Privacy

Kennisgeving - mediawebsite en e-mailverspreiding

Verwerkingsverantwoordelijke

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Zweden, en Polestar Automotive Netherlands B.V., een Nederlandse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 76386228 met het adres Stationsweg 2, 4153 RD Beesd, Nederland, hierna genoemd "Polestar", "we/wij" en "ons/onze", zijn gezamenlijke beheerders en verwerken uw persoonsgegevens zoals hierna beschreven.

Doel en rechtsgrond voor verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens die u in samenhang met uw registratie voor het ontvangen van media-informatie verstrekt. Polestar Performance AB levert het technische platform evenals de wereldwijde communicatie, en Polestar Automotive Netherlands B.V. levert de lokale communicatie op de markt waarop u zich hebt opgegeven voor media-informatie. De rechtsgrond voor onze verwerking zoals hierboven omschreven is uw toestemming. U hebt te allen tijde het recht uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt een verzoek tot intrekking van uw toestemming per e-mail versturen naar Polestar via [email protected]

Openbaarmaking / Ontvangers van uw persoonsgegevens / Overdracht

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt binnen de Polestar organisatie. Voor wat betreft onze rechtspersonen buiten de EER dragen wij uw persoonsgegevens over op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen.

Bewaartijd

We bewaren en verwerken uw persoonsgegevens tot twaalf (12) maanden na de laatste Polestar mediacommunicatie.

Uw rechten en de contactgegevens van Polestar

Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking door ons van uw persoonsgegevens, voor de contactgegevens voor nadere informatie en klachten alsmede voor de contactgegevens van onze Functionaris voor Gegevensbescherming, zie de Privacybeleid.

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: