Privacy

Kennisgeving - Polestar Fleet - Meld uw interesse

Verwerkingsverantwoordelijke

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Zweden, en Polestar Automotive Netherlands B.V., een Nederlandse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 76386228 met het adres Stationsweg 2, 4153 RD Beesd, Nederland, hierna genoemd "Polestar", "we/wij" en "ons/onze", zijn gezamenlijke beheerders en verwerken uw persoonsgegevens zoals hierna beschreven. De twee bedrijven beslissen gezamenlijk welk van hen u informatie zal verschaffen, op basis van de informatie die u aanlevert en het bedrijf dat u aangeeft.

Doel en rechtsgrond voor verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens die u verstrekt in het kader van het formulier 'Meld uw interesse'. Het doel van de verwerking door ons is u te informeren over aanstaande Polestar Fleet diensten en campagnes via verschillende communicatiekanalen (e-mail en/of telefonisch), inclusief het delen van uw persoonsgegevens met onze partners. De gegevens die wij van u verzamelen in verband met het hierboven vermelde doel zijn:

  • Volledige naam.
  • Functie.
  • Bedrijfsnaam.
  • E-mailadres.
  • Telefoonnummer.

De rechtsgrond hiervoor is dat u door een verzoek te versturen via het internet, een callcenter of een ander kanaal instemt met onze verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven. U hebt te allen tijde het recht uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.

Openbaarmaking / Ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan en verwerkt door de u toegewezen retailer, bij ons aangesloten partijen en zakelijke partners met het oog op bovengenoemde doelen (inclusief kredietwaardigheidscontrole). Indien van toepassing worden uw persoonsgegevens ook verstrekt aan voertuiginschrijvingsinstanties. Voor wat betreft onze zakelijke partners buiten de EER dragen wij uw persoonsgegevens over op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen.

Bewaartijd

Wij verwerken uw persoonsgegevens in verband met uw verzoek tot gebruik van de Service, om interesse in onze producten op te volgen en om updates daaromtrent te communiceren voor een periode van twaalf (12) maanden vanaf het moment van uw eerste registratie. U hebt te allen tijde het recht uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden in te trekken. Zie ook Privacybeleid.

Uw rechten en contactgegevens

Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking door ons van uw persoonsgegevens, voor de contactgegevens voor nadere informatie en klachten alsmede voor de contactgegevens van onze Functionaris voor Gegevensbescherming, zie de Privacybeleid.

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: