens gebruikt voor de service en informatie waarom u hebt gevraagd maximaal dertig (30) dagen na beëindiging van uw Polestar ID of in ieder geval maximaal drie (3) jaar vanaf de datum waarop de service is geleverd. Bij chats bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal dertig (30) dagen na beëindiging van uw Polestar ID (indien ingelogd met uw Polestar ID) of maximaal drie (3) maanden (indien ingelogd als gast), maar in ieder geval maximaal drie (3) jaar in samengevoegde vorm.

In verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor follow up van eerdere contacten en het verzenden van klantonderzoeken, bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal zes (6) maanden vanaf de datum van het meest recente contact.  

5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan en verwerkt door onze gelieerde ondernemingen en zakenpartners voor bovenstaande doeleinden. Voor wat betreft onze zakenpartners buiten de EER, dragen wij uw persoonsgegevens over op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen – waarbij wij uw persoonsgegevens waarborgen. 

6. Uw rechten

U hebt specifieke wettelijke rechten, toegekend door de Algemene verordening gegevensbescherming met betrekking tot de persoonsgegevens die we van u verwerken. U kunt uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen onze verwerking van uw gegevens, gegevens inzien die we over u hebben, vragen om rectificatie of beperking van uw gegevens, verzoeken om overdracht van uw gegevens naar een andere organisatie, verzoeken om het wissen van uw gegevens, en u kunt tenslotte een klacht neerleggen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. 

7. Contactgegevens

Gebruik dit webformulier om gebruik te maken van uw rechten. Als u andere vragen hebt met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen of met onze functionaris voor gegevensbescherming, via de contactgegevens weergegeven op polestar.com/privacy-policy.

8. Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om onze activiteiten inzake privacy aan te passen en deze privacyverklaring op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken te wijzigen of te updaten. Daarom raden we u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. De privacyverklaring is actueel vanaf de datum die bovenaan in het document wordt vermeld. We verwerken uw persoonsgegevens overeenkomstig de privacyverklaring die geldig is op het moment van verzameling van de gegevens, tenzij we uw toestemming hebben om ze op andere wijze te verwerken.

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: