Privacy

Privacyverklaring – Annuleringen en retouren

Verwerkingsverantwoordelijke

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Zweden, en Polestar Automotive Netherlands B.V., een Nederlandse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 76386228 met het adres Stationsweg 2, 4153 RD Beesd, Nederland, hierna genoemd " Polestar ", " we/wij " en " ons/onze ", zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en verwerken uw persoonsgegevens zoals hierna beschreven. Polestar Automotive Netherlands B.V. is de contractpartij met wie u een bestel- en/of koopovereenkomst hebt gesloten en Polestar Performance AB is de aanbieder van het/de gebruikte platform(s) en van de betaalprocessen.

Doel en rechtsgrond voor verwerking

We verwerken de persoonsgegevens die u verstrekt in verband met uw annulering van uw bestelling of retournering van uw Polestar auto. Doel van de verwerking door ons is het uitvoeren uw verzoek, inclusief het beoordelen van de geldigheid van uw verzoek en van de mogelijkheid of u kunt annuleren en/of uw auto kunt retourneren. Indien u of een derde betalingen aan ons heeft gedaan, verwerken we uw persoonsgegevens, inclusief uw betaalgegevens, om de mogelijkheid van terugbetaling van de bedragen (aan de persoon die de oorspronkelijke betaling heeft gedaan) te beoordelen en om fraude of witwassen op te sporen. Indien u ons via een banktransactie hebt betaald, vragen we u omwille van die doeleinden om uw bankgegevens (inclusief het bankrekeningnummer en bewijs van de oorspronkelijke transactie) en verwerken deze.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons is onze wettelijke verplichting om in de bestel- of koopovereenkomst die u met ons hebt gesloten een herroepingsrecht (indien u een consument bent in de EER en u volgens de nationale wetgeving die uitvoering geeft aan de EU-richtlijn inzake consumentenrechten gebruik wilt maken van uw recht op herroeping) of een contractuele verplichting op te nemen. De rechtsgrond voor onze activiteiten met betrekking tot het terugbetalen van bedragen die we hebben ontvangen is de wettelijke verplichting onder de betreffende wetgeving inzake fraude- en witwasbestrijding.

Verstrekking en ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden kenbaar gemaakt aan en verwerkt door bij ons aangesloten partijen en onze zakelijke partners (indien van toepassing met inbegrip van financierings- of leasemaatschappij, de partner die ophaal- en afleverdiensten verzorgt, de partner die de aflevering verzorgt) voor bovengenoemde doelstellingen (met inbegrip van kredietbeoordeling en sanctielijstcontrole). Ten aanzien van onze zakenpartners buiten de EER geldt dat wij uw persoonsgegevens doorgeven op basis van de modelcontractbepalingen vastgesteld door de Europese Commissie; deze zijn hier in te zien .

Bewaartijd

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende maximaal vier (4) jaar vanaf het moment dat u niet meer als eigenaar of bestuurder van een voertuig van Polestar geregistreerd staat. Ten aanzien van andere aankopen dan auto’s, bewaren wij uw persoonsgegevens voor een periode van maximaal twaalf (12) maanden na uw retournering of annulering.

Uw rechten en de contactgegevens van Polestar

Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking door ons van uw persoonsgegevens, voor contactgegevens voor nadere informatie en klachten, alsmede voor contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming, zie  Juridische contactgegevens .

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: