Privacy

Kennisgeving – Onze contactgegevens en Verzoeken inzake uw rechten als betrokkene

Verwerkingsverantwoordelijke

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Zweden, en Polestar Automotive Netherlands B.V., een Nederlandse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 76386228 met het adres Stationsweg 2, 4153 RD Beesd, Nederland, hierna genoemd "Polestar", "we/wij" en "ons/onze", zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en verwerken uw persoonsgegevens zoals hierna beschreven. Polestar Performance AB levert de technische oplossing(en) voor deze verwerking en Polestar Automotive Netherlands B.V. levert de verkoop- en marketingservices in het land dat u hebt gekozen voor uw interactie met ons.

Doel en rechtsgrond voor verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons verschaft wanneer u contact met ons opneemt via de telefoon, e-mail, chat of onze webpagina's, zodat wij de door u gevraagde diensten, informatie en marketingcommunicatie kunnen leveren, en tevens voor onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot onze diensten en marketingcommunicatie. Ook verwerken wij uw reacties en uw interacties met de digitale marketingcommunicatie die u ontvangt, zodat wij u relevante, hoogkwalitatieve marktcommunicatie kunnen leveren, en voor statistische doeleinden.

Als wij op onze webpagina's een chat met u beginnen, kiest u of u als gast wilt chatten of wilt inloggen met uw Polestar-ID. Als u ervoor kiest als gast te chatten, verwerken wij uw IP-nummer om de chat-sessie te beginnen en in stand te houden, en de door u in de chat geschreven informatie om aan uw verzoek gehoor te kunnen geven. Indien u ervoor kiest om voor de chat in te loggen met uw Polestar-ID, verwerken wij de aan uw Polestar-ID gekoppelde persoonsgegevens om de geschiedenis achter uw verzoek te kunnen inzien en uw chat te kunnen opslaan, zodat we die kunnen raadplegen als u ons met betrekking tot uw verzoek nogmaals benadert.

Wanneer u ons belt, vragen wij u mogelijk of u wilt deelnemen aan klantonderzoeken, zodat wij onze diensten op basis van uw feedback kunnen verbeteren. Indien u daarmee instemt, krijgt u een sms of e-mail met een link naar het klantonderzoek. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor online doelstellingen en voor sociale profilering om onze marketingcommunicatie te verbeteren. Als u het gebruik door ons van cookies hebt geaccepteerd, kunnen wij uw persoonsgegevens met uw online gedrag op onze websites combineren.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking voor levering van de door u gevraagde diensten of informatie is ons rechtmatig belang hierbij hoogwaardige diensten te verlenen. De rechtsgrond voor onze gegevensverwerking met betrekking tot de chat-functie op onze webpagina's is uw goedkeuring. De rechtsgrond voor ons verzoek aan u om deel te nemen aan klantonderzoeken is uw instemming. U hebt te allen tijde het recht uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Voor het intrekken van uw instemming kunt u rechtstreeks een verzoek sturen aan Polestar. U vindt de contactinformatie op ons contactformulier.

Als u een Verzoek wilt doen inzake uw rechten als betrokkene, verwerken wij de persoonsgegevens die u ons in verband met het desbetreffende Verzoek verschaft (naam, e-mailadres, enz.). Doel van verwerking door ons is de afhandeling van uw Verzoek inzake uw rechten als betrokkene. Tevens verwerken wij de door u verschafte persoonsgegevens voor ontwikkeling van ons Managementsysteem inzake verzoeken van betrokkenen, en voor statistische doeleinden met betrekking hiertoe.

De rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens voor afhandeling van uw Verzoek inzake uw rechten als betrokkene, is dat deze verwerking voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot uw rechten. De rechtsgrond voor de verwerking door ons van uw persoonsgegevens voor ontwikkeling van en statistiek met betrekking tot ons Managementsysteem inzake verzoeken van betrokkenen, is dat verwerking noodzakelijk is ten behoeve van ons rechtmatig belang.

Verstrekking en ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan en verwerkt door bij ons aangesloten partijen en onze zakelijke partners met het oog op bovengenoemde doelstellingen. Voor wat betreft bij ons aangesloten partijen en onze zakelijke partners buiten de EER, dragen wij uw persoonsgegevens over op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen, die uw persoonsgegevens beschermen.

Indien u een Verzoek doet inzake uw rechten als betrokkene, kunnen uw persoonsgegevens bekend worden gemaakt aan zowel onze lokale vertegenwoordigers als aan interne afdelingen van Polestar ten behoeve van het onderzoek van uw zaak. Uw gegevens worden daarbij uitsluitend in verband met uw zaak verwerkt.

Bewaartijd

De verwerkingstijd van uw persoonsgegevens in verband door u gevraagde diensten, informatie en reclamemateriaal is twaalf maanden vanaf de datum dat de dienst werd geleverd of vanaf uw annulering van onze promotionele communicatie. Chats worden twaalf (12) maanden bewaard (ingelogd met Polestar-ID) of drie (3) maanden (gast).

Als u aan een onderzoek hebt deelgenomen, verwerken wij uw persoonsgegevens gedurende maximaal zes (6) maanden nadat een dergelijk onderzoek is uitgevoerd. Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking door ons van uw persoonsgegevens, voor de contactgegevens voor nadere informatie en klachten alsmede voor de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming, zie hieronder.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in samenhang met uw Verzoek inzake Persoonsgegevens gedurende twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop aan uw verzoek is voldaan.

Uw rechten en de contactgegevens van Polestar

Voor meer informatie over uw rechten in samenhang met verwerking door ons van uw persoonsgegevens, en de contactgegevens voor nadere informatie en klachten, evenals de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming, zie Juridische contacten.

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: