Privacy

Kennisgeving – Houd mij op de hoogte

Verwerkingsverantwoordelijke

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Zweden, en Polestar Automotive Netherlands B.V., een Nederlandse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 76386228 met het adres Stationsweg 2, 4153 RD Beesd, Nederland, hierna genoemd "Polestar", "we/wij" en "ons/onze", zijn gezamenlijke beheerders en verwerken uw persoonsgegevens zoals hierna beschreven. Polestar Performance AB levert het technische platform en zorgt voor wereldwijde informatie en marketing, en Polestar Automotive Netherlands B.V. levert services, informatie en marketing in het land dat u hebt gekozen.

Doel en rechtsgrond voor verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt voor het leveren van diensten, informatie en marketingcommunicatie die u bij ons hebt aangevraagd en voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in het kader van onze diensten en marketingcommunicaties. Ook verwerken wij uw reacties en uw interacties met de digitale marketingcommunicatie die u ontvangt, zodat wij u relevante, hoogkwalitatieve marktcommunicatie kunnen leveren, en voor statistische doeleinden. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor online doelstellingen en voor sociale profilering om onze marketingcommunicatie te verbeteren.

Als u het gebruik door ons van cookies hebt geaccepteerd, kunnen wij uw persoonsgegevens met uw online gedrag op onze websites combineren.

Door een verzoek in te dienen via het internet, een app, een callcenter of een ander kanaal, stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven. U hebt te allen tijde het recht uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Voor het intrekken van uw toestemming kunt u een verzoek sturen aan Polestar met behulp van de contactgegevens die u kunt vinden in Juridische contactgegevens.

Openbaarmaking en ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan en verwerkt door de aan uw toegewezen dealer, onze gelieerde ondernemingen en zakenpartners voor de bovenstaande doeleinden. Eventuele nadere telefoongesprekken met uw geselecteerde dealer kunnen worden opgenomen voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden. Uw persoonsgegevens worden ook openbaar gemaakt aan en verwerkt door Polestar Performance AB (een rechtspersoon naar Zweeds recht met bedrijfsregistratienummer 556653-3096). Voor wat betreft onze zakelijke partners buiten de EER dragen wij uw persoonsgegevens over op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen.

Bewaartijd

Wij verwerken uw persoonsgegevens in verband met uw verzoek om diensten, informatie en marketingcommunicatie voor een periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum dat de laatste dienst aan u geleverd is. Wanneer u zich bij ons afmeldt voor verdere marketingcommunicatie onzerzijds, zullen wij uw persoonsgegevens nog twaalf (12) maanden voor uitsluitend statistische doeleinden verwerken.

Uw rechten en de contactgegevens van Polestar

Zie Juridische contactgegevens voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking door ons van uw persoonsgegevens, voor de contactgegevens voor nadere informatie en klachten, alsmede voor de contactgegevens van onze Functionaris voor Gegevensbescherming.

Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: