Privacy

Kennisgeving – Product(en) bestellen via polestar.com

Verwerkingsverantwoordelijke

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Zweden, en Polestar Automotive Netherlands B.V., een Nederlandse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 76386228 met het adres Stationsweg 2, 4153 RD Beesd, Nederland, hierna genoemd "Polestar", "we/wij" en "ons/onze", zijn gezamenlijke beheerders en verwerken uw persoonsgegevens zoals hierna beschreven.

Doel en rechtsgrond voor verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons verschaft in samenhang met uw bestelling van een product/producten via onze website. Doel van onze verwerking is het in behandeling nemen van uw aankoop (van order tot aflevering) inclusief alle vereiste contacten met autoriteiten voor officiële aanmelding van het voertuig voor zover van toepassing, het in behandeling nemen van uw verzoek om gerelateerde services, follow-up na aflevering en klanttevredenheidsonderzoeken, en mededelingen inzake updates met betrekking tot het product/de producten die u hebt besteld. Indien u op onze website hebt gekozen voor financiering van uw order, bijvoorbeeld indien u het voertuig wilt leasen, zullen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan de geselecteerde financierings- of leasemaatschappij waarvan de aanbiedingen op onze website kenbaar gemaakt worden, zodat u uw financieringsaanvraag en opdracht kunt afronden. Dit kan ook het geval zijn indien u van plan bent een betalingsmethode om te zetten naar een financieringsmethode nadat de order is geplaatst. Indien u financiering of leasing van uw order hebt aangevraagd, zullen wij ook gegevens over de status van uw aanvraag verwerken die wij ontvangen van de financiering-/leasemaatschappij. Wij zullen de persoonsgegevens die u ons verstrekt ook verwerken ten behoeve van statistieken, onderzoek en ontwikkeling en voor de communicatie met u inzake eventuele terugroepacties of andere zaken met betrekking tot het product/de producten. Voorts zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om in staat te zijn u als terugkerende klant te herkennen en zo uw klantervaring te verbeteren.

De rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens voor afhandeling van uw order, voor afhandeling van uw verzoek om gerelateerde services en voor follow up na aflevering, evenals de rechtsgrond voor verwerking van de status van uw eventuele kredietverzoek is dat deze verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van het contract met u. De rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens voor follow-up met een tevredenheidsonderzoek, het kenbaar maken van updates met betrekking tot het product/de producten, statistieken, onderzoek en ontwikkeling en communicatie met u over eventuele terugroepacties en andere zaken met betrekking tot het product/de producten, evenals voor herkenning van u als terugkerende klant, is dat deze verwerking noodzakelijk is ten behoeve van ons gerechtvaardigd belang. De rechtsgrond voor verwerking door ons van uw persoonsgegevens in samenhang met terugroepacties uitgevoerd in verband met een wettelijke vereiste, is dat deze verwerking voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In aanvulling op bovenstaande, verwerken wij uw persoonsgegevens tevens voor marketingdoeleinden, indien daarvoor toestemming is verleend. Naast het verwerken van uw persoonsgegevens om in staat te zijn u ons marketingcommunicatiemateriaal te zenden, verwerken wij ook uw eventuele reactie op en interacties met de digitale marketingcommunicatie die u ontvangt, evenals uw aankoophistorie, zodat wij u relevante en hoogkwalitatieve marketingcommunicatie kunnen bieden, en voor statistische doeleinden. Uw persoonsgegevens zullen in deze context worden gebruikt voor het samenstellen van online en sociale profielen, om onze marketingcommunicatie te verbeteren. Als u het gebruik door ons van cookies hebt geaccepteerd, combineren wij, indien mogelijk, bovendien uw persoonsgegevens met uw online gedrag op onze websites. De rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, met inbegrip van de verwerking om in staat te zijn relevante en hoogkwalitatieve marketingcommunicatie te leveren en voor het samenstellen van online en sociale profielen, is uw toestemming. U hebt te allen tijde het recht uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot marketingdoeleinden in te trekken. Voor het intrekken van uw toestemming kunt u een verzoek sturen aan Polestar met behulp van de contactgegevens die u kunt vinden in Juridische contactgegevens.

Openbaarmaking en ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden kenbaar gemaakt aan en verwerkt door bij ons aangesloten partijen en onze zakelijke partners (indien van toepassing met inbegrip van financierings- of leasemaatschappij, de partner die ophaal- en afleverdiensten verzorgt, de partner die de aflevering verzorgt) voor bovengenoemde doelstellingen (met inbegrip van kredietbeoordeling en sanctielijstcontrole). Indien van toepassing worden uw persoonsgegevens ook verstrekt aan voertuiginschrijvingsinstanties. Voor wat betreft onze zakelijke partners buiten de EER dragen wij uw persoonsgegevens over op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen.

Bewaartijd

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende maximaal vier (4) jaar vanaf het moment dat u niet meer als eigenaar of bestuurder van een voertuig van Polestar geregistreerd staat. Persoonsgegevens in samenhang met andere aankopen dan voertuigen bewaren wij gedurende maximaal twaalf (12) maanden na uw aankoop. Houdt u er rekening mee dat wij, nadat u zich hebt afgemeld voor het van ons ontvangen van verder marketingcommunicatiemateriaal, uw persoonsgegevens gedurende maximaal twaalf (12) maanden voor uitsluitend statistische doeleinden zullen bewaren.

Uw rechten en de contactgegevens van Polestar

Zie Juridische contactgegevens voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking door ons van uw persoonsgegevens, voor de contactgegevens voor nadere informatie en klachten, alsmede voor de contactgegevens van onze Functionaris voor Gegevensbescherming.

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: