Privacy

Privacyverklaring - Contact met ons

1. Inleiding

Dit document beschrijft hoe Polestar uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u contact opneemt met Polestar.

2. Wie wij zijn

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Zweden, en Polestar Automotive Netherlands B.V., een Nederlandse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 76386228 met het adres Stationsweg 2, 4153 RD Beesd, Nederland, hierna genoemd "Polestar", "we/wij" en "ons/onze", zijn gezamenlijke beheerders en verwerken uw persoonsgegevens zoals hierna beschreven. Polestar Performance AB is de leverancier van de technische oplossing(en) voor deze verwerkingen, en Polestar Automotive Netherlands B.V. is de leverancier van diensten in het land waarin u met ons wilt communiceren.

3. Welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom

We verwerken de persoonsgegevens die u verstrekt en die we anderszins verzamelen, zoals naam, contactgegevens, IP-nummer en Polestar ID, wanneer u contact met ons opneemt via telefoon, e-mail, chat, op onze webpagina's (bijv. vragen over onze producten, aanbiedingen en diensten) of wanneer u Polestar Spaces bezoekt. Het doel van onze verwerking van uw persoonsgegevens is om de door u gevraagde diensten en informatie te leveren. Wanneer u ervoor kiest om als gast te chatten, verwerken wij uw IP-nummer om de chatsessie te starten en open te houden om u te ondersteunen bij uw verzoek. Wanneer u ervoor kiest om te chatten terwijl u bent ingelogd met uw Polestar ID, verwerken wij uw Polestar ID om toegang te krijgen tot de geschiedenis met betrekking tot uw verzoeken en om uw chat op te slaan voor verder contact over uw verzoeken. De wettelijke grondslag voor onze verwerking van gegevens is ons gerechtvaardigd belang.

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken om eerdere contacten op te volgen en klantonderzoeken te versturen. Het doel van deze verwerking is om te informeren naar uw belangstelling voor onze producten, aanbiedingen en diensten, en om onze diensten te verbeteren op basis van uw feedback. De wettelijke grondslag voor onze verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot het opvolgen van eerdere contacten is uw toestemming. De wettelijke grondslag voor onze verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot klantonderzoeken voor bestaande klanten (klanten die onze producten en/of diensten hebben gekocht) is ons gerechtvaardigd belang en voor andere klanten (bijv. klanten die zich hebben aangemeld voor een proefrit of marketingcommunicatie) is uw toestemming.

Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt, kunnen we het gesprek opnemen. Onze verwerking vindt plaats ten behoeve van kwaliteits- en trainingsdoeleinden om een ​​betere klantervaring te creëren. De wettelijke grondslag voor onze verwerking is ons gerechtvaardigd belang.

We kunnen uw persoonsgegevens ook in geaggregeerde vorm verwerken om onze producten, aanbiedingen of diensten te verbeteren en om statistische redenen. De wettelijke grondslag voor onze verwerking is ons gerechtvaardigd belang.

4. Hoelang wij uw gegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens die zijn gebruikt voor diensten en informatie die u hebt aangevraagd tot dertig (30) dagen na beëindiging van uw Polestar ID of in ieder geval tot drie (3) jaar vanaf de datum van levering van de diensten. Voor chats bewaren we uw persoonsgegevens tot dertig (30) dagen na beëindiging van uw Polestar ID (wanneer ingelogd met uw Polestar ID) of tot drie (3) maanden (wanneer ingelogd als gast), maar in ieder geval tot maximaal drie (3) jaar bij elkaar.

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens om eerdere contacten op te volgen en klantonderzoeken te versturen, bewaren wij uw persoonsgegevens tot zes (6) maanden vanaf de datum van het meest recente contact. 

We bewaren gespreksopnames tot één (1) maand vanaf de datum van de opname.

5. Met wie wij uw persoonsgegevens delen

Wij delen uw persoonsgegevens met ontvangers, ingedeeld in de hierna genoemde categorieën, indien zij de gegevens nodig hebben:

 • Binnen Polestar group: wij delen uw persoonsgegevens met onze afdeling Polestar Sales in het land van herkomst van de gegevens ten behoeve van klantenservice. De wettelijke grondslag voor het delen is ons gerechtvaardigd belang om onze bedrijfsvoering en de verwerking efficiënt uit te voeren.
 • Verwerkers (dienstverleners en andere partijen): Polestar deelt uw persoonsgegevens met verwerkers die diensten leveren aan ons bedrijf. Deze dienstverleners zijn onder andere onze providers van cloud-software en datahosting. Verwerkers zijn contractueel beperkt in hun mogelijkheden om uw persoonsgegevens te gebruiken voor een ander doel dan het leveren van diensten voor ons, in overeenstemming met de bestaande overeenkomst inzake gegevensverwerking.
  • SalesForce UK Limited (Verenigd Koninkrijk) platform voor gegevenshosting en klantrelatiebeheer
  • SalesForce Marketing Cloud (Verenigde Staten) e-mailmarketingplatform
  • Amazon Web Services Ireland Limited (Europese Unie) login- en orderbeheerplatforms
  • Genesys Telecommunications Laboratories AB (Frankfurt) contactcentersoftware
  • Autoriteiten: wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden, zoals juridisch adviseurs, wetshandhavingsinstanties of overheids- en regelgevende instanties, teneinde onze juridische belangen en andere rechten te beschermen tegen fraude en andere illegale activiteiten, ten behoeve van risicomanagement, en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. De wettelijke grondslag voor het delen is het voldoen aan wettelijke verplichtingen en ons gerechtvaardigd belang om te voldoen aan de voor Polestar geldende wetgeving.  
  • Zakenpartners: indien wij een transactie aangaan, of dit overwegen, die de structuur van ons bedrijf zal veranderen, zoals een reorganisatie, fusie, overname, verkoop, joint venture, cessie, consolidering, overdracht, zeggenschapswijziging of andere afstoting van ons gehele bedrijf of een deel daarvan, kunnen wij persoonsgegevens delen. De wettelijke grondslag voor het delen is ons gerechtvaardigd belang bij een efficiënte bedrijfsvoering.

   6. Doorgifte van uw persoonsgegevens 

  In samenhang met onze aangesloten partijen, zakenpartners en gegevensverwerkers buiten de EER, waarbij het land van bestemming niet onderhevig is aan een relevant besluit van de Europese Commissie, geven wij uw persoonsgegevens door op basis van de modelcontractbepalingen vastgesteld door de Europese Commissie, die u hier vindt. Nadere informatie over met welke ontvangers wij persoonsgegevens delen, vindt u in paragraaf 5.

  7. Uw rechten

  U hebt specifieke wettelijke rechten, toegekend door de Algemene verordening gegevensbescherming met betrekking tot de persoonsgegevens die we van u verwerken. U kunt bezwaar maken tegen onze verwerking van uw gegevens, gegevens inzien die we over u hebben, vragen om rectificatie of beperking van uw gegevens, ons verzoeken uw gegevens te wissen, en ook kunt u een klacht neerleggen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

  8. Contactgegevens

  Gelieve dit internetformulier te gebruiken om uw rechten uit te oefenen. Indien u andere vragen hebt met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons of met onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens vermeld op polestar.com/privacy-policy.

  9. Wijzigingen in onze Privacyverklaring

  Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht onze privacyprocedures te wijzigen en deze privacyverklaring op enig moment te actualiseren en te wijzigen. Om deze reden raden wij u aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen. Deze privacyverklaring is geldig met ingang van de datum die bovenin het document is vermeld. We behandelen uw persoonsgegevens op een wijze die aansluit op de privacyverklaring die gold op het moment waarop ze zijn verzameld, tenzij u ermee hebt ingestemd om deze anders te behandelen.

  Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
  Locatie wijzigen: