Privacy

Kennisgeving – Polestar Connect

Om in staat te zijn u de volledige functionaliteit in samenhang met uw service Polestar Connect te leveren, moet Polestar Performance AB ("Polestar", "we/wij") bepaalde gegevens verwerken, met inbegrip van persoonsgegevens.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 en met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Gotenburg, Zweden, hierna te noemen "Polestar", "we/wij", "ons", zal uw persoonsgegevens, hierna nader omschreven, als verwerkingsverantwoordelijke verwerken.

DOEL VAN GEGEVENSVERWERKING

Het doel van de gegevensverwerking is Polestar in staat te stellen u de service Polestar Connect te leveren, evenals verbeterde versies van genoemde service.

GEGEVENSCATEGORIEËN

Persoonsgegevens

Voor gebruik van de service Polestar Connect is een Polestar ID vereist. Informatie over gegevensverwerking met betrekking tot het Polestar ID is te vinden in VOORWAARDEN VOOR SERVICES . De door Polestar ID verstrekte persoonsgegevens zijn uw naam en e-mailadres. Polestar gebruikt deze gegevens om u te kunnen identificeren en om uw persoonlijke instellingen te kunnen opslaan, die vereist zijn voor de service Polestar Connect. Naast het Polestar ID is een persoonlijk mobiel telefoonnummer vereist. Polestar Connect gebruikt het mobiele telefoonnummer om u informatie via sms te kunnen sturen.

Autogegevens

Polestar Connect levert een functionaliteit waarmee de status van uw auto kan worden bekeken en uw auto op afstand kan worden bediend. Hiertoe worden telkens wanneer de sleutel uit de auto wordt genomen de volgende gegevens van uw auto verzameld. Sommige van de hieronder opgesomde autogegevens worden ook als persoonsgegevens beschouwd.

 • Positie van de auto
 • Gegevens betreffende brandstofniveau
 • Gemiddeld verbruik tijdens de laatste rit
 • Gemiddelde snelheid tijdens de laatste rit
 • Kilometerteller
 • Dagteller
 • Remvloeistofpeil
 • Defecte lampjes
 • Ruitensproeiervloeistofpeil
 • Status portiervergrendeling
 • Status motorontsteking
 • Standverwarming
 • Status hybridebatterij
 • Rittenlogboek
 • Andere indicatoren autostatus

RECHTSGROND

Polestar zal de boven opgesomde gegevens verwerken in de mate waarin een dergelijke verwerking noodzakelijk is om de service Polestar Connect te kunnen leveren; een en ander conform de voorwaarden die tussen u en Polestar van toepassing zijn. U kunt alleen gebruikmaken van de service als u ons toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

GEGEVENS OPSLAAN EN WISSEN

Abonnement

Wanneer uw Polestar Connect-abonnement afloopt, worden de daarmee verband houdende gegevens, met inbegrip van uw persoonsgegevens, na 90 dagen gewist. Voor informatie over de manier waarop er bij beëindiging van uw overeenkomst wordt omgegaan met informatie gekoppeld aan uw Polestar ID, verwijzen wij u naar de VOORWAARDEN VOOR SERVICES .

Verandering van eigendom

Wanneer in Polestar Connect een verandering van eigendom wordt aangemeld, worden alle gegevens, inclusief persoonsgegevens, met betrekking tot de voorgaande eigenaar permanent gewist. Een verandering van eigendom kan worden aangemeld bij een Polestar Support of in de Polestar Connect App.

Rittenlogboek

Als het rittenlogboek is geactiveerd in de service Polestar Connect, worden de gegevens met betrekking tot de ritten gedurende 400 dagen opgeslagen in de Polestar-cloud en vervolgens gewist. Als u een hybride/Twin Engine-model hebt, worden ook gegevens van de route opgeslagen. Als u de service Rittenlogboek deactiveert, worden er geen gegevens over uw ritten verzameld en worden eventuele verzamelde gegevens gewist.

Derde partij

Polestar deelt nooit gegevens met derden zonder toestemming van de klant.

Uw rechten en de contactgegevens van Polestar

Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking door ons van uw persoonsgegevens, voor de contactgegevens voor nadere informatie en klachten alsmede voor de contactgegevens van onze Functionaris voor Gegevensbescherming, zie de Privacybeleid .

Polestar © 2023 Alle rechten voorbehouden
Juridische infoEthiekPrivacyCookiesToegankelijkheidsverklaring
Locatie wijzigen: