Privacy

Kennisgeving – Deelname aan evenement

Verwerkingsverantwoordelijke

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Zweden, en Polestar Automotive Netherlands B.V., een Nederlandse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 76386228 met het adres Stationsweg 2, 4153 RD Beesd, Nederland, hierna genoemd "Polestar", "we/wij" en "ons/onze", zijn gezamenlijke beheerders en verwerken uw persoonsgegevens zoals hierna beschreven. Polestar Performance AB levert het technische platform en Polestar Automotive Netherlands B.V. levert de services met betrekking tot evenementen in het land dat u hebt gekozen voor uw interactie met ons.

Doel en rechtsgrond voor verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens die u verstrekt in samenhang met uw deelname aan een evenement, met inbegrip van persoonsgegevens die wij mogelijk tijdens het evenement van u verzamelen, zoals foto's waarop u staat afgebeeld (alleen of samen met anderen). Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van het beheren en plannen van het evenement en om u na uw deelname te kunnen benaderen, bijvoorbeeld inzake verloren voorwerpen. Uw toestemming geldt ook voor het voor marketingdoeleinden gebruiken van foto’s van het evenement.

De rechtsgrond voor onze verwerking zoals hierboven omschreven is uw toestemming.

U hebt te allen tijde het recht uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Voor het intrekken van uw toestemming kunt u een verzoek sturen aan Polestar met behulp van de contactgegevens die u kunt vinden in Juridische contactgegevens.

Openbaarmaking / Ontvangers van uw persoonsgegevens / Overdracht

Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan en verwerkt door onze gelieerde ondernemingen en zakenpartners die hun medewerking verlenen aan het evenement. Ten aanzien van onze zakenpartners buiten de EER geldt dat wij uw persoonsgegevens doorgeven op basis van de modelcontractbepalingen vastgesteld door de Europese Commissie.[DJ1] [DJ2]

Bewaartijd

Wij bewaren en verwerken uw persoonsgegevens voor een periode van maximaal twaalf (12) maanden na uw deelname. Bij niet jaarlijks terugkerende events bewaren wij uw persoonsgegevens tot het volgende geplande evenement.

Uw rechten en de contactgegevens van Polestar

Zie Juridische contactgegevens voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking door ons van uw persoonsgegevens, voor de contactgegevens voor nadere informatie en klachten, alsmede voor de contactgegevens van onze Functionaris voor Gegevensbescherming.

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: