Privacy

Privacyverklaring - Virtueel adviesgesprek

Verwerkingsverantwoordelijke

Polestar Automotive Netherlands B.V., een Nederlandse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 76386228 met het adres Stationsweg 2, 4153 RD Beesd, Nederland, hierna genoemd "Polestar", "we/wij", en "ons", zal uw persoonsgegevens verwerken als hieronder beschreven.

Doel en rechtsgrond van de verwerking

Het virtuele adviesgesprek biedt u de mogelijkheid advies te krijgen over het door u gewenste voertuig, comfortabel bij u thuis of onderweg. Hiertoe wordt tussen u en een verkoopadviseur een live stream tot stand gebracht, waarin u de verkoopruimte en onze voertuigen kunt zien. De verkoopadviseur beschikt over een multimedia-bril, zodat u via video-overdracht alles kunt zien wat onze verkoopadviseur ziet. Ook kunt u met hem online communiceren. De video-overdracht is eenzijdig, wat inhoudt dat de verkoopadviseur u niet kan zien. Tijdens het virtuele adviesgesprek kan de verkoopadviseur u alle details direct aan het voertuig laten zien, inspelen op uw wensen en vragen, en u allerlei voertuiginformatie vertrekken, en afbeeldingen of video's op uw scherm tonen. Op uw verzoek kan de verkoopadviseur tijdens het gesprek ook aanvullende foto's en video's van het door u gewenste voertuig maken en die naderhand per e-mail aan u doorsturen. Communicatie uwerzijds wordt niet vastgelegd. Aan het einde van het gesprek hebt u ook de mogelijkheid het gesprek te beoordelen met een 'duimpje omhoog' of een 'duimpje omlaag'. U kunt spontaan een gelegenheid benutten voor een realtime virtueel adviesgesprek tijdens kantooruren, of een specifieke afspraak maken voor een virtueel adviesgesprek via de boekingsfunctie, door invoeren van uw contactgegevens. U krijgt dan per e-mail een bevestiging van de afspraak en een individuele toegangscode.

Wij verwerken de persoonsgegevens die u verstrekt om het virtuele adviesgesprek tot stand te brengen, om een dergelijke afspraak van te voren met u te maken en om u opnames en informatie te verstrekken waarom u mogelijk aan het einde van het gesprek hebt verzocht. De rechtsgrond voor verwerking is het op uw verzoek zetten van stappen alvorens een contract aan te gaan (artikel 6 I 1 b) van de Algemene verordening gegevensbescherming - AVG). Daarnaast worden gebruiksgegevens en uw beoordeling van het gesprek geëvalueerd in een geanonimiseerde en samengevoegde vorm ten behoeve van foutenopsporing en correctie, evenals voor doorlopende verbetering van het systeem. De rechtsgrond hiervoor is ons legitiem belang in foutenopsporing en correctie evenals in continue verbetering van het systeem en het adviesgesprek, zowel door onszelf als door de systeemaanbieder, vypii GmbH, Waitzstraße 18, 10629 Berlijn, Duitsland ("vypii"), die het technische systeem voor het virtuele adviesgesprek levert op basis van een overeenkomst inzake gegevensverwerking in overeenstemming met artikel 28 AVG. 

Verstrekking en ontvangers van uw persoonsgegevens

Ten behoeve van bovengenoemde doeleinden, worden uw persoonsgegevens bekendgemaakt aan en tevens verwerkt door de systeemaanbieder en diens externe datacentrum, dat wordt geëxploiteerd door OVH GmbH, St. Johanner Str. 41-43, 66111 Saarbrücken, Duitsland als een andere verwerker in overeenstemming met Artikel 28 AVG.

Bewaartijd

Wij verwerken uw persoonsgegevens in samenhang met het virtuele adviesgesprek, uw afspraken voor een gesprek en eventuele opnamen en informatie waarom u hebt verzocht gedurende een periode van 6 (zes) maanden vanaf de datum van de laatste dienstverlening aan u.

Toestemming voor marketing

In de loop van het virtuele adviesgesprek, wilt u mogelijk toestemming geven aan Polestar Performance AB, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31 Gotenburg, Zweden, en [lokale organisatie], [adres], [postcode] [plaats], [land], om uw persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van direct marketing met betrekking tot voertuigen en andere producten en diensten van het merk Polestar, met inbegrip van uw verdere persoonlijke ondersteuning, de Polestar nieuwsbrief en tevredenheidsonderzoeken, en voor het ten behoeve van genoemde doeleinden contact met u opnemen via e-mail of telefoon. Uw toestemming kan ook voor de verwerking van uw interactie met dergelijke e-mails gelden (bijv. via ingesloten beeldbestanden die u downloadt of links waarop u klikt), een en ander ten behoeve van optimalisatie van onze marketing en voor statistische doeleinden.

Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing is vrijwillig en u hebt het recht uw toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.

Verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming voor marketing wordt geregeld via de Kennisgeving - Houd mij op de hoogte.

Uw rechten en de contactgegevens van Polestar

Voor meer informatie over uw rechten in samenhang met verwerking door ons van uw persoonsgegevens, en de contactgegevens voor nadere informatie en klachten, evenals de contactgegevens van onze Functionaris voor Gegevensbescherming, zie ons gedetailleerde Privacybeleid.

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: